Спечелете романтична почивка за двама в Барселона

/div>

Играта е приключила!

Печеливши:
Пътешествие за двама до Барселона - Коста Заров
Куфар от Estil - Антонина Атанасова
Бутилка вино печелят:
Георги Коновски
Владимир Лилов
Михаил Костадинов
Боряна Катанска
Анастас Милушев
Ралица Костова
Виктория Борисова
Мариян Германов
Камелия Жлябинкова
Мартин Борисов
Сава Колев
Михаил Минев
Виктор Костов
Мирела ДимитроваРомантика. Пътешествие. Барселона. Това не е мечта, а реалност! Този Св. Валентин от Bulgaria Mall ви даваме възможността да спечелите пътешествие за двама в играта ни „Спечели романтична почивка за двама в Барселона“! Участвайте от 01 до 14 февруари за своята романтична приказка.

Как да участваш:

    Прочети нашия онлайн Shopping Guide за Свети Валентин.
    На последната му страница ще откриеш списък с магазините, в които да търсиш нашите четирите тематични стикера.
    Стикерите изглеждат ето така:


и отговарят на четирите етажа - ниво 0,1,2 и 3.

Сърце - ниво 0
Самолет - ниво 1
Куфар - ниво 2
Чаша вино - ниво 3

    Вземи талон за участие от бюро "Информация" на ниво партер в Bulgaria Mall.
    Попълни талона с всички необходими данни и постави стикерите на обозначените места.
    Пусни талона в кутията за участие, която ще намериш на бюро "Информация", ниво партер.

С участието си имате възможността да спечелите:

Голямата ни награда - почивка за двама в Барселона с Chart Air

ИЛИ куфар по избор от Estil, Bulgaria Mall

ИЛИ бутилка вино Haralambievi

Всеки Участник има право да участва в Играта, подавайки само един талон. Лица, които са поставили в Кутията повече от един талон, се считат дисквалифицирани и не могат да бъдат обявявани за печеливш Участник.

С подаването на талон Участникът декларира и се съгласява, че: (1) напълно се е запознал с настоящите Правила и ги приема, както и че ще се запознава с всички промени в тях, като се задължава да осигури приемането им и съгласието с тях от страна на всяко трето лице, което може да получи предоставената Награда; (2) при евентуално спечелване на Наградата да участва във фото-сесията, описана в тези Правила; (3) предоставя личните си данни доброволно и предоставя изричното си съгласие Организаторът и  Chart Air да обработват предоставените лични данни за целите, описани в тази Правила; (4) в случай на получаване на Наградата, неговите именa, както и снимки/видео, биха могли да станат публични във Facebook страницата на Организатора както и във Facebook страницата на България Мол или друг социален канал, използван от Организатора; (5) че данните, предоставени за целите на Играта, са правилни и достоверни; (6) че се е запознал и с ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ при ползване на уебсайт, посещаване на фейсбук и инстаграм страниците и блога на Bulgaria Mall, намираща се на www.bulgariamall.bg

    Награди: в Играта ще бъдат предоставени следните награди:

    Една награда: „Романтична почивка за двама в Барселона“ (наричана Голямата награда), включваща: (i) хотелско настаняване за двама за 3 (три) нощувки в гр. Барселона, Испания, и (ii) самолетни билети за двама по маршрут София-Барселона/Барселона-София. Пътуването следва да се осъществи в периода  от 01.03.2020 г. до 31.05.2020 г., като конкретните дати се съгласуват между Chart Air и конкретния печеливш. Конкретните места за настаняване в гр. Барселона, както и конкретните самолетни полети се определят от Chart Air;
    Една награда – „Куфар Естил“: по избор на съответния Победител от магазин Естил (ESTIL), разположен на втори етаж над партер в България Мол.;
    Четиринадесет награди - „Бутилка вино от винарска изба Haralambievi“ (всяка наричана Бутилка вино)– по избор на  Chart Air от селекцията на избата.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейна парична равностойност или с други артикули/услуги. Един участник може да получи само една награда.

Участникът, който ще спечели Голямата награда, е само един. Участникът, който спечели награда „Куфар Естил“, ще е само един. Четиринадесет от Участниците ще спечелят по една Бутилка вино. Всеки един от Участниците, определени за печеливши, е наричан в тези Правила – „Победител“. Участник може да бъде определен за печеливш и да получи награда само ако отговаря на всички изисквания на тези Правила и е пуснал валиден талон.

Определянето на Победителите за всеки вид награда ще се извърши чрез самостоятелно теглене (жребий) от наличните и валидни талони в Кутията. Ще бъдат извършени три самостоятелни тегления – по едно за всеки вид награда. Трите тегления ще се проведат на 17.02.2020 г., на място и в конкретен час, определени от Организатора, публикувани на www.bulgariamall.bg. Трите тегления ще се извършат от тричленна комисия, определена от Организатора и Chart Air. Тегленията ще се проведат в следната поредност и по следния начин: (1) жребий за голямата награда – теглене на един печеливш талон, определящ Победителя и на три резервни талона; (2) жребий за награда „Куфар Естил“ – теглене на един печеливш талон, определящ Победителя и на три резервни талона (3) жребий за награда „бутилка вино“ – теглене на двадесет талона, от които първите четиринадесет изтеглени, които бъдат валидни и печелившият Участник не подлежи на дисквалификация, ще спечелят по една бутилка от описаното вино.

При невъзможност за осъществяване на контакт с някой от изтеглени печеливши участници в рамките на 7 дни от датата на тегленето или в случай, че той не отговаря на изискванията и правилата на Играта, то съответната Награда ще се връчи на следващия изтеглен резервен печеливш от съответното теглене, по реда на изтеглянето на резервите, до определяне на Победител.

Изтеглените във всяко самостоятелно теглене талони няма да бъдат връщани в Кутията за следващото теглене. Талоните, изтеглени в теглене за определен вид награда, участват при определяне на Победител само за този вид награда, но не и за други два вида награди.

Оповестяването на печелившите Участници ще се извърши чрез обявяване на имената им на https://facebook.com/bulgariamall. Печелившите Участници ще бъдат уведомени за спечелването на награда на телефонния номер, който са предоставили, а ако не бъдат намерени – то на предоставената електронна поща. 8.2. Връчването на всяка от наградите ще бъде заснето на фото и/или видео носител (с включено аудио), които снимки/записи ще бъдат използвани с цел реклама на Организатора. 8.3. При получаването на наградата всеки Победител трябва да покаже свой документ за самоличност (с цел идентификация), както и да потвърди съгласието си с Правилата с подпис в протокол, съставян от Организатора. Победителят в тегленето за Голямата награда ще уведоми Организатора за лицето, което ще го придружава и ще предостави необходимите данни за него в срок до 14 дни след датата на тегленето. Всеки победител, при получаване на наградата, ще предостави и допълнителната информация и лични данни, описани в тези Правила (когато такава бъде необходима).

Наградите не могат да бъдат получавани от лица, различни от участниците, подписали съответния печеливш талон.

Стойността на Голямата наградата и наградата „Куфар Естил“ може да представлява реализиран доход по смисъла на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и да подлежи на облагане, като данъкът е дължим от получателя на Наградата. В тази връзка на всеки от Победителите, чиято награда представлява доход) ще бъде предоставена служебна бележка по ЗДДФЛ, от която да е видна стойността на Наградата. Предоставящият наградата подава информация до НАП., ноне носи отговорност за недеклариран или незаплатен данък от физическото лице.

Краен срок - 14 февруари 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара