Спечелете 1000 лв. и 8 награди по 50 лв.


Краен срок - 13 март 2020

„Радио ENERGY удвоява заплатата ти“ се завръща!

От 24 февруари, в продължение на 4 седмици, всеки ще има възможност да се включи в новия сезон на „Радио ENERGY удвоява заплатата ти“. Всеки понеделник в ефир ще бъдат обявени две песни и те ще са седмичния ключ към забогатяване.

Всеки ден, от понеделник до петък, когато чуеш една от тези две песни, се обади на ефирния телефон. Този, който е най-бърз и се свърже пръв, автоматично печели 50 лева. И внимание! Ако чуеш и двете печеливши песни една след друга, трябва да си много бърз и да набереш 0888 895 895.

Първият, обадил се печели от Радио ENERGY сума, равна на последната му нетна месечна заплата!

Право на участие имат всички физически лица, навършили 18 години, живеещи на територията на Република България и работещи на трудов договор.

Участник, който веднъж е спечелил 50 лева, няма право да участва втори път за същата сума. Участник, който е спечелил сума, равна на последната му нетна месечна заплата, няма право да участва за други награди от текущата Промоция. Участник, който е печелил награда от предишно издание на Промоцията, няма право да участва в текущото издание.

Всеки понеделник в рамките на обявения период на Промоцията, в часовия интервал между 8:00 часа и 9:00 часа в ефира на честотите на радио програма Радио ENERGY и във фейсбук страницата на Организатора се  обявяват заглавията и изпълнителите на 2 песни, които ще бъдат «печелившите песни за седмицата». При обявяването на заглавията на песните се обявява и ориентировъчен часови пояс на тяхното излъчване. Всяка седмица ще се връчват по 2 награди по 50 лв. всяка.

От понеделник до петък, обявените печеливши песни за седмицата ще се излъчват в ефир, в радио програма «Радио Енерджи».

Всеки участник в Промоцията, който пръв се обади на телефон 0888 895 895, по време на една от печелившите песни за седмицата печели награда от 50 лева. Печели само първият обадил се участник. Всеки следващ няма право на награда.

Всеки участник в Промоцията, който пръв се обади на телефон 0888 895 895, по време на втората печеливша песен, когато тя е била излъчена веднага след първата печеливша песен или до 2 минути след края на двете печеливши песни за седмицата, излъчени една след друга, печели сума, равна на получената от него нетна работна заплата за месеца, предхождащ месеца на обаждането, удостоверена с фиш, издаден от работодателя му,  Печели само първият обадил се участник. Всеки следващ няма право на награда

При обаждането си участникът оставя телефон за обратна връзка на оператора.

Най-високият размер на възможната награда е 1000 /хиляда/ лева. За нетни заплати, чиито размер надвишава посочения в предходното изречение размер, Организаторът не носи отговорност.

Цената на телефонното обаждане е според тарифния план на участника.

Ако Организаторът не успее да установи контакт с обявения печеливш участник в рамките на 3 работни дни след приключване на промоцията, на оставените от страна на спечелилия участник координати или ако спечелилият участник не потърси наградата си в рамките на три работни дни от деня, в който с Организатора е уговорено получаването на наградата, се счита, че участникът се е отказал от наградата и Организаторът не отговаря за нейното предоставяне.

Наградният фонд включва:

- осем броя награди по 50 лева всяка.

- Една голяма награда, възлизаща на сума, равна на нетната заплата по фиш от последния месец, предхождащ присъждането на наградата, на спечелилия участник. Максималният размер на голямата награда е 1 000 лева.

Получаването на наградите се извършва в офиса на Радио Енерджи, лично и срещу документ за самоличност и фиш, удостоверяващ размера на заплатата на спечелилия участник. Разходите по придвижване и получаване на наградите се поемат от участника и организаторът не носи отговорност за същите.

След изтичане на срока за получаване на наградата, ако спечелилият участник не се яви съобразно с изискванията на настоящите Правила, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата, нито за обезщетяване на спечелил участник.

Организаторът не се ангажира с поемане на транспортните или друг вид разходи за придвижването на печелившия. Организаторът не се ангажира с поемане на куриерските разноски за изпращане на наградата до адреса на спечелилия участник или до друго място, посочено от последния.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара