Спечелете 100 плюшени мечета от вафли ХИПЕР


Краен срок - 1 март 2020

Имаме мечки, имаме и бандани, и ХИПЕР много искаме да ги имаш и ти!

Между 3 февруари и 3 март можеш участваш в голямата надпревара във верига магазини Кауфланд, като последваш изброените стъпки 👇 и се регистрираш в сайта на играта 🐻✌️😎

В Играта участват следните видове продукти, а именно всички разновидности на вафли ХИПЕР, както следва:

ХИПЕР Класик 55г тунквани вафли
ХИПЕР Лешник 55г тунквани вафли
ХИПЕР Блек 55г тунквани вафли
ХИПЕР Джъмбо 70г тунквани вафли
ХИПЕР Хамър 70г тунквани вафли

Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособено обозначение.

През периода на провеждане на Играта желаещите да участват в нея трябва да закупят минимум три броя вафли ХИПЕР, от който и да е вкус и грамаж, от посочените в таблицата по т. 12.2 търговски обекти на Кауфланд.

За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg/hyper-kaufland кода от касовата бележка за закупени минимум три броя вафли ХИПЕР.

За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят да попълни следните полета (всички са задължителни):

Да въведе номера от касовата бележка;
Да въведе име и фамилия и мобилен номер;
Да изпише указания на съотв. екран код, чрез който да удостовери, че потребителят не е „робот“ (Captcha code);
Да потвърди (чрез чек-бокс), че:

– Ще запази и покаже оригинала на касовата бележка на куриера при получаването на наградата от страна на печелившите участници;

– След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната игра, да потвърди, че е съгласен с тях.

След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от „Престиж-96″ АД.

С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоционалната игра.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на касова бележка в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

Всеки участник може да спечели най-много 1 награда с участието си в играта.

Наградите в Играта са:

100 бр. брандирани плюшени мечки с лого ХИПЕР, кафяв цвят, височина 20,5 см, 111гр.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали, са с илюстративен характер.

Определянето на участниците, спечелили наградите по т.6.1, ще се проведе на 04.03.2020 г. чрез теглене.

Резултатите ще бъдат оповестени до 13.03.2020 г. на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg/hyper-kaufland. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

В срок от 5 работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът уведомява печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер.

Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация с един и същ касов бон; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на един и същ касов бон; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.  Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бележки.

Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил, в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е съгласно да го приеме от името на спечелилия и удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера касова бележка за закупени минимум 3 броя вафли ХИПЕР, от който и да е вкус и грамаж, с номера от касовия бон, който е регистриран за участие в томболата и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че касовата бележка е повредена, дефектна, или номерът от нея не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.


ЛИНК за участие

1 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара