Спечелете 50 геймърски слушалки ASTRO


Краен срок - 2 януари 2020


Промоцията „Купи 2 кена Монстър в ЛИДЛ, регистрирай номера на касовата бележка и участвай в томбола за едни от 50 Геймърски Слушалки ASTRO“ се организира и провежда на територията на Република България, а участващи търговски обекти са всички търговски обекти на Лидл България ЕООД & Ко КД.

Промоцията стартира от 00:00 ч. на 05.12.2019г. и продължава до 24:00 ч. на 02.01.2020г. За избягване на всяко съмнение, след 24ч. на 02.01.2020г. регистриране и участие в промоцията няма да бъде възможно, организаторът няма да има задължение за включване в промоционалната игра, отчитане на номера от касови бележки и предоставяне на възможност за печалба на награди.

Участващи продукти са всички вкусове на Monster Energy, разпространявани в магазинната мрежа на Лидл България ЕООД & Ко КД.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните: Гейминг слушалки ASTRO A10 – 50 бр. всяка на стойност 149.00лв с ДДС

Наградата не включва инсталация, поддръжка и ремонт или разходите за тях.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Всеки потребител, който в рамките на продължителността на промоцията закупи 2 кена от някой от участващите в промоцията продукти, подробно описани в част 6 от Официалните правила, може да участва в промоцията.

След закупуване на 2 кена Монстър, потребителят регистрира номера от касовата бележка на сайта на играта monster.mypromocc.bg С една касова бележка може да се участва само веднъж и една касова бележка може да бъде регистрирана само един единствен път, дори и при повече от 2 броя продукти Monster, закупени при покупката, за която е издадена касовата бележка. Всеки участник може да регистрира повече от една касова бележка и по този начин да участва повече от веднъж за награда.

При първоначалната регистрация, всеки желаещ да участва в промоцията попълва специална форма за участие, в която трябва да посочи своите имена /собствено и фамилно име/, телефон за връзка, електронна поща и местожителство. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено за цели, както следва: за участие в промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в играта, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.

Всеки един регистриран код дава на участника право на едно участие в Промоцията и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част 7 от правилата награди.

Всеки участник трябва да пази до края на промоционалната активност касовите бележки, чиито номера е регистрирал, за доказване достоверността на регистрираните касови бележки и на направените покупки на 2 кена Монстър и в случай че спечели следва да ги представи преди да му бъде дадена наградата/ наградите. Един участник може да спечели и повече от една награда.

Наградите се предоставят на участници, отговарящи и изпълнили условията за участие в промоцията.

Печелившите имена ще бъдат изтеглени на случаен принцип от всички участници до 12.01.2020г. Организаторът изтегля и резервни печеливши участници, които да получат награди в случай, че някой/някои от спечелилите не могат да бъдат открити в срок от 20 дни, за да получат наградите си.

Имената на печелившите участници, както и спечелените от тях награди ще бъдат обявени в рамките на три работни дни от деня, в който са изтеглени печелившите на monster.mypromocc.bg

Получаването на наградата се осъществява срещу представяне на лична карта, представяне на касови бележки, с които се удостоверява направената покупка на продукти Монстър и оформяне на съответен приемо-предавателен протокол.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерска фирма („Смарт Комуникейшънс“ ЕООД). Организаторът съхранява данните за срока изискуем от българското законодателство.

Наградите ще бъдат доставяни по куриер в срок до 40 /четиридесет/дни от обявяване на печелившите участници на monster.mypromocc.bg

Представител на организатора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участника, че са изтеглени печелившите имена.

Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара