Спечели стекове с бира Staropramen за теб и приятели


Краен срок - 11 юни 2019

Какво ще кажеш за среща с приятели?

Описание на играта: Ти и твоите приятели винаги можете да разчитате на Staropramen. С помощта на Неда Спасова, Сотир Мелев и Августина-Калина Петкова ще ти помогнем да изненадаш приятелите си с покана!

Сподели я и имаш шанса да спечелиш една от 50-те седмични награди – стек от 4хStaropramen за твоето събиране!

В промоционалната игра могат да участват само пълнолетни физически лица, навършили 18 г. към началната дата на промоционалната игра, пребивават на територията на Република България и са дееспособни (съгласно условията на българското законодателство) за участие в играта, с изключение на служителите на дружествата „Каменица” АД, „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че бъде установено, че даден участник не отговаря на условията, посочени в предходното изречение, същият няма право да участва в играта и ще бъде дисквалифициран.

Наградите в промоционалната игра са 150 броя комплекта Staropramen кен. Всеки комплект съдържа 4 бр. бира Staropramen 0,500 мл.

Участието в промоционалната игра не е обвързано с покупка.

За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да посетят сайта www.staropramen.com, да отидат в съответния раздел от сайта, посветен на промоцията, да се регистрират в посочената форма, като въведат мобилен номер, e-mail адрес и име и да изберат повод за среща с приятели в определеното поле.

При правилно регистрация, участникът може да създаде видео покана, като избере една от десетте предоставени в сайта поводи. Веднага след генерирането на видео поканата, участникът ще получи уведомително съобщение на екрана, потвърждаващо успешната му регистрация за участие в тегленията за комплект Staropramen. В следваща стъпка участникът ще получи правото да сподели създадената от него видео покана в една от предоставените социални мрежи.

Всеки участник може да регистрира до 5 повода на ден в периода на промоцията. В случай че участник опита да направи повече от пет регистрации в рамките на един ден /от 00,00 ч. до 23,59 ч./, то повода му няма да бъде зачетен от системата като участващ в играта.

Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:
* 150 броя комплекта Staropramen. Всеки комплект съдържа общо 4 броя бира Staropramen кен 0,500 мл. Всяка сряда в периода на промоцията, чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер ще се изтеглят по 50 бр. печеливши измежду всички участници, регистрирали се успешно в играта с повод за среща с приятел.

Тегленето на печелившите ще се извършва след края на всеки период от активността измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в точка 2.2.2. за конкретния период:
Период 1 – 22.05 – 28.05.2019 г. включително - тегленето се извършва на 29.05.2019 г.
Период 2 – 29.05 – 04.06.2019 г. включително -тегленето се извършва на 05.06.2019 г.
Период 3 – 05.06 – 11.06.2019 г. включително -тегленето се извършва на 12.06.2019 г.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, опаковките, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

Всяка сряда в периода на Промоцията по т. 1.2 след всяко теглене печелившите участници ще бъдат обявявани (част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса на промоцията www.staropramen.com. На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент.

Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени чрез SMS, в който ще им бъде предоставен телефон за връзка, на който да заявят адрес за получаване на наградата.

Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени с куриер до всеки спечелил, в срок от 45 работни дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка.

Спечелилият участник следва да се обади на телефон 0888423118 в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомлението по т. 3.10. и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес В случай, че спечелилият участник не извърши в срок всички посочени действия в предходното изречение, то губи правото да получи награда.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Наградите се получават лично срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител.

За периода на промоцията, всеки участник има право да спечели само по една награда в теглене. Всеки следващ опит за участие в играта няма да бъде зачетен от системата.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара