Спечелете телефон, часовник, гривна и тонколонки HuaweiИграта е приключила!

Печеливши:

Правиш си интересно Instagram стори как си плащаш сметката и го качваш с хаштаг #споделихучаствам.

Най-добрите 64 истории ще се изправят по двойки в Instagram гласуване, за да останат 32-ма

Жури от професионалисти избира в лайв видео 10 печеливши, които печелят великолепна награда.

Кампанията цели да покаже удобството и бързината при плащане на месечна сметка през приложението MyTelenor.

Кампанията ще се проведе в периода от 03.08.2018 г. до 25.09.2018 г., като тя ще бъде реализирана в следните етапи:

Етап 1 - събиране на истории - от 03.08.2018 г. до 26.08.2018 г., вкл.: публикуване в Instagram на потребителски Instagram истории под формата на кратко видео или снимка с хаштаг #споделихучаствам, които визуално показват успешно плащане на месечна сметка през приложението MyTelenor. Всички публикувани след тази дата Instagram истории няма да участват в по-нататъшните етапи от Кампанията.

Етап 2 - първа селекция –  от 27.08.2018 г. до 31.08.2018 г., вкл.: избор на 64 (шейсет и четирима) финалисти и 20 (двайсет) резерви от участниците от Етап 1, които да продължат в Етап 3 – гласуване на публиката. Изборът ще се осъществи от жури, съставено от публичните личности Биляна Славейкова (bibons), Лорина Камбурова и Николай Станоев. В този период представител на Теленор България ще се свърже с избраните 64 финалисти на лично съобщение на Instagram профила, с който участниците са се включили в Кампанията, за да провери дали отговарят на настоящите условия. В случай че се установи несъответствие с правилата или представител на Организатора не може да се свърже със съответен участник в рамките на 24 часа след изпратеното лично съобщение - пристъпва се към избор и свързване със следващите резервни участници по реда на техния избор до изчерпването им.

Етап 3 – гласуване на публиката –  от 03.09.2018 г. до 18.09.2018 г., вкл.: избраните на Етап 2 64 (шейсет и четирима) потребители и техните Instagram истории се групират по двойки на случаен принцип и се публикуват последователно в Instagram профила на Теленор България – telenorbg (https://www.instagram.com/telenorbg) – под формата на истории и с опцията на Instagram за гласуване. В този етап на ден се публикуват по 4 двойки Instagram истории. Потребителите в социалната мрежа могат да гласуват за това кой участник от съответната групирана двойка да продължи участието си в Етап 4. На Етап 4 продължават 32-ма от участниците, които са събрали най-много гласове на публиката.

Етап 4 – финална селекция –  25.09.2018 г. вкл.: избраните на Етап 3 32 (трийсет и двама) участника и техните Instagram истории ще бъдат оценени от тричленното жури, съставено Биляна Славейкова (bibons), Лорина Камбурова и Николай Станоев, които ще следят за следните критерии: потенциал за споделяне, оригиналност, забавление. Оценяването ще се случи по десетобалната система за всеки критерий за всеки участник и ще бъде заснето и излъчено във видео в профилите на Теленор България във Facebook и Instagram. 10-те награди в Кампанията се получават от участниците, събрали най-голям общ брой точки по трите критерия.

Участници в Кампанията могат да бъдат всички физически лица, потребители на абонаментен план от Теленор, с изключение на план „Интернет по мярка“, навършили 16 (шестнайсет) години, инсталирали последната версия на мобилното приложение MyTelenor с валидна регистрация в Instagram, които са:

    последвали страницата на Организатора в Instagram – telenorbg на адрес: https://www.instagram.com/telenorbg/
    публикували лична авторска Instagram история от техния Instagram профил в периода на Етап 1 от Кампнията, която да е видима от всички и да отговаря на следните критерии:
    1) по интересен и оригинален начин показва успешно плащане на месечна сметка в мобилното приложение MyTelenor, представено под формата на снимка, поредица от снимки или кратко видео;
    2) в публикуваното съдържание трябва да присъства скрийншот или кадър на екрана от приложението, който валидира, че сметката е платена успешно. Препоръчително е потребителят да не публикува съдържание, на което ясно се виждат негови лични данни (като имена, телефонен номер и др.). За провеждането на Кампанията не се изисква предоставяне на лични данни от потребителя, освен авторското съдържание, описано по- горе.
    3) в публикуваната Instagram история задължително трябва да присъства хаштагът #споделихучаствам – изписан точно по този начин със слети двете думи „споделих“ „участвам“.

Служители на Теленор България, както и членове на техните семейства (съпруг/ съпруга, родители, брат, сестра, деца), нямат право да участват в Кампанията с публикуване на авторска Instagram история, която показва успешно плащане на месечна сметка в MyTelenor.

Участници, които не отговарят на условията за участие и не са изпълнили описаните по-горе 3 изисквания за публикуваната Instagram история, не участват в следващите етапи на Кампанията.

За да участва в Кампанията, всяко лице, което съответства на условията по т.V, следва да публикува лична авторска Instagram история от неговия Instagram профил в периода 03.08.2018 г. до 26.08.2018 г., вкл.

Публикуваната история трябва да показва успешно плащане на месечна сметка през мобилното приложение MyTelenor, което е визуализирано чрез кратко видео, снимка или поредица от снимки. Задължително към Instagram историята трябва да присъства скрийншот или кадър на екрана от приложението, който валидира, че сметката е платена успешно, както и хаштаг #споделихучаствам – изписан точно по този начин със слети две думи „споделих“ „участвам“. Препоръчително е потребителят да не публикува съдържание, на което ясно се виждат негови лични данни.

Публикуваната Instagram история следва да бъде авторска, автентично възпроизведена или обработена допълнително и да отговаря на 3-те критерия на журито: да притежава потенциал за споделяне, да бъде оригинална и забавна, без обаче нейното заснемане да излага на риск здравето и живота на нейния автор и/или други участници. Изображенията в Instagram историята следва да отговарят на добрите нрави, да не са от еротичен и/или порнографски характер или да внушават насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, възхваляващи или оневиняващи жестокост, насилие, или такова, което е в противоречие с българското законодателство, обществения ред и добрите нрави. Публикувана Instagram история, която противоречи на горните изисквания, се дисквалифицира и не участва в по-нататъшно класиране.

Организаторът не носи отговорност за изображението и/ или съдържанието на снимките/ кадрите, както и в случаи че има нарушени авторски права от участник в Кампанията, използвал и публикувал чужда/ неавторска снимка/ видео в Instagram, както и в случаи, в които изображението съдържа лични данни, като имена, изображение, телефонен номер и други на участника или други лица.

В случай че в публикуваното съдържание присъства лице, различно от автора, последният отговаря за полученото съгласие на изобразеното лице, респ. негов родител или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно. Организаторът не носи отговорност за публикуването в Кампанията на изображенията на лица, чието съгласие не е било надлежно предоставено, в т.ч. публикуването на снимки на малолетни или непълнолетни лица.

Всеки участник в настоящата Кампания носи отговорност при публикуване на своята Instagram история за спазването и ненарушаване на авторските права, в т.ч. получаване на съгласие от изобразеното лице при портретна фотография, респ. негов родител или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно.

С публикуването на Instagram история за участие в Кампанията всеки потребител декларира и гарантира, че същата е лична авторска и се съгласява тя да бъде използвана за целите на настоящата Кампания, в това число да бъде копирана, допълнително редактирана и публикувана на официалния Instagram/ Facebook профил на Теленор България (telenorbg), в случаи че нейният автор бъде избран като полуфиналист, финалист, резерва или победител в някой от етапите на Кампанията.

Участник в Кампанията може да участва само с една публикувана Instagram история в Етап 1. В случай че участникът качи няколко различни Instagram истории от един и същи Instagram профил, в класирането за Етап 2 може да продължи само една негова Instagram история, която отговаря на настоящите условия.

Публикуваното от всеки участник авторско съдържание, заедно с неговото потребителско име, се свалят в края на всеки работен ден от Етап 1 от организатора с цел Instagram историите да бъдат селектирани и оценени спрямо правилата на Кампанията.  

В периода между 27.08.2018 г. и 31.08.2018 г. вкл., следва първа селекция на финалистите за Етап 3 – гласуване с публиката.

От всички публикувани Instagram истории с хаштаг #споделихучаствам тричленно жури в състав Биляна Славейкова (bibons), Лорина Камбурова и Николай Станоев избира 64 финалисти и 20 резерви от участниците от Етап 1, които да продължат в Етап 3.

В този период представител на Теленор България ще се свърже с избраните 64 финалисти на лично съобщение на Instagram профила, с който участниците са се включили в Кампанията, за да провери дали отговарят на настоящите условия. В случай че се установи несъответствие с правилата или представител на Организатора не може да се свърже със съответен участник в рамките на 24 часа след изпратеното лично съобщение - пристъпва се към избор и свързване със следващите резервни участници по реда на техния избор до изчерпването им.
Етап 3

64-те Instagram истории на селектираните участници от Етап 2 се групират по 2 на случаен принцип.

Групите от по 2 Instagram истории се пускат като една Instagram история на официалния профил на Теленор България в Instagram в периода 03.09.2018 – 18.09.2018, като на ден се публикуват по 4 двойки Instagram истории.

Потребителите могат да гласуват за една от двойките Instagram истории в рамките на всяка група чрез опцията за гласуване на Instagram.

Накрая на този етап Instagram историите от всяка група, които са събрали повече гласове от потребителите, продължават напред, т.е. към Етап 4 продължават общо 32 участника.

В случай че и двамата участници в групирана Instagram история получат равен брой гласове, чрез жребий се определя кой от участниците да продължи в Етап 4.
Етап 4

32-мата участника и техните Instagram истории, избрани на Етап 3, ще бъдат оценени от тричленното жури, съставено Биляна Славейкова (bibons), Лорина Камбурова и Николай Станоев, които ще следят за следните критерии: потенциал за споделяне, оригиналност на представянето и забавление.

Оценяването ще се случи по десетобалната система за всеки критерий за всеки участник и ще бъде заснето и излъчено във видео в профилите на Теленор България във Facebook и Instagram.

10-те награди в Кампанията се получават от участниците, събрали най-голям общ брой точки по трите критерия.

Авторът на Instagram историята, събрала най-голям общ брой точки по трите критерия, ще бъде обявен за победител на първо място. Участникът, събрал най-много точки след първия победител, съответно ще бъде избран като победител на второ място, а този след него – за победител на трето място. Останалите 7 финалисти се считат подгласници на победителите и се определят съответно на четвърто, пето, шесто, седмо, осмо, девето и десето място според броя точки, които са събрали в гласуването на журито.

В случай че на първите три места са класирани финалисти с равен брой точки, чрез жребий се избира кой от тях да получи награда за победител на първо място, второ или трето място.

Победител в Етап 4 от Кампанията има право само на една награда, чийто вид се определя в зависимост от мястото на неговото класиране.

Победителите в Кампанията ще бъдат обявени в официалните профили на Теленор в Instagram и Facebook.

Наградите в Кампанията са, както следва по реда на тяхното разпределение:

    Награда за победител на първо място: 1 (един) брой HUAWEI P20 Lite Dual Black
    Награда за победител на второ място: 1 (един) брой HUAWEI WATCH 2 C Black
    Награда за победител на трето място: 1 (един) брой HUAWEI Color Band A2 Red
    Награда за победител на четвърто място: 1 (един) брой HUAWEI Sound Stone Portable
    Награда за победител на пето място: 1 (един) брой HUAWEI Sound Stone Portable
    Награда за победител на шесто място: 1 (един) брой HUAWEI Sound Stone Portable
    Награда за победител на седмо място: 1 (един) брой HUAWEI Sound Stone Portable
    Награда за победител на осмо място: 1 (един) брой HUAWEI Sound Stone Portable
    Награда за победител на девето място: 1 (един) брой HUAWEI Sound Stone Portable
    Награда за победител на десето място: 1 (един) брой HUAWEI Sound Stone Portable

Класираните от първо до десето място включително победители от Етап 4, определени съгласно описаните в раздел VI правила, ще бъдат уведомени от служител на Организатора с лично съобщение към Instagram профила, с който победителят е участвал в Кампанията. С това съобщение печелившият ще бъде уведомен за наградата си и за детайли относно нейното получаване.

Ако в срок от 72 (седемдесет и два) часа печелившият за съответната награда не отговори на личното съобщение, с което е уведомен от Организатора за спечелването на наградата и не потвърди получаването ѝ, същият губи правото си на награда.

Печеливш губи правата си върху наградата и ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията.

Организаторът ще се свърже с печелившите от Етап 4 с лично съобщение, изпратено към Instagram профила, с който лицата са участвали в Кампанията.

Печелившите следва да отговорят на личното съобщение на Организатора в Instagram в срок до 72 часа, като:

    Потвърдят, че отговарят на всички условия за участие, посочени в т.V;
    Предоставят на Организатора актуален телефонен номер за връзка, имена по документ за самоличност и посочат адрес на територията на България, където да получат спечелената награда. Доставката на наградата ще бъде за сметка на Организатора.

При получаване на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността му. Документът за удостоверяване на самоличността не се копира и/или сканира. Освен лично, наградата може да бъде получена и от трето лице с нотариално заверено пълномощно. В случай че непълнолетен участник спечели награда от Кампанията, то за получаването на наградата се изисква разрешението от негов родител или настойник.

При получаване на наградата си, участникът следва да попълни приемо-предавателен протокол и служебна бележка за предоставената награда в 2 екземпляра – един за Участника и един за Организатора.

Печеливш участник, който не е бил намерен при посещение от куриер на адреса, който е посочил за получаване на наградата си или представител на „Теленор България“ ЕАД не е успял да се свърже с него съгласно посоченото в тези правила, губи правото си да получи награда.


Краен срок - 25 септември 2018

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара