Конкурс за есе на тема “Как се виждам в света на науката и технологиите”


Играта е приключила!

Печеливши:
Демяна Йосифова, 19 г. Учи българска филология, мечтае да преподава и да предаде желанието за знания на бъдещите си ученици. Вдъхновена е от своите учители. Идеята на есето е страхотна, да разгледа важната и отговорна роля на учителите за усъвършенстването и мотивирането на учениците.
Йоанна Найденова Стефанова, 16 г. от гр. Русе. Участвала е в научен проект по екология, вдъхновена е от доц. Анна Ганева от института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН.
Мария Лазарова Гаралова, 22 г. от гр. Ракитово. Следва медицина в МУ-София. Иска да се развива в сферата на кардиохирургията и наномедицината.Развихрете въображението си и дайте своя принос за популяризиране на знанието!

Конкурс за есе на тема “Как се виждам в света на науката и технологиите”.

Участниците могат да бъдат момичета и млади жени на възраст от 12 до 29 години. Малолетни и непълнолетни следва да представят материалите си при условията на Закона за лицата и семейството и Семейния кодекс, т.е. със съгласието на родител.

Един участник може да напише няколко есета, но няколко момичета не могат да бъдат автори на един текст.

Опишете своята представа за вашата роля в науката и технологиите.

    Не по-късо от 1 стр. в Word
    Не по-дълго от 5 стр.
    Над едно есе работи само един автор.
    Задължително всеки автор трябва да напише името, годините и града, от който е.
    Препоръки:
    Може да се запознаете с един или няколко броя на БГ Наука: линк – bg-science.pdf
    Помислете как може вие да помогнете на науката или защо бихте се занимавали с наука;
    Отговорете си на въпросите: Защо е важна науката? Защо е важна за мен? Как бих живяла без наука? Как си представям науката след 10 г.

Всички текстове, призоваващи към нарушаване на действащото законодателство, с расистки характер, с остър политически характер (призиви на действащи партии и групировки), с подбуди към престъпления, дискриминация, лично или обществено опасни действия, съдържащи реклама, порнография… няма да се приемат и участниците, които са ги изпратили, ще бъдат дисквалифицирани.

Конкурсът е част от проекта REFRESH и Нощ на Учените 2018, като събитието ще се проведе на 28.09. вечерта! Целта е да се стимулират учениците, като им се даде възможност за придобиване на нови знания и умения и за популяризиране на науката.

Оценяване на участниците в конкурса и обявяване на наградата:

Крайният срок за изпращане на есетата е 20 септември 2018 г.

Своите работи изпращайте на admin@nauka.bg

Оценяването ще се извърши от специално жури.

НАГРАДИ

ПЪРВА награда: електронен четец с всички електронни броеве на БГ Наука + допълнените и специализираните – абонамент за една година.

ВТОРА награда: Научна тениска по избор,  абонамент за една година на списанието и юбилейната книга на БГ Наука на хартия, Том 1 или книгата „(Не) обикновените животни“

ТРЕТА награда: Научна тениска по избор от магазина на Българска Наука kupinauka.com.

Участникът в конкурса се съгласява със следните условия:

    Участникът се съгласява есето да се използва за реклама на проекта REFRESH.
    Участникът се съгласява да бъде обявено името му или избран от него псевдоним при класирането.
    Участникът се съгласява есето му да се разпространява сред неограничен кръг от хора.
    Авторското право върху есето принадлежи на проекта REFRESH. Участникът и автор на есето си запазва всички неотчуждими авторски права.


Краен срок - 20 септември 2018

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара