Гласувайте и спечелете пет ваучера за кулинарен курс


Краен срок - 18 август 2018

В рамките на един месец лице, което желае да участва в играта, трябва да гласува за любима рецепта от изброените в играта „Любима рецепта“. След като гласува, лицето следва да попълни регистрационна форма с данни за контакт – име, телефон и актуален и-мейл, за да участва в играта.

Всеки актуален и-мейл дава право на регистриран участник в играта „Любима рецепта” да участва в томболата за пет награди, предоставени от „бТВ Медия Груп“ ЕАД.

Всеки участник, с участието си в игрaта, се съгласява да посочи свой актуален и-мейл.
Регистрации, неотговарящи на този критерий се приемат за нереални и не участват в разпределението на наградите.

След изтичане на крайния период на играта -18.08.2018г., на 20.08.2018г. ще бъдат изтеглени, на томболен принцип, пет от регистрираните актуални и-мейли в играта „Любима рецепта”, които ще имат право да получат една от следните награди: – пет ваучера за кулинарен курс. Служител на „бТВ Медиа Груп“ ЕАД ще се свърже с участниците регистрирали печелившите и-мейли, (по телефон или печеливш и-мейл) и уговори начините на предаването на наградата.

Наградата се пази в срок до 10 дни от датата на изтеглянето ѝ или изпратения и-мейл от служител на „бТВ Медиа Груп“ ЕАД до спечелилия участник. Ако в рамките на този период печелившият участник не се е свързал обратно със служителя на „бТВ Медиа Груп“ ЕАД по и-мейл или телефон, губи правото си да я получи. Ще бъде изтеглен, на томболен принцип, друг регистриран и-мейл в играта „Любима рецепта”.

Наградата за участник се изпраща или предоставя лично в офиса на „бТВ Медиа Груп“ ЕАД в рамките на 10 работни дни от датата на уговаряне на начина на получаването.

Получаването на наградата става само срещу документ за самоличност, с който лицето се легитимира пред служител на „бТВ Медиа Груп“ ЕАД или пред съответния куриер / пощенски служител.

Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

Организаторът ще издаде служебна бележка на всички участници, които са спечелили такава награда. Във връзка с чл.73 ЗДДФЛ Организаторът ще подаде информация до Националната агенция за приходите за изплатените облагаеми доходи на физическите лица. Печелившите трябва да предоставят: три имена, ЕГН, настоящ адрес, имейл и телефон.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара