Спечелете 3 скутера AGILITY 16+50 4T


Краен срок - 1 август 2018

За участие в Играта участниците следва да станат „фенове“ на Facebook страницата на Организатора www.facebook.com/SupermarketCBA.

Всеки Участник има право на неограничен брой участия в Играта.

Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA. Администраторът от страна на Организатора има правото да сваля от Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA всеки коментар, отговор, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания.

Печелившите участници в Играта получават  скутер  AGILITY 16+50 4T (наричан по-долу „Награда/та“).

Не се допуска размяна на Наградите срещу паричната им равностойност.

Тегленето на Наградата се извършва на три етапа на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта.

Спечелилият участник ще бъде обявяван на Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA на 11.07/ 18.07/ 01.08 до 24:00 часа (българско време).

За получаване на Наградата спечелилият участник следва в срок от 5 (пет) работни дни да се свърже с Организатора на Играта като изпрати лично съобщение на Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA със следната информация: три имена и телефон за връзка.

Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара