Спечелете 5 почивки за двама в Гърция и 500 бутилки Ouzo Zorbas


Краен срок - 9 септември 2018

УЧАСТВАЙ СЕГА! Регистрирай код! Пази промоционалните кодове!

    1. Открий кода на гърба на бутилката.
    2. Регистрирай го с SMS на номер 1882 или ТУК
    3. Разбери веднага дали печелиш бутилка узо Zorbas
    4. Участвай с два кода за тегления на 5 почивки за двама в Гърция, 3-4 дни през месец Септември

Петима от вас, ще получат ваучер за 3-4 дневна почивка за двама в Гърция, който ще може да се ползва през Септември или Октомври 2018 година. Всяка двойка регистрирани 2 кода дават право на 1 участие в томболата.
500 бутилки узо Zorbas

Регистрирайте код и разберите веднага дали печелите бутилка узо Zorbas, 700 ml. Ако кода не печели, за да участвате в томболата за голямата награда е необходимо да регистрирате още един код.

Необходимо е да потвърдите наградата си, като се обадите на телефон 0888423069 (според тарифния план на абоната) и оставите ваш адрес и телефон за връзка за да се достави по куриер наградата ви.

Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра са:

Ouzo Zorbas 0,7л
Ouzo Zorbas 1 л
   
Промоционална опаковка, кодът се намира на гърба на бутилката

В промоцията участват единствено продукти с отпечатан промоционален код на гърба на бутилката.

Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционален етикет по т. 2.1. и регистрирането на уникалния код, който се намира на гърба на бутилката.

За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират, чрез SMS на кратък номер 1882 или на адрес www.ouzozorbas.gr/play, уникалния код от горният заден етикет, намиращ се в скреч полето.

При правилно изпратен промоционален код чрез SMS, участникът получава обратен, потвърдителен SMS за успешна регистрация.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Промоцията, участникът получава уведомително съобщение на екрана (pop-up), потвърждаващо успешната му регистрация.

При регистрация на един промоционален код, участникът бива уведомяван веднага, чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез SMS и съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адрес www.ouzozorbas.gr/play ), дали печели една от 500 броя Ouzo Zorbas 0,7. Печелившите промоционални кодове на това основание не участват в тегленията за големите награди - 5 почивки за двама в Гълция.

При регистрация на два промоционални кода, непечеливши по смисъла на т.3.4.1 от настоящите условия, участникът бива уведомяван веднага, чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адрес www.ouzozorbas.gr/play дали участва в тегленията за големите награди.

Стойността на един SMS към номер 1882 е 0,30 лева с ДДС за абонати на А1 и Виваком и 0,29 лева с ДДС за абонати на Теленор.

3.6. Всеки участник може да регистрира неограничен брой промоционални кода в периода на промоцията.

Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

    5 броя - 5 почивки за двама в Гърция
    500 броя - бутилки Ouzo Zorbas 0,7

Общия брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:

    500 (петстотин) броя бутилки Ouzo Zorbas 0,7 ще бъдат изтеглени от специално разработен за нуждите на промоцията софтуер на случаен томболен принцип в периода на промоцията измежду всички участници регистрирали успешно уникален код от гърба на промоционална бутилка.

    5 (пет) броя почивки за двама в Гълция ще бъдат изтеглени пред Нотариус след края на промоцията на 10 септември 2018 г. измежду всички участници регистрирали успешно минимум 2 (два) непечеливши кода в периода на промоцията. Всеки 2 регистрирани кода и не спечелили друга награда дават право на 1 (едно) участие в томболата за големите награди. Може да се участва неограничен брой пъти в томболата, като единствено условия е миналният брой кодове за едно участие.

Всеки ден в периода по т. 1.2 печелившите участници ще бъдат обявявани (със символите от промоционалните кодове, чрез които са спечелили и част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса www.ouzozorbas.gr/play.

За целите на обявяването, спечелилите се визуализират на посочения, в т.3.8, интернет адрес чрез последния регистриран от тях промоционален код, с който печелят награда. На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент, при отчитане на изключението по предходното изречение. С включването си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени за своята печалба чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез SMS и съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адрес www.ouzozorbas.gr/play. На спечелилите ще бъдe предоставен телефон за връзка, на който да потвърдят своята награда и да заявят адрес за получаване на наградата.

Наградите, 500 броя бутилки Ouzo Zorbas 0,7, от промоционалната игра ще бъдат доставени с куриер до всеки спечелил, в срок от 60 дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка.

Спечелилият участник следва да се обади на телефон 0888423069 в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомлението по т. 3.10. и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, както и да потвърди, че пази промоционалните опаковки. В случай, че спечелилият участник не извърши в срок всички посочени действия в предходното изречение, то губи правото да получи награда.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е съгласно да го приеме от името на спечелилия и удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера бутилката/ите и регистрирания/ите от него промоционален/ни код/ове на закупен/и промоционален/ни продукт/и, с който/които е бил изтеглен, като печеливш. Ако се установи, че бутилката/ите е/са повредена/и, дефектна/и, или промоционалните кодове не съвпадат с регистрираните такива, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

В случай, че през дадена седмица от периода на промоцията поради липсата на достатъчно участници не бъдат спечелени предвидените награди описани в точка 3.7.2 а), то наградите предвидени за съответната седмица ще бъдат прехвърлени и добавени към следващата.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара