Спечелете 10 екшън камери Olympus TG-Tracker Tough


Краен срок - 30 август 2018

ФИЛМИРАЙ ЛЯТОТО С КИНО АРЕНА

Гледай филм в залите на Кино Арена в цялата страна, регистрирай билета си на сайта и участвай в томболата за една от десетте екшън камери OLYMPUS TG-TRACKER TOUGH.

От 29.06, всеки петък, победителят за седмицата ще бъде обявяван на сайта на киното.

Промоцията е валидна само за билети, закупени в кината Арена - София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Плевен и Смолян.

Всеки един билет съдържа уникален номер, който позволява само една регистрация. Всеки желаещ да участва в кампания или промоция в  Кино Арена, трябва предварително да е избрал за коя кампания или промоция иска да регистрира билета си. За участие в повече от една кампания или промоция е необходима регистрация на повече от един билет.

Право на участие има всяко дееспособно физическо лице, за което са изпълнени кумулативно следните условия:
А) лицето е навършило 18(осемнадесет) години;
Б) притежава закупен в срока на кампанията на каса, от терминал за билети или по елекронен път билет за прожекция в залите на Кино Арена в градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Плевен и Смолян.
В) лицето, притежаващо билета се е регистрирало като потребител , както и специално за участие в томболата на сайта на организатора www.kinoarena.com.bg, като е попълнило вярно и коректно всички задължителни полета във всяка от двете регистрационни форми. В специалната регистрационна форма за регистрация на билета, участващ в конкретната промоция, такива задължителни полета са:
• Вид билет – маркира се Стандартен или Електронен
• Номер на билета
• Име, презиме и фамилия
• Дата на раждане
• Бранд (IMAX, LUXE, Premium, VIP) – автоматично се генерира от системата без възможност за промяна от участник
• Кино
• Град
• Email на участника
• Aдрес на участника
• Телефон
• Код за сигурност
• Чекбоксове със следните текстове:
-Желая да участвам в e-mail кампании и промоции(маркира се, само ако участникът желае да участва в такива кампании и промоции)
-Запознах се и съм съгласен съм с общите условия за участие в промоцията(задължително се маркира, ако лицето желае да бъде приета регистрационната форма)
-Запознах се и съм съгласен съм с политиката за поверителност (задължително се маркира, ако лицето желае да бъде приета регистрационната форма)

Участникът има право на една регистрация на всеки един притежаван билет за прожекции по раздел ІІ. Един участник може да направи толкова регистрации, колкото билети за прожекции по раздел ІІ притежава (независимо от вида билет – с или без намаление).

Участникът следва да разполага физически с билета, който регистрира и да го запази с цел да бъде представен в оригинал за справка при получаване на награда, ако участникът бъде изтеглен като печеливш. В случай, че билетът е електронен и не е разпечатан от печеливш участник, то той следва да покаже имейл, адресиран до него, съдържащ номера на билета за филма Билети, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани или подправени не се допускат като основание за получаване на награда.

Организаторът не носи отговорност, в случай че печеливш участник е изгубил регистриран от него билет и по тази или друга причина не го представя в оригинал съответно не може да покаже мейл адресиран до него, съдържащ номера на билета за филм прожектиран в участващите обекти в срока на Кампанията за получаване на наградата.

Нaградите в томболата са 10 бр. екшън камери Olympus TG-Tracker Tough.

Предоставената предметна награда подлежи на деклариране от всеки печеливш участник и облагане по реда на Закона за облагане доходите на физическите лица(ЗДДФЛ). Организаторът е длъжен да предоставя на награденото лице служебна бележка по чл. 45, ал.7 от ЗЗДФЛ за доходи от други източници по чл.35 от ЗДДФЛ, както и да декларира към НАП със Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ всеки награден, като посочи в справката три имена , ЕГН/ ЛН или служ. номер на НАП на награденото лице, а ако лицето е чуждестранно по смисъла на чл.5 от ЗДДФЛ- и адрес в чужбина на чуждестранното лице. Във връзка с тези законови задъжения на Организатора, спечелилите награди лица следва след уведомяване по мейл от Организатора, че са печеливши участници, и преди получаване на наградата, да изпратят на Организатора на специално посочена негова електронна поща тези допълнителни данни, по реда посочен по-долу в раздел VІІ.

Организаторът съставя списък на участващите с поредни номера по реда на получаване на валидни регистрационни форми за регистрация на билет на сайта www.kinoarena.com на седмична база.

Всяка седмица, в периода 22.06.2018 г. до 31.08.2018 г., ще бъде изтеглен един печеливш и един резервен участник от изготвения за седмицата списък на случаен принцип, като ще се осъществи в присъствието на Комисия от три лица, определена от Организатора в офиса на Кино Арена на адрес: гр. София, ж.к Младост 4, ул. Бизнес Парк София №3.ет.2.

Графикът за тегленето на един печеливш и един резервен участник всяка седмица е следният:
• на 29.06.18 г. в 11:00 ч. ще се изтегли един печеливш и един резервен участник, регистрирал билет/и на сайта на Кино Арена в периода: 22.06.18 до 28.06.18 г. вкл.. Името на победителя и резервния участник ще бъде обявено на 29.06.18 в сайта на Кино Арена
• на 06.07.18 г. в 11:00 ч. ще се изтегли един печеливш и един резервен участник, регистрирал билет/и на сайта на Кино Арена в периода: 29.06.18 до 05.07.18 вкл.. Името на победителя и резервния участник ще бъде обявено на 06.07.18 г. в сайта на Кино Арена.
• на 13.07.18 г. в 11:00 ч. ще се изтегли един печеливш и един резервен участник, регистрирал билет/и на сайта на Кино Арена в периода: 06.07.18 г. до 12.07.18 г. вкл. Името на победителя и резервния участник ще бъде обявено на 13.07.18 г . вкл. в сайта на Кино Арена.
• на 20.07.18 г. в 11:00 ч. ще се изтегли един печеливш и един резервен участник, регистрирал билет/и на сайта на Кино Арена в периода: 13.07.18 г. до 19.07.18 г. вкл. Името на победителя и резервния участник ще бъде обявено на 19.07.18 г. в сайта на Кино Арена.
• на 27.07.18 г. в 11:00 ч. ще се изтегли един печеливш и един резервен участник, регистрирал билет/и на сайта на Кино Арена в периода: 20.07.18 г. до 26.07. 18 г. вкл. Името на победителя и резервния участник ще бъде обявено на 27.07.18 г. в сайта на Кино Арена
• на 03.08.18 г. в 11:00 ч. ще се изтегли един печеливш и един резервен участник, регистрирал билет/и на сайта на Кино Арена в периода: 27.07.18 до 02.08.18 г. вкл. Името на победителя и резервния участник ще бъде обявено на 03.08 в сайта на Кино Арена.
• на 10.08.18 г. в 11:00 ч. ще се изтегли един печеливш и един резервен участник, регистрирал билет/и на сайта на Кино Арена в периода: 03.08.18 до 09.08.18 г. вкл. Името на победителя и резервния участник ще бъде обявено на 10.08.18 г. в сайта на Кино Арена.
• на 17.08.18 г. в 11:00 ч. ще се изтегли един печеливш и един резервен участник, регистрирал билет/и на сайта на Кино Арена в периода: 10.08.18 до 16.08.18 г. вкл. Името на победителя и резервния участник ще бъде обявено на 17.08 в сайта на Кино Арена.
• на 24.08.18 г. в 11:00 ч. ще се изтегли един печеливш и един резервен участник, регистрирал билет/и на сайта на Кино Арена в периода: 17.08.18 до 23.08.18 г. вкл. Името на победителя и резервния участник ще бъде обявено на 24.08.18 г. в сайта на Кино Арена
• на 31.08.18 г. в 11:00 ч. ще се изтегли един печеливш и един резервен участник, регистрирал билет/и на сайта на Кино Арена в периода: 24.08.18 до 30.08.18 г. вкл. Името на победителя и резервния участник ще бъде обявено на 31.08.18 г. в сайта на Кино Арена

Печеливши участници ще бъдат уведомени на посочените от тях телефони или електронна поща от служител на Кино Арена, като ще получат информация откъде и докога могат да вземат наградата.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара