Спечелете телевизор, хладилник, смартфон, пералня и лаптоп


Краен срок - 20 септември 2018

В Томболата ще бъдат раздадени следните награди:
1. Телевизор PANASONIC TX-55EX610E 4K Ultra HD (1 бр.)
2. Хладилник SAMSUNG RB37J500MSA/EF (1 бр.)
3. Смартфон SAMSUNG GALAXY S9 (1 бр.)
4. Пералня АЕG L7FEE49S (1 бр.)
5. Лаптоп 2в1 ASUS VivoBook TP401CA-BZ021T (1 бр.)

В тегленето на награди от Томболата участват валидни имейл адреси, които към датата на съответното теглене имат на www.technopolis.bg валиден абонамент за получаване на актуални промоции на Технополис, наричан по-долу за краткост „Абонамент“.

Абонамент може да бъде извършен на www.technopolis.bg чрез въвеждане на валиден имейл във формата „Абонирайте се за нашите промоции“ и натискане на бутон „Абонирай ме“. Регистрираните на www.technopolis.bg акаунти могат да извършат абонамент и през “Моят профил”, меню “Бюлетин”.

Участието в Томболата е безплатно и не е обвързано с покупка. Едно физическо лице, независимо от броя Абонаменти, може да спечели само една от общо петте награди. За спечелил по смисъла на предходното изречение се счита и лице, което е било лишено от правото да получи награда на някое от основанията, посочени в настоящите Официални правила.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип в следните срокове:
            1. Телевизор PANASONIC TX-55EX610E 4K Ultra HD – теглене на 29.06.2018 г.
            2. Хладилник SAMSUNG RB37J500MSA/EF – теглене на 20.07.2018 г.
            3. Смартфон SAMSUNG GALAXY S9 – теглене на 10.08.2018 г.
            4. Пералня АЕG L7FEE49S – теглене на 31.08.2018 г.
            5. Лаптоп 2в1 ASUS VivoBook TP401CA-BZ021T – теглене на 21.09.2018 г.

Организаторът уведомява печелившия от всяко теглене с имейл, на който в срок до 5 календарни дни печелившият следва да отговори и изпълни точно всички дадени му с имейла инструкции; в противен случай Организаторът по собствена преценка може да лиши печелившия от правото му да получи спечелената награда.

При извършване на доставката на наградата до хипермаркета, посочен от печелившия участник, Организаторът му изпраща с имейл оторизационен код за получаване на спечелената награда.

За да получи наградата печеливш участник задължително следва да се легитимира с изпратения от Организатора оторизационен код, да представи документ за самоличност и да подпише всички документи, предоставени му от страна на Организатора, във връзка с предаването на наградата. За титуляр на правото да получи спечелена награда се счита първото лице, което представи изпратения от Организатора оторизационен код в съответния хипермаркет Технополис, като оспорвания/претенции в тази връзка няма да бъдат разглеждани.

Печеливш участник, който в срок от 10 календарни дни от получаването на оторизационния код не е потърсил спечелената от него награда, автоматично и безусловно губи правото да я получи.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара