Спечелете смартфон Sony Xperia XZ 2 + слушалки


Краен срок - 26 юни 2018

Можеш да спечелиш този страхотен Sony Xperia XZ 2 в комплект с безжични слушалки Sony WH-1000XM2.

Ето какво трябва да направиш – в едно изречение.

Преброй колко слушалки виждаш на снимката горе, ела на нашата официална Facebook страница, харесай я, ако вече не си го направил, потърси поста за слушалките и ни кажи в коментар под него колко си ги преброил на снимката от сайта.

Участието в Кампанията не е обвързано със закупуване на стоки и/или услуги от Теленор.

За участие в Кампанията, участниците трябва:
• да са физически лица, навършили 16 (шестнадесет) години към периода на Кампанията
• с валидна регистрация във Facebook,
• които са харесали страницата на Организатора във Facebook на адрес www.facebook.com/TelenorBulgaria,
• разрешили са опцията за получаване на лични съобщения от всеки във Facebook,
• и са отговорили вярно на зададения във Facebook поста въпрос в конкретния период на Кампанията и в посочения часови диапазон.

Служители на Теленор, както и членове на техните семейства (съпруг/ съпруга, родители, брат, сестра, деца), нямат право да участват в Кампанията, както и при разпределението на наградите, съответно тяхното получаване.

Наградата в кампанията е един брой смартфон Sony Xperia XX2 и един брой безжични слушалки Sony WH-1000XM2 към него, които следва да бъдат спечелени само от един участник в Кампанията.

Тегленето на наградите между участниците в Кампанията, които са изпълнили условията за участие, посочени по-горе, ще се извърши на адреса на управление на Организатора в гр. София, район Младост, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6 в присъствието на представители на Организатора.

Наградата в Кампанията ще се тегли на 26 юни 2018 след 10:30 ч., като при тегленето ще бъде изтеглен 1 (един) печеливш и 3 (три) резерви.

Непосредствено след тегленето на наградата, печелившият участник ще бъде уведомен от служител на Организатора с лично съобщение към Facebook профила, с който участникът е участвал в периода на Кампанията, за детайлите относно получаване на наградата, като за целта участникът следва да е разрешил получаването на лични съобщения на своя Facebook профил от всички. В това лично съобщение печелившият участник/ резервата следва да посочи магазин на Теленор на територията на страната, от който да получи спечелената награда. В случай че в посоченото населено място няма магазин на Теленор, Организаторът и печелившият, респ. резервата, уговарят друг начин, по който наградата да бъде получена.

В случай че в срок от 24 (двайсет и четири) часа печеливш участник не отговори на личното съобщение в профила си, с което е уведомен от Организатора за спечелването на наградата и не потвърди получаването ѝ, същият губи правото си на награда.

Печелившият /съответно резервен участник, когато е приложимо, следва да получи наградата си от предварително посочения от него магазин на Теленор на територията на страната, респективно – друг начин, в случай че в посоченото населено място няма магазин на Теленор, както е описано в т. VII.

При получаването на наградата от Организатора, всеки печеливш следва еднократно да удостовери самоличността си с документ за самоличност.

При получаване на наградата си, участникът следва да попълни приемо-предавателен протокол и служебна бележка за предоставената награда в 2 екземпляра – един за Участника и един за Организатора.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара