Спечелете 3 преси за коса Bosch


Краен срок - 28 юни 2018

Лятото дойде и с него нашата игра "Красиви отвън, здрави отвътре с Bosch"! Помислете за вашето здраве, а ние ще се погрижим за красотата ви!

Отговорете на въпроса до 27.06. и 3-ма от вас ще получат подарък – преса за коса Bosch.

Кое е важно за по-здравословен начин на живот:
а) здравословна храна
б) хигиена
в) спокойствие и тишина
г) и трите

След заявяване на желание за участие в Играта, участниците трябва да дадат своят отговор, на
въпроса, който е определен за участие в играта. Отговорът се дава като коментар под публикувания пост за играта на Facebook страницата www.facebook.com/BoschHomeBulqa ria/.
Всеки участник може да участва само с един коментар/отговор. Участието в кампанията не е
обвързано със закупуването на стоки и/или услуги на Организаторите.

На 29.06.2018 г. Комисия, съставенa от членове на организатор-възложителя, ще избере на
случаен принцип посредством инструмента WooBox (https://woobox.com/), чрез обработка на
анонимизиран код, победителите („Победители”), които имат право да получат една от описаните в т. II. от настоящите Общи условия награди.

Всеки от Победителите получава награда преса за коса. Общият брой на наградите е 3 (три) броя.

Един и същи Участник не може да получи повече от една награда, независимо от броя на неговите участия (заявки за участие). Списък с Победителите ще се обяви на интернет страницата на Играта www.facebook.com/BoschHomeBulqaria, само ако те предварително са дали изричното си съгласие на лично съобщение да бъдат публикувани имената им и/или наименованието на техния Фейсбук профил. Победителите се уведомяват чрез лично съобщение на интернет страницата www.facebook.com от служители на Организатора - изпълнител в срок от 2 работни дни от датата на избирането на Победителите. За получаването на наградата Участникът се съгласява да предостави своите имена, точен адрес за доставка и телефон за контакт. Наградите се получават чрез куриер до точен адрес за доставка, подаден от Участниците в рамките на 7 (седем) работни дни.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара