Спечелете 90 барбекюта от Maggi и Lidl


Краен срок - 20 юни 2018

С MAGGI® е по-вкусно! А сега купи, готви и спечели 1 от 90 барбекюта

Играта се провежда само в магазини от търговска верига „Лидл“

В Играта участват всички продукти с марка MAGGI®

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо 90 броя барбекюта.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са спечелили в настоящата Игра.

Потребител, който желае да участва в Играта, закупува продукти с марка MAGGI® от магазин на търговска верига Лидл (Lidl) на стойност минимум 3 (три) лева в една касова бележка. Покупката трябва да се е случила в периода на Играта.

Потребителят сe регистрира на интернет адрес: promo.nestle.bg („Сайта на Играта“). За да се регистрира, потребителят попълва собственото си име, електронен адрес (e-mail) и парола. Алтернативно, потребителят може да използва личния си профил в социалната мрежа Facebook.

След това участникът регистрира касова(и) бележка(и) от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от касовата(ите) бележка(и), като задължително прикрепя снимка на касовата(ите) бележка(и). Касовата(ите) бележка(и) трябва да са добре четими, защото служат за доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Касови бележки могат да се регистрират 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата в периода на Играта.

Всеки участник има право на неограничен брой участия в Играта за спечелването на 1 от 90 Барбекюта. Един потребител може да участва с една касова бележка само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни касови бележки, отговарящи на условията на Играта.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани касови бележки, с които е участвал до 60 дни след края на Играта.

След края на играта, посочен в т. 2 (1) по-горе, до 27 юни 2018 г., на случаен принцип, ще бъдат изтеглени печелившите, като тегленето ще се осъществява от специализиран софтуер в присъствието на представители на „Нестле България“ АД. Ще се изтеглят 10 (десет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от спечелилите за получаване на наградата.

След изтеглянето на печелившите и валидирането на тяхното участие според правилата на Играта, печелившите ще бъдат публикувани до 2 юли 2018 г. на Сайта на играта.

С печелившите ще бъде осъществена връзка чрез имейл адреса, който са подали при регистрация, до 11 юли 2018 г. за уточняване детайли относно  доставката/използването на наградата (адрес на доставка, лични данни за целите на издаване на служебна бележка). В случай, че спечелилият участник не отговори на имейла и не предостави необходимата информация до 21 юли 2018 г., ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

Наградите се предоставят на спечелилите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта.

Наградите се получават по куриер в срок  от  3 седмици  до 11 август  срещу представяне на касова бележка.

Участниците в Играта трябва да запазят регистрираните касови бележки, чрез които са закупили продуктите и са участвали в Играта и да ги представят на куриера при доставянето на наградите им. Ако участникът не представи касовите бележки, той губи правото да получи наградата.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара