Спечелете тонколона JBL Charge 3 или халба за ром


Краен срок - 30 юни 2018

За да заяви участие в играта, потребителят трябва да осъществи последователно следните действия:

1 Да посети уебстраницата http://www.likethecaptain.com/

2. Да избере едно от петте видеа, които илюстрират различен тип капитан.

3. Да сподели във фейсбук

4. Да се регистрира успешно с име и фамилия, телефонен номер и e-mail и да се съгласи с общите условия на играта

Всички участници, навършили 18 години, които са участвали в играта „Какъв капитан си“ и са се регистрирали успешно (само веднъж) на сайта http://www.likethecaptain.com/, участват в жребий, който на произволен принцип определя победителите. Победителите ще бъдат избирани чрез жребий след края на промоцията и ще бъдат публикувани на 03.07.2018г. На сайта http://www.likethecaptain.com/.

Участниците, които са обявени за печеливши по реда на раздел ІІI от настоящите общи условия („победителят”) имат право да получат само по 1 (една) награда.

Наградите:

Трима от победителите ще получат по 1 бр. безжична тонколона JBL Charge 3.

Десет от спечелилите ще получат по 1 бр. персонализирана халба за ром с кола с името си
Победителите се уведомяват чрез e-mail и телефонно обаждане в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, след като са били изтеглени.

Изтеглените победители, които са били уведомени по e-mail или телефонно обаждане, трябва да потвърдят данните си и желанието си да получат наградата чрез изпращане на e-mail, на следния електронен адрес prizes@likethecaptain.com в срок от 72 часа след получаване на уведомлението. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако победителят откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от организаторите е-mail в срок 48 часа след получаване на уведомлението наградата се печели от изтегления резервен победител.

Изтеглените победители трябва да изпратят имена и ЕГН, за да им бъде създадена служебна бележка по чл.13 от общите условия

Изтеглените победители се обявяват на сайта чрез публикуване на първо име и първата буква от фамилното име, с които са се регистрирали.

Печелившите участници получават наградите си в срок от 45 дни след потвърждение.

След уведомлението, всеки печеливш участник трябва да потвърди метод на получаването ѝ:

1 По куриер за сметка на организатора: В този случай личните данни (Име, адрес и телефон) ще бъдат предадени на лицензирана куриерска фирма, което участникът следва да потвърди писмено по електронна поща.

2.Ако участникът откаже данните му да се предоставят на куриерска фирма, тогава може да получи лично наградата си от офис на организатора, на адрес ул. Николай Гогол 28, София в работен ден от 11 до 18 часа (в този случай разходите за получаване на наградата са за сметка на участника).


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара