Играй и спечели аксесоар Порше или карта за безплатно гориво!


Краен срок - 31 юли 2018

Участващите търговски артикули са наличните горива бензин от всички видове, дизел от всички видове и газ пропан-бутан, предмет на продажба във веригата бензиностанции ЛУКОЙЛ. В промоцията не е включено горивото газ метан.

Право на участие в Промоцията имат всички лица, които са навършили 18 години и са регистрирани в програмата „ЛУКОЙЛ Клуб“, които закупуват горива в бензиностанции ЛУКОЙЛ и заплащат в брой или с банкови карти. В Промоцията не участват лица, ползващи при зареждане на горива карти ЛУКОЙЛ с отсрочено плащане и/или лица, които при покупка на гориво не представят карта „ЛУКОЙЛ Клуб“.

За всяка единична покупка с представяне на карта „ЛУКОЙЛ Клуб“ на бензин ЕКТО 98, ЕКТО 100, ЕКТО ПЛЮС и ЕКТО ДИЗЕЛ в обектите от веригата ЛУКОЙЛ в количество равно на или повече от 25 литра притежателят на картата взема участие в ежеседмична томбола за аксесоари PORSCHE.

За всяка единична покупка с представяне на карта „ЛУКОЙЛ Клуб“ на горива от всички видове (включително горива ЕКТО), но без газ метан, в обектите от веригата ЛУКОЙЛ в количество равно на или повече от 25 литра притежателят на картата взема участие в ежеседмична томбола за карти за гориво от 15 л, 25 л, 50 л, 100 л.

Победителите се определят въз основа на данните за покупките с карти „ЛУКОЙЛ Клуб“, отговарящи на условията на Промоцията и по Правилата на раздел 7.

Участниците в играта се идентифицират по номер на карта „ЛУКОЙЛ Клуб“ и телефонния номер, който са посочили при регистрация на карта „ЛУКОЙЛ Клуб“.

Тегленето на печелившите карти „ЛУКОЙЛ Клуб“ ще се извършва на случаен принцип с помощта на софтуер от комисия, съставена от служители на Организатора, както следва:

Седмични награди за аксесоари PORSCHE: всяка седмица теглене на аксесоари PORSCHE.
Тегленето се извършва на следните дати:
08 май 2018 участват покупки, направени в периода 01.05.18 – 06.05.18
14 май 2018 участват покупки, направени в периода 07.05.18 – 13.05.18
21 май 2018 участват покупки, направени в периода 14.05.18 – 20.05.18
28 май 2018 участват покупки, направени в периода 21.05.18 – 27.05.18
04 юни 2018 участват покупки, направени в периода 28.05.18 – 03.06.18
11 юни 2018 участват покупки, направени в периода 04.06.18 – 10.06.18
18 юни 2018 участват покупки, направени в периода 11.06.18 – 17.06.18
25 юни 2018 участват покупки, направени в периода 18.06.18 – 24.06.18
02 юли 2018 участват покупки, направени в периода 25.06.18 – 01.07.18
09 юли 2018 участват покупки, направени в периода 02.07.18 – 08.07.18
16 юли 2018 участват покупки, направени в периода 09.07.18 – 15.07.18
23 юли 2018 участват покупки, направени в периода 16.07.18 – 22.07.18
01 август 2018 участват покупки, направени в периода 23.07.16 – 31.07.18

# Аксесоари PORSCHE
1. Чадър PORSCHE 5 бр. всяка седмица
2. апка PORSCHE 17 бр. всяка седмица
3. Часовник PORSCHE S C 1 бр. всяка седмица
4. Раница PORSCHE Raci g 28 бр. всяка седмица
5. Спортна чанта PORSCHE 3 бр. всяка седмица
6. Раница за града 10 бр. всяка седмица
7. Играчка модел PORSCHE 718 Cayma S 982 miami, мащаб: 1:43 1 бр. всяка седмица
8. Играчка модел PORSCHE 911 Ca e a C u é 991 II, мащаб 1:43 1 бр. всяка седмица
9. Играчка модел PORSCHE 911 Tu b C u é 991 II, мащаб 1:43 1 бр. всяка седмица
10. Играчка модел PORSCHE Pa ame a G1 II S, мащаб 1:43 1 бр. всяка седмица
11. Играчка модел PORSCHE Pa ame a 4 G2, мащаб 1:43 1 бр. всяка седмица
12. Играчка модел PORSCHE Caye e E2 II GTS, мащаб 1:43 1 бр. всяка седмица

Седмични награди за карти за гориво: всяка седмица теглене на карти за гориво от 15 л, 25 л, 50 л, 100 л.
Тегленето се извършва на следните дати:
08 май 2018 участват покупки, направени в периода 01.05.18 – 06.05.18
14 май 2018 участват покупки, направени в периода 07.05.18 – 13.05.18
21 май 2018 участват покупки, направени в периода 14.05.18 – 20.05.18
28 май 2018 участват покупки, направени в периода 21.05.18 – 27.05.18
04 юни 2018 участват покупки, направени в периода 28.05.18 – 03.06.18
11 юни 2018 участват покупки, направени в периода 04.06.18 – 10.06.18
18 юни 2018 участват покупки, направени в периода 11.06.18 – 17.06.18
25 юни 2018 участват покупки, направени в периода 18.06.18 – 24.06.18
02 юли 201 8 участват покупки, направени в периода 25.07.18 – 01.07.18
09 юли 2018 участват покупки, направени в периода 02.07.18 – 08.07.18
16 юли 2018 участват покупки, направени в периода 09.07.18 – 15.07.18
23 юли 2018 участват покупки, направени в периода 16.07.18 – 22.07.18
01 август 2018 участват покупки, направени в периода 23.07.16 – 31.07.18

# Карти за горива ЛУКОЙЛ
1. Карта за гориво от 15 л 10 бр. всяка седмица
2. Карта за гориво от 25 л 8 бр. всяка седмица
3. Карта за гориво от 50 л 5 бр. всяка седмица
4. Карта за гориво от 100 л 1 бр. всяка седмица

Победителите от всяка томбола ще бъдат информирани до три работни дни от датата на всяко теглене чрез SMS и обаждане от Горещата линия Лукойл на същия мобилен телефон, който участникът е посочил при регистрацията на карта „ЛУКОЙЛ Клуб“. Номерата на печелившите карти „ЛУКОЙЛ Клуб“ от настоящата промоция ще бъдат периодично публикувани на сайтовете www.lukoil.bg и club.lukoil.bg.

При позвъняването от оператор от Горещата линия Лукойл печелившият задължително съобщава име и фамилия, попълнени от него при регистрацията на карта „ЛУКОЙЛ Клуб“, и номер на карта „ЛУКОЙЛ Клуб“.

Печелившият получава своята награда на посочена от него бензиностанция Лукойл минимум 7 работни дни, след като му бъде съобщено по реда на т. 7.3., че е спечелил награда. Когато спечелената награда е карта за гориво, то е от същия вид като това, което е било заредено от спечелилото лице във връзка с участието му в настоящата Промоция.

При получаване на наградата печелившият е длъжен да предостави личната си карта или шофьорска книжка и карта „ЛУКОЙЛ Клуб“. На лица, които не представят или откажат да представят личен документ за идентифициране на самоличността или някой от другите задължителни документи или информация, награда не се предоставя. Наградата се дава на лицето, което се идентифицира с имената, съобщени на оператора от Горещата линия Лукойл по реда на 7.3. и представи документите и информацията, описани в тази точка.

При изгубена карта „ЛУКОЙЛ Клуб“ решението за връчване на награда (ако такава карта е сред печелившите) се взима индивидуално след 13 август 2018 г. по преценка на Организатора на промоцията.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара