Спечелете 14 телевизора и 100 ваучера от CBA


Краен срок - 15 юли 2018

За да участва в играта, участникът трябва да направи покупки за минимум 20 лева с ДДС, в рамките на един касов бон в периода от 31,05,2018г. до 15,07,2018г.

Номерът на касовия бон, удостоверяващ покупката, трябва да се въведе във формата за регистрация на уебсайта на магазини CBA www.cbabg.com, заедно с имената на участника, негов телефон и e-mail за контакт и адрес на магазина, в който е направена покупката.

С регистрацията си, участникът дава съгласие Организаторът да публикува имената му на www.cbabg.com и www.facebook.com/SupermarketCBA, в случай, че бъде изтеглен като печеливш.

Участникът е длъжен да съхранява касовия бон до приключване на играта и получаване на наградата, за да удостовери при поискване от Организатора правото му на участие.

Няма ограничение за броя участия на едно лице в Играта.

Всяка седмица ще бъдат теглени по 16 печеливши, като двама от тях ще печелят телевизор, а останалите 14 ще получат ваучер за пазаруване в CBA, на стойност 30 лева.

Тегленето ще се проведе в следния ред:
1-во телене на 07.06.2018
2-ро теглене на 14.06.2018
3-то теглене на 21.06.2018
4-то теглене на 28.06.2018
5-то теглене на 04.07.2018
6-то теглене на 11.07.2018
7-мо теглене на 18.07.2018

Печелившите участници в Играта получават следните награди (наричани по-долу „Награди/те“):
2 броя ТВ Samsung 40”
4 броя ТВ JVC 32”
6 броя ТВ Sang 32“
2 броя ТВ Crown 32”
100 ваучера за пазаруване в супермаркети CBA

Печелившите участници ще получат наградите си от магазина, в който е направена покупката, след представяне на касовия бон.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност.

Срокът за получаване на наградите е до 30 работни дни след обявяване на печелившите участници на адрес www.cbabg.com. Организаторът се задължава в срок до 5 работни дни от обявяване на печелившите участници да се свърже с тях на посочените имейл и/или телефонен номер за уточняване на механизма и срока за получаване на наградата. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден/неточен телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес. При невъзможност за контакт по телефон или при неполучаване на отговор – потвърждение от печелившия участник на изпратения от
Организатора имейл в срок от 5 работни дни, изборът се анулира и Организаторът има право да обяви нов печеливш измежду участниците.

Спечелилите участници ще бъдat обявени на Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA и уведомени лично, чрез телефонно обаждане.

Участниците губят правото си да получат Наградите в следните случаи:
- ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени по съобщението по т. 5.4. от Официалните правила;
- ако не се явят да получат Наградите в срок до 3 седмици от датата на изпращане на информация от т. 5.4 .

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара