Спечелете кашон с локум “Сладки времена” с вашето име и снимка


Краен срок - 25 юни 2018

За да участват в Промоцията, лицата, които отговарят на условията по Раздел 3, трябва да влязат на интернет страницата на Възложителя: www.sladkivremena.bg и да изпълнят следните стъпки:
- 1. Да създадат кутия локум със своя лик, чрез качване на своя собствена снимка;
- 2. Да споделят своята кутия на Фейсбук страницата си;
- 3. Да се регистрират, за да участват за награда.

Всеки Участник играе от свое име и декларира, че притежава авторски права върху фотографиите, с които участва в играта. Всички претенции от изобразени на фотографията лица или от трети лица по повод на снимка, публикувана за участие в играта следва да бъдат насочени и понесени от съответният участник, който е качил снимката.

Всички снимки публикувани от участници във връзка с играта подлежат на одобрение от администратор.

За да участват в промоцията , лицата, които са изпълнили стъпките по т. 4.1 трябва:
1. Да се регистрират правилно на интернет страницата www.sladkivremena.bg като въведат в съответните полета на регистрационната форма име, фамилия, e-mail, номер на мобилния си телефон, парола и потвърдена парола.

Потребителите могат да създават и споделят максимум 15 (петнадесет) различни кутии в Промоцията в срока за провеждане по т. 2.2. Всяка споделена кутия, заедно с регистрация се включва в томболата за награди.

Регистрация, извършена чрез интернет-страницата www.sladkivremena.bg след 23:59 ч. на 25.06.2018 г. е невалидна и няма да участва в Промоцията.

Всеки потребител, създал успешно поне една кутия със своя лик, споделил я е на своята Facebook страница и се е регистрирал, участва във всички предстоящи тегления за награди през целия период на Промоцията.

Всеки участник, регистрирал успешно своя кутия с лик, притежава личен профил на страницата на играта www.sladkivremena.bg, където може да разглежда своите кутии.

Всяка една успешна регистрация влиза във всички предстоящи тегления до края на Промоцията, започвайки отброяването от датата, на която е направена съответната регистрация.

За целия период всеки участник в Промоцията може да бъде избран за победител само за не повече от 1 (един) брой награда. На мястото на участниците, които вече са спечелили, се изтеглят нови участници на случаен принцип, имащи право да получат награда от Промоцията.

В жребиите за награди участват номерата на мобилни телефони и имейл адресите на онези участници, които са се регистрирали, споделили и са създали поне 1 (една) кутия със своя лик до датата на съответния жребий на интернет-страницата: www.sladkivremena.bg.

Всеки регистрирал се в играта и споделил своята кутия с локум, участва в томбола за спечелване на 1 (един) от общо 30 (тридесет) кашона, всеки съдържащ 18 (осемнадесет) кутии вкусен локум “Сладки времена”, върху които са отпечатани името и ликa на печелившия.

Тегленето на горепосочените награди ще се извърши общо 6 пъти за периода на промоцията на следните дати:
21.05.2018г - пет печеливши, всеки от които печели един от пет броя кашони, 18 броя кутии във всеки кашон, с лик и име на печелившия;
28.05.2018г - пет печеливши, всеки от които печели един от пет броя кашони, 18 броя кутии във всеки кашон, с лик и име на печелившия;
04.06.2018г - пет печеливши, всеки от които печели един от пет броя кашони, 18 броя кутии във всеки кашон, с лик и име на печелившия;
11.06.2018г - пет печеливши, всеки от които печели един от пет броя кашони, 18 броя кутии във всеки кашон, с лик и име на печелившия;
18.06.2018г - пет печеливши, всеки от които печели един от пет броя кашони, 18 броя кутии във всеки кашон, с лик и име на печелившия;
25.06.2018г - пет печеливши, всеки от които печели един от пет броя кашони, 18 броя кутии във всеки кашон, с лик и име на печелившия;

Печелившите се определят чрез теглене на случаен принцип, проведено на следващия работен ден след изтичането на даден (едноседмичен) период.

Победителите ще бъдат определяни за съответните периоди на случаен принцип чрез автоматична система между всички, които са изпълнили условията от настоящите Правила. Тегленията ще се провеждат в присъствието на 3/три/-членна комисия, с представители служители на Изпълнителя, която ще съставя Протокол за определяне на печеливши.

Победителите от жребиите се обявяват на интернет сайта www.sladkivremena.bg

Участниците могат сами да проверят дали са спечелили награда от Промоцията на интернет-страницата www.sladkivremena.bg в полето „Награди и печеливши“.

Всеки спечелил учстник ще получи имейл с линк към оналйн форма, в която да попълни своите данни за доставка.

Спечелилият участник следва да върне отговор на уведомителния e-mail с потвърждение на данните си за доставка на наградата в срок от 10 (десет) работни дни от датата на получаване на уведомителния e-mail по т. 7.2., като предостави трите си имена, телефон за връзка, точен адрес за доставка и е-mail адрес.

Печелившите участници получават наградите си по куриер в срок от 60 (шестдесет) работни дни от предоставянето на данните по т. 6.3. на посочения от тях пощенски адрес. Разходите за куриерски услуги са за сметка на Възложителя.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара