Спечелете джага и 500 футболни топки от Aladin Foods


Краен срок - 15 юли 2018

Активирай лятото и спечели яки награди!

Хапни за минимум 5 лв. в наш обект или поръчай на www.aladinfoods.bg
Регистрирай кода от касовата бележка
Спечели Джага и 500 броя футболни топки

Теглим печелившите всяка седмица.

За да се включат в играта, Участниците трябва да:
А/ Посетят някой от търговските обекти на „АЛАДИН ФУУДС” ООД (ALADIN FOODS) или www.aladinfoods.bg
Б/ Закупят продукт/и на стойност минимум 5.00 лева с ДДС за единичен касов бон в периода от 00:00:00 часа на 28.05.2018 г. до 23:59:59 часа на 15.07.2018 г.
В/ Да регистрират промо код от касовия бон на стойност минимум 5.00 лева с ДДС в периода от 00:00:00 часа на 28.05.2018 г. до 23:59:59 часа на 15.07.2018 г. на сайта: http://aladinfoods.bg/game/, като предоставят две имена, имейл и телефонен номер.

При изпълнение на условията от чл. 5, участникът участва в томболата за спечелването на една от наградите: 1 брой джага или 1 от 500 броя футболни топки.

Тегленето на печелившия на голямата награда – джага ще се извърши на 16.07.2018 г. При тегленето ще бъдат определени и 5 допълнителни резервни печеливши участници. Тези резултати се вписват в списък на резервите. Печелившите промо кодове ще бъдат публикувани на 16.07.2018 г. на: http://aladinfoods.bg/game/ и Facebook страницата на „АЛАДИН ФУУДС” ООД: https://www.facebook.com/AladinFoods/. Всеки печеливш ще бъде уведомен чрез мейл на имейла, с който е участвал или чрез телефонно обаждане, ако организаторът не успее да осъществи контакт с печелившия на предоставения от него имейл. С един касов бон участникът може да спечели само една награда.

Всяка седмица ще бъдат изтеглени печеливши, които ще спечелят по 1 футболна топка. Тегленето на печелившите на футболните топки ще се извършва веднъж седмично след стартиране на играта или както следва:
04.06 – 70 броя футболни топки
11.06 – 70 броя футболни топки
18.06. – 70 броя футболни топки
25.06. – 70 броя футболни топки
02.07 – 70 броя футболни топки
09.07 – 75 броя футболни топки
15.07. – 75 броя футболни топки

Печелившите промо кодове ще бъдат публикувани в деня след тегленето, както следва: 05.06, 12.06., 19.06. , 26.06., 03.07, 10.07 и 16.07.2018 на: http://aladinfoods.bg/game/ и Facebook страницата на Аладин Фуудс (ALADIN FOODS): https://www.facebook.com/AladinFoods/. Всеки печеливш ще бъде уведомен чрез мейл на имейла, с който е участвал или чрез телефонно обаждане, ако организаторът не успее да осъществи контакт с печелившия на предоставения от него имейл.

Не се допуска размяна на подаръци за паричната им равностойност или други награди, услуги или привилегии.

Всеки участник може да регистрира неограничен брой промо кодове от касовите боновe на стойност минимум 5.00 лева с ДДС в периода на промоцията.

След уведомяване по имейл, организаторът ще се свърже с печелившите. При невъзможност, организаторът да осъществи връзка с печелившите ще опитва да установи връзка и/или на предоставения от участника телефонен номер. Ако организаторът не успее да установи контакт, ще очаква от спечелилите да се свържат с него до 30.07.2018 г. включително. Участниците в играта ще получат наградата до 15 (петнадесет) календарни дни от датата на установяване връзка с тях, но не по-късно от 14.08.2018 г. като при получаването й те следва да се идентифицират с документ за самоличност. При получаването на подаръка участникът е длъжен да потвърди писмено получаването му, като подпише приемо-предавателен протокол. Липсата на потвърждение, невъзможността или отказът да се направи такова при получаването на наградата правят получаването ѝ невъзможно. В случай на такава невъзможност да се достави/получи наградата в съответствие с процедурата, участникът губи правото си върху наградата.

Наградата ще бъде предоставена от представител на фирма „АЛАДИН ФУУДС” ООД (ALADIN FOODS). Ако печелившите дадат съгласието си, те ще бъдат снимани по време на връчването. С тяхно съгласие снимките ще бъдат използвани от „АЛАДИН ФУУДС” ООД за комуникация в социалните мрежи и на официалната уеб страница на компанията – www.aladinfoods.bg .

Наградите в Играта са, както следва: – 500 (петстотин) броя футболни топки и 1 (един) брой джага.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара