Спечелете 3 награди по 5000 лв. и 60 бутилки Пещерска


Краен срок - 5 август 2018

Кампанията се провежда на специално създадена за целта уебстраница, с ел. адрес: justsayyes.bg.

Считано от 25.06.2018 г. на специалната уебстраница потребителите ще имат възможност да се включат в Кампанията като се регистрират чрез личните си фейсбук профили под едната от двете опции:

    Като двойка, участваща за голямата награда, избирайки опцията “Младоженци”
    или
    Като самостоятелно участие, включвайки се за ежеседмичните награди, избирайки опцията “Сватбари”.

Всички, регистрирали се чрез опция „Младоженци“, е нужно изрично и поотделно да попълнят сватбения въпросник, предоставяйки следната коректно попълнена информация, като за валидна кандидатура се счита тази с коректно попълнени всички полета. Финалистите ще бъдат избрани по най-висок бал точки, определени от журито на база кандидатурата им.

    Да посочат Име на булката
    Да посочат Име на младоженеца
    Да посочат бъдещата (обща) им фамилия
    Да посочат изрично създаден от тях за целите на участието в играта свой общ профил;
    Да качат тяхна обща снимка, която да служи за аватар на профила им
    Да посочат конкретна дата на планираната сватба, която е необходимо да бъде в периода от 13.08.2018 г. до 31.12.2018г. включително.
    Да посочат „Кумове“ като изпратят съответно покана чрез Facebook до техните потенциални кум и кума.
    Да разкажат по оригинален начин - в свободен текст или да качат видео-обяснение, за това какви са плановете им за предстоящата сватба и как са взели решението да се венчаят - до 10 точки*.

*Забележка: Колкото по-оригинално е съдържанието, толкова по-голям е шансът Журито на кампания да оцени участието, предоставяйки допълнителни до 50 БОНУС точки по собствена преценка.

Видео-обяснението, качено чрез споделяне на линк към YouTube видеото им, носи автоматично 10 БОНУС точки.

Чрез общия си профил двойката ще има възможност да изпрати виртуални покани към приятелите или “гостите“ си, избрани от списъка с приятелите си във Facebook, като виртуалните покани следва да бъдат приети от поканените лица.

Всяка регистрация чрез опция “Младоженци” подлежи на одобрение от администраторите на кампанията.

    В случай, че бъдат одобрени, двойките ще видят статус “ОДОБРЕНИ” в своя общ профил, като тяхната регистрация ще бъде видима сред останалите кандидатури в секцията Галерия.
    В случай, че не бъдат одобрени, двойките ще видят статус “ОПИТАЙТЕ ОТНОВО” в своя общ профил. Това означава, че някой от критериите за участие не е спазен и двойката има право на повторна регистрация. Двойката трябва да се запознае в детайли с условията за участие, посочени в настоящите Правила.


Общият брой точки за всяка регистрирала се двойка се образува от сбора на:

    Реална сватба, планувана през периода, посочен в Общите условия - 20 т.
    Коректно попълнен въпросник в индивидуалния профил съобразно Общите условия - 20 т.
    Описание или видео разказ за решението за венчавка. - 50 т.
    Приети поне 10 покани от гости. - 10 т.
    Оригиналност - по преценка на Журито до 50т.


Точкуването се извършва изцяло от Журито, като крайният резултат с общия брой точки за всяка кандидатура ще бъде обявен в техния общ профил след приключване на фазата “журиране”, т.е. след края на Кампанията.

Избралите опцията “Сватбари” е нужно да изпълнят следното, за да участват в тегленията за седмични награди:

    Да се регистрират с Facebook профила си;
    Да гласуват всяка седмица за своите ТОП 3 двойки Младоженци, избирайки ги измежду всички, регистрирани обявени в секцията “Галерия” от началото на Кампанията.

След съставяне на ТОП 3 списък за съответната календарна седмица, ще се визуализира екран, уведомяващ ги, че са се регистрирали успешно в томбола за седмични награди. За да участват за седмичните награди, участниците “Сватбари” е нужно да гласуват с нов списък всяка календарна седмица.

Участниците в Кампанията „ПРОСТО КАЖИ ДА” участват за награден фонд, съставен от общ брой 63 (шестдесет и три) награди, разпределени в 2 (два) типа както следва:

    СЕДМИЧНИ: общо 60 (шестдесет) по една бутилка Пещерска Отлежала 0.7L
    ГОЛЯМА: общо 3 (три) броя - финансов награден фонд от 5 000 лв., осигурени фотограф и оператор в деня на реалното сватбено събитие, както и алкохол за гостите на сватбеното празненство.

Печелившите участници за 60-те СЕДМИЧНИ награди се определят чрез система за теглене на награди, с предварително заложен алгоритъм за разпределяне на наградите на случаен принцип, чрез общо 6(шест) броя тегления, провеждащи се на следващия работен ден след изтичането на съответния период:

    Период 2: 25.06.2018 г. /00:01 ч./ до 01.07.2018 г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на печелившите на 02.07.2018 г.
    Период 3: 02.07.2018 г. /00:01 ч./ до 08.07.2018 г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на печелившите на 09.07.2018 г.
    Период 4: 09.07.2018 г. /00:01 ч./ до 15.07.2018 г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на печелившите на 16.07.2018 г.
    Период 5: 16.07.2018 г. /00:01 ч./ до 22.07.2018 г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на печелившите на 23.07.2018 г.
    Период 6: 23.07.2018 г. /00:01 ч./ до 29.07.2018 г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на печелившите на 30.07.2018 г.
    Период 6: 30.07.2018 г. /00:01 ч./ до 05.08.2018 г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на печелившите на 06.08.2018 г.

Печелившите участници ще бъдат определяни за съответните периоди чрез система за теглене на награди, с предварително заложен алгоритъм за разпределяне на наградите на случаен принцип между всички, които са изпълнили условията за участие от настоящите Правила.

Печелившите участници за ГОЛЯМАТА награда ще бъдат определени и обявени от жури, съставено от представители на Организатора в края на Кампанията, съответно:

Период: 25.06.2018 г. до 05.08.2018 г. /23:59 ч./, определяне и обявяване на победителите на Голямата награда на 13.08.2018 г.

Всяка кандидатура, отговаряща на условията за участие за голяма награда, ще бъде разгледана от посоченото по-горе жури.

Печелившите участници ще получават известие на e-mail-а, който са посочили/използвали при регистрацията си, със съобщение, че печелят награда Кампанията, вида награда, както и указание как ще бъде предоставена наградата.

Спечелилият участник следва да върне отговор на уведомителния e-mail с потвърждение на данните си за доставка на наградата в срок от 10 (десет) работни дни от датата на получаване на уведомителния e-mail по т. 2, като предостави трите си имена, актуален телефон за връзка, точен адрес за доставка.

Наградите се получават само лично от участника, след представяне на документ за самоличност, удостоверяващ възрастта на участника, предвид изискванията на настоящите Правила. Седмичните награди ще бъдат предоставяни безплатно на печелившите участници. Преди самата доставка служител на Организатора ще се свърже с печелившия участник чрез обаждане на телефонния номер, който е посочен за връзка. Крайната дата за получаване на наградата е до 30 (календарни) дни, считано от датата на предоставяне на данните за доставка.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара