Спечелете въздушни легла, раници, манерки, фенерчета и компаси от сокчета Tedi


Краен срок - 22 юли 2018

Промоцията включва следните продукти с промоционална опаковка и с производствен промоционален код, отпечатан върху стикер, наричан по-долу кодът:

    Тedi нектари – 300 ml
    Tedi нектари – 900 ml
    Tedi нектари – 200ml
    Tedi Waterrr – напитки – 500 ml
    Tedi Play – напитки – 400 ml, наричани по-долу Продуктите.

Продажбите на продуктите, свързани с промоцията, започват на 28.05.2018г. и продължават до 22.07.2018г. Промоционалните продукти могат да бъдат налични и продавани извън горепосочения период, но закупуването им извън този период не дава право на участие в промоцията.

Кодът, поставен върху опаковката на продукта, е скрит под стикер зад етикета или върху стикер на опаковката. Разкриването му е възможно само след закупуване на продукта.

В промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните условия:

а/ да закупи в периода 28.05.2018г. – 22.07.2018г. необходимия брой промоционални продукти в зависимост от наградата, за която е решил да участва;

б/ да създаде свой потребителски профил на уеб сайта на Играта: www.promo.tedi.bg в периода от 00:00:00 часа на 28.05.2018г. до 23:59:59 часа на 22.07.2018г., след като потвърди, че е съгласен/а с настоящите правила и попълни задължителните полета с личните си данни: име и фамилия, и-мейл адрес, мобилен телефонен номер, уникален верификационен код (който ще получи като SMS) и да регистрира своето участие в периода от 00:00:00 часа на 28.05.2018г. до 23:59:59 часа на 22.07.2018г. на следния сайт: www.promo.tedi.bg, като въведе кода от промоционалния стикер. Кодът се състои от цифри и букви, изписани с главни символи на латиница. Код, който е неправилно въведен, се счита за невалиден.

в/ Организаторът предоставя възможност на участниците да създадат свой профил и да регистрират кодове.

Със завършване на регистрацията физическото лице или законният представител – родител/настойник дава съгласието си за обработване на собствените си и на представлявания лични данни за целите на настоящата промоция.

Организаторът декларира, че е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД и осъществява обработването на личните данни съгласно правилата на ЗЗЛД. С регистрацията на интернет сайта www.promo.tedi.bg участникът се съгласява личните му данни да бъдат използвани за маркетингови цели – изпращане по електронна поща на бюлетини и покани за участия в състезания и томболи.

Участникът трябва да направи своята регистрация за участие в промоцията еднократно. При регистрацията участникът вписва e-mail адрес и той става неговото потребителско име и създава своя парола. В случай на закупуване на следващ промоционален продукт участникът регистрира кода на закупения продукт, като влиза на сайта www.promo.tedi.bg, използвайки потребителското си име и паролата си.

Допустимо е използването само на кирилица за регистрация на потребителски профил.

Всеки участник трябва да запази до края на промоцията стикера/етикета с промоционалния код, вписан върху него и регистриран от участника на сайта www.promo.tedi.bg. При предоставяне на награда на участник организаторът има право да изиска стикерите/етикетите на всички продукти с кодове, вписани от участника на сайта www.promo.tedi.bg. В тези случаи предоставянето на оригиналните кодове се счита за съществено условие за получаване на някоя от наградите във връзка с промоцията.

За получаване на гарантирани награди от играта „С Tedi в планината“ участникът трябва да регистрира минимум определения в раздел V брой кодове в рамките на определения период и изрично да потвърди желанието си да размени съответния брой кодове за наградата, за която е събрал кодове.

Всеки участник има право да регистрира неограничен брой кодове, като регистрацията на всеки код се свързва със закупуването на промоционален продукт (носещ символите на играта „С Tedi в планината“) от участника. Кодът се регистрира еднократно на www.promo.tedi.bg и след натрупване на определен брой, може да бъде разменен за една от посочените награди в раздел VI.

Гарантирани награди:

    а/ Първа гарантирана награда – 600 компаса Tedi
    б/ Втора гарантирана награда – 500 фенерчета Tedi
    в/ Трета гарантирана награда – 500 манерки за вода Tedi;
    г/ Четвърта гарантирана награда – 300 раници за планина Tedi;
    д/ Пета гарантирана награда – 200 въздушни легла Tedi.

Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.

Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта, опаковките на промоционалните продукти и рекламните материали.

Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели за целия период на промоцията, е по две гарантирани награди от вид.

Превръщане на кодове в гарантирани награди

1. В случай че е събрал необходимия брой кодове за определен вид награда и при положение, че същата е в наличност, Участникът ще получи известие в профила си, което го информира за това че ако желае, може да замени събраните кодове за съответната награда.

2. Всеки участник може да замени регистрираните от него кодове за избраната от него гарантирана награда по всяко време в периода от 28.05.2018г. до 22.07.2018г., при условие че е събрал необходимия брой кодове, посочен за съответната гарантирана награда, и гарантираната награда не е изчерпана. Тоест е налична в момента на размяната. На сайта www.promo.tedi.bg e постоянно достъпна информация в реално време за броя спечелени и броя останали налични към момента гарантирани награди от всеки вид.

3. Участник, който иска да замени кодовете си за гарантирана награда, отбелязва съответната гарантирана награда на сайта www.promo.tedi.bg.

4. Участникът може да избере гарантирана награда/и за всички или за част от събраните кодове.

5. Кодовете, заменени за гарантирани награди, се приспадат от общия брой на кодовете, събрани от участника.

6. В случай че избраната гарантирана награда е изчерпана, кодовете могат да бъдат използвани за друга награда, която е в наличност.

7. Всеки участник има право на две гарантирани награди от съответния вид.

Всеки участник в играта, събрал необходимия брой кодове за съответната гарантирана награда, за която участва, получава известие в профила си на www.promo.tedi.bg, че може да размени събраните кодове срещу съответната награда.

Ако участникът не предостави необходимите данни за доставка на наградата: три имена, точен адрес и мобилен телефон, или не може да бъде намерен в срок до 1 (един) месец от края на Играта или ако се окаже, че не отговаря на условията за участие в Играта, Организаторът има право да не предостави наградата.

Всички награди се изпращат чрез куриерска фирма на посочения от печелившите адрес най-късно до 25 работни дни, след като участникът е попълнил необходимите данни за извършване на доставката.

Участникът трябва да запази опаковките и стикерите на закупените от него продукти и да ги предостави на куриера, като доказателство, че участието му в Играта е според правилата.

Спечелете СЕГА

11 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара