Спечелете смарт часовник Samsung Gear Fit 2 Pro


Краен срок - 30 май 2018

Периоди на игрите:

    Игра 1: 02.05.2018г. – 15.05.2018г.
    Игра 2: 16.05.2018г. – 30.05.2018г.

За участие за награда комплект продукти STR8 Ahead или баскетболна топка, участникът трябва да изпълни следните условия:

    Да се включи в една от игрите, като публикува коментар и/или снимка с #WhatYouWantIsAheadBG във Facebook или Instagram, отговарящи на зададеното условие на страницата на STR8myway Bulgaria.

За участие за награда смарт часовник Samsung Gear Fit 2 Pro Black R365, участникът трябва да изпълни следните условия:

    Да се включи и в двете игри, като публикува коментар и/или снимка с #WhatYouWantIsAheadBG във Facebook или Instagram, отговарящи на зададеното условие на страницата на STR8myway Bulgaria.

Всички снимки, споделени с Организатора във Facebook или Instagram с цел участие в игрите, трябва да са достъпни публично.

В края на всяка игра ще бъдат изтегляни:
- 5 /пет/ награди - комплект продукти STR8 Ahead. Всяка награда включва тоалетна вода 100мл и дезодорант спрей 150мл STR8 Ahead.
- 3 /три/ награди - баскетболна топка Spalding, 73-638Z, размер 7.

След края на двете игри ще бъде изтеглен един участник, който печели:

    1 /една/ награда - смарт часовник Samsung Gear Fit 2 Pro Black R365.

В края на всеки период  от кампанията ще бъдат изтегляни чрез жребий участниците, които ще спечелят награди.

Печелившите ще бъдат изтеглени на томболен принцип в офиса на  „Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД.

Дати на обявяване на печелившите: 16.05.2018г., 31.05.2018г.

Имената на печелившите участници, изтеглени съгласно Раздел VI, ще бъдат обявявани на Facebook (Фейсбук) страницата на STR8myway Bulgaria.

Всеки от обявените съгласно предходната точка печеливши участници ще бъде уведомен за спечелената награда чрез лично съобщение или коментар. След като участникът получи уведомление, че е спечелил наградата, той следва да предостави своите данни за доставка на наградата: трите имена, точен адрес за доставка и телефон за обратна връзка в 10-дневен срок. В случай, че не се спази този срок, участникът губи правото си да получи наградата.

Всички спечелили потребители, които са подали коректни данни за доставка, ще получат своите награди в рамките на 15 работни дни след изпращане на данните за доставка.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара