Спечелете суитшърти, сакове, футболни топки и плажни топки от Lay’s и Ruffles


Краен срок - 13 юли 2018

Дневни награди*:
Всеки един ден от периода на Играта един участник, избран на случаен принцип от валидните регистрации направени до момента на тегленето, ще спечели една от изброените по-долу награди, също избрана на случаен принцип:
* Плажна кърпа (общо: 15)
* Футболна топка (общо: 16)
* Спортен сак (общо: 15)
* Суитшърт** (общо: 15)
Общо наградите са 61 – т.е. 61 дневни тегления, във всяко от които се раздава по 1 награда.
*Изображенията на наградите са с илюстративна цел и реалните артикули може да се различават частично от показаните
**При наградата Суитшърт печелившите имат право на избор от наличните различни размери до изчерпване на съответните количества. Всички останали награди са еднакви за всички печеливши.

Големи награди:
След края на Играта, на 14.07.2018г ще се проведе специално теглене, на което на случаен принцип ще бъдат избрани двама участници, които са изпълнили условията на настоящите Официални правила (един участвал с опаковка на Промоционален продукт на Lay’s и един участвал с опаковка на Промоционален продукт Ruffles), които ще спечелят по една награда – ваучер за полет с жирокоптер, организиран от Sky Vision. Големите награди са 2.

За да използва Голямата награда, минималната възраст на печелившия трябва да е поне на 12 г., като за лица, ненавършили пълнолетие, се изисква присъствието на родител/настойник по време на полета и подписване на декларация за съгласие. За да се използва Голямата награда, теглото на съответното лице трябва да е не повече от 115 кг. Полетите се провеждат на 2 локации – около гр. София и около гр. Приморско. Полетите около гр. София се провеждат в периода от месец Септември до месец Ноември (включително), а тези около гр. Приморско – през месец Юли и Август. Спечеленият ваучер трябва да бъде използван най-късно до 30.11.2018 г., в противен случай той става невалиден. Резервации за Полет с жирокоптер се извършват на сайта на Sky Vision, съгласно посочените в него условия и с асистенция от страна на Агенцията.

Стъпки за участие

Право на участие в Играта имат всички физически лица, навършили поне 12г., като за лицата ненавършили пълнолетие е задължително предварителното съгласие от родител/настойник. За да се регистрират за участие, лицата следва да изпълнят следните условия:

За Дневни награди:
За да участва в Играта за дневни награди, участникът трябва (1) да закупи някой от Промоционалните продукти на Lay’s или Ruffles (посочени в т. 4) и (2) да намери уникалния код за участие, отпечатан на външната страна на опаковката. След това (3) участникът трябва да регистрира своя уникален код на промо сайта www.showyouremotions.bg, като следва посочената там процедура. При регистрация за участие участникът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да потвърди, че се е запознал с Уведомлението относно обработване на личните данни.

За Големи награди:
За да участва в Играта за Големите награди, участникът трябва (1) да закупи някой от Промоционалните продукти на Lay’s или Ruffles (посочени в т. 4) и (2) да направи снимки с опаковката според следните условия:
- Да постави опаковката на Промоционалния продукт пред половината от лицето си, замествайки своя емоция;
- Да направи снимка, която не е размазана и в която се вижда цялата опаковка и част от неговото лице;
- Снимката не трябва да съдържа нецензурно, неетично, порнографско, насилствено или друго неподходящо съдържание; и
- На снимката не трябва да се виждат продукти, забранени за употреба от лица под 18 години, като например алкохолни продукти или тютюневи изделия.

След това (3) участникът трябва да регистрира и качи снимката на промо сайта www.showyouremotions.bg, като следва посочената там процедура. При регистрация за участие в тегленето на Големите награди участникът трябва да предостави изрично съгласие неговата снимка да бъде използвана за целите на участие в Играта, съгласно посоченото в Уведомлението относно обработване на личните данни.

За Дневни награди:
Всеки участник може да регистрира неограничен брой кодове, като всяка регистрация представлява отделно участие. Всяка валидна регистрация, която не е изтеглена, продължава участието си в Играта до нейното евентуално изтегляне или до приключването на Играта. Участник, вече спечелил Дневна награда в Играта, може да участва в нови тегления, ако е регистрирал други кодове.

За валидна регистрация на участието си в тегленето на Дневните награди, участникът трябва да предостави име, фамилия и email, както и валиден промоционален код. Oтговарянето на отворения въпрос е по избор.

За Големи награди:
Всеки участник може да регистрира неограничен брой снимки, като всяка регистрация представлява отделно участие. Колкото повече снимки качи един участник, толкова по-голям шанс има да спечели награда. Регистрацията на 1 снимка дава право на 1 участие в играта за Голяма награда, регистрация на 6 снимки дава 6 участия, регистрация на 9 снимки дава 9 участия във всяко теглене и т.н.

Снимките, които отговарят на изискванията на настоящите Официални правила, ще бъдат публикувани в раздел „Галерия“ на сайта на Играта www.showyouremotions.bg, заедно с името и фамилията на съответния участник. Снимките ще бъдат достъпни за публиката в периода на Играта както и след това - за периода на активност на сайта, както е посочено в Уведомлението относно обработване на личните данни.

Всички качени снимки се преглеждат от модератор – служител на Агенцията – и в случай, че противоречат на Официалните правила или имат неетично, порнографско, насилствено или друго неподходящо съдържание, няма да се публикуват. Прегледът и одобряването на всяка снимка може да отнеме до 24 часа от регистрация.

За валидна регистрация на участието си в тегленето на Големите награди, участникът трябва да предостави име, фамилия и email, както и да качи снимка, която отговаря на изискванията на Официалните правила. При завършване на регистрацията участникът трябва да потвърди изричното си съгласие качената от него снимка да бъде публикувана на сайта и използвана за целите на разпределяне на Големите награди. Oтговарянето на отворения въпрос е по избор.

Продуктите, които дават възможност за участие в Играта („Промоционални продукти“), са следните:
Чипсове с марката Lay’s:
- Lay’s Salt 155g
- Lay’s Cheese 155g
- Lay’s Sour Cream and Dill 155g
- Lay’s Wild Mushrooms and Sour Cream 155g
- Lay’s Paprika 155g
- Lay’s Salt 245g
- Lay’s Cheese 245g
- Lay’s Paprika 245g
Чипсове с марката Ruffles:
- Ruffles Ketchup 80g
- Ruffles Salt 80g
- Ruffles BBQ 80g
- Ruffles Ketchup 155g
- Ruffles Salt 155g
- Ruffles BBQ 155g
- Ruffles Cheese 155g
- Ruffles Ketchup 260g
- Ruffles Salt 260g

Имената на печелившите участници се теглят на случаен принцип чрез специализиран софтуер в 61 последователни дни от промоцията в 17:00 и се публикуват в секция „Победители“ на сайта www.showyouremotions.bg до 17:30 ч. на същия ден.

След всяко теглене печелившите участници ще получават email от адрес winners@showyouremotions.bg, с който ще бъдат уведомявани, че са спечелили. В него първо ще бъде поискано да потвърдят валидността на регистрацията чрез изпращане на снимка, на която се вижда печелившата опаковка и код. След сравняване на кода на печелившата опаковка с изтегления такъв, печелившият трябва да потвърди и данните, необходими за доставка на наградата – име и фамилия, точен адрес с пощенски код, телефон за връзка.

За Големи награди:
Имената на печелившите участници се теглят на случаен принцип чрез специализиран софтуер на 14.07.2018г. Ще бъдат изтеглени двама печеливши – един участвал с опаковка на Промоционален продукт на Lay’s и един участвал с опаковка на Промоционален продукт на Ruffles.

След тегленията печелившите участници ще получат email от адрес winners@showyouremotions.bg, с който ще бъдат уведомени, че са спечелили и помолени да потвърдят данните, необходими за доставка на наградата – име и фамилия, точен адрес с пощенски код, телефон за връзка. В допълнение на това, имената на спечелилите ще бъдат публикувани на сайта www.showyouremotions.bg в секция „Победители“.

И при двете награди в случай, че печелившия не отговори на уведомителния email и не заяви получаването на наградата в срок до 10 календарни дни след публикуване на печелившите на сайта, той губи правото да получи награда. Организаторът тогава тегли, отново на случаен принцип, нов печеливш, който трябва да заяви участието си до 10 календарни дни. Ако това не се случи, организаторът преминава към ново теглене със същите условия. Броят на последователните тегления на печеливши е 10.

Наградите ще бъдат доставяни по куриер, след потвърждаване на необходимата информация, посочена в т.5.1, от печелившите. Наградите ще бъде доставени в срок от 40 работни дни след уточняване на информацията от страна на печелившите участници. При получаване на ваучер за Голямата награда, печелившият трябва да покаже на куриера документ за самоличност, доказващ, че има навършени 12 години. Ако спечелилият е под тази възраст, то има нарушение на Официалните правила и следва дисквалификация. В този случай се тегли нов победител на случаен принцип.

С получаването на ваучерът за Голямата награда всеки печеливш участник се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, печелившият участник се задължава като необходимо условие за получаване на награда да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на Уведомлението относно обработване на личните данни към настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на печелившите участници.
7. Отказ от участие
Участник в Играта може да изиска анулирането на регистрацията и приключване на участието му в Играта във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си като се свърже с Агенцията чрез [info@showyouremotions.bg].
8. Допълнителни условия
Организаторът и Агенцията не носят отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на участника, както и при невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и/или Агенцията.
Организаторът и Агенцията не гарантират, че достъпът до сайта www.showyouremotions.bg и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Организаторът и Агенцията не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.
При възникване на технически проблеми в интернет сайта www.showyouremotions.bg обявяването на победителите ще се извърши след окончателното им отстраняване.
Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята входяща пощенска кутия (inbox), както и „SPAM” (СПАМ) директория за получени съобщения от адрес winners@showyouremotions.bg. Организаторът не носи отговорност, в случай че изпратеният уведомителен имейл попадне в „SPAM“ директорията на пощенската кутия на участник. Организаторът и Агенцията не носят отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата в определения срок. Организаторът и
Агенцията не носят отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата и/или не е потвърдил наградата си в срок до 10 календарни дни от получаване на имейл известието.
Забранени са всякакви манипулации, опити за манипулации и използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично" вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация с един код от различни лица или различни електронни адреси; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Официални правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на Официалните правила.

Участниците нямат право да претендират за изплащане на левовата равностойност или равностойността в каквато и да е друга парична единица на спечелената награда.
Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник по своя собствена преценка, когато установи, че някое от настоящите Официални правила не е спазено или при установяване на опити за манипулиране на Играта.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара