Спечелете ваучери за 1000 лв., 300 лв. и 200 лв. от Masterhaus


Краен срок - 30 ноември 2018

Промоцията важи за клиентите ЗАКУПИЛИ СТОКИ и УСЛУГИ в/от физическите магазини от верига MASTERHAUS, както и за клиентите ЗАКУПИЛИ СТОКИ и УСЛУГИ в/от ONLINE (виртуална) платформата за продажби на стоки www.masterhaus.bg, оперирана от “БОШНАКОВ” ЕООД. Всяка завършена покупка чрез онлайн платформата на територията на Р България и отговаряща на долните условия може да участва за спечелването на описаната по-долу награда. Всяка завършена покупка в магазини (строителни хипермаркети MASTERHAUS) на територията на Р България в гр. Бургас, гр.Приморско, с.Равда, гр. Айтос и отговаряща на долните условия може да участва за спечелването на описаните по-долу награди.

В промоцията участват всички марки продукти, които се продават в/от ONLINE (виртуална) платформата за продажби на стоки www.masterhaus.bg, оперирана от “БОШНАКОВ” ЕООД, както и всички марки продукти, които се продават на територията на физическите магазини (строителни хипермаркети MASTERHAUS) в гр. Бургас, гр.Приморско, с.Равда и гр. Айтос, собственост на “БОШНАКОВ” ЕООД.

Продукти няма да бъдат маркирани със специални символи и знаци. Условието е съвкупната стойност на платена и изпълнена поръчка/покупка да е не по-малка от 50 (петдесет) лв. с включено ДДС, БЕЗ включена цена за доставка (в случайте, когато доставка е приложима). Стойността на покупката следва да бъде достигната при една поръчка/покупка.

Условия за участие е направената поръчка да е платена, а закупеният продукт да не е върнат в 15-дневния период. В случай на стока, несъответстваща на договора за продажба, която не е могла да бъде поправена, лицата следва да са пожелали да им бъде предоставен нов продукт, а не да бъде възстановена сумата, платена за него.

Участниците трябва да закупят произволен брой и/или комбинация от продукти и услуги в/от ONLINE (виртуална) платформата за продажби на стоки www.masterhaus.bg, оперирана от “БОШНАКОВ” ЕООД или физическите обекти, собственост на Организатора на стойност не по - малка от 50 (петдесет) лв. с включен ДДС, БЕЗ включена цена за доставка (в случайте, когато доставка е приложима).

Участието се осъществява ЕДИНСТВЕНО на официалната ONLINE (виртуална) платформа за продажби на стоки- www.masterhaus.bg. За да бъде прието за валидно участие в томболата, е необходимо коректно и пълно попълване на задължителните полета за участие, отбелязване на отметката- Запознах се с общите условия на конкурса “Моят проект с Masterhaus ”, отбелязване на отметката за съгласие за събиране, съхранение и опериране с личните данни на участника и изпращане на формуляра с натискане на бутона „Участвай“.

За участие, се изисква следната информация: име и фамилия на подателя; електронен адрес; телефон за връзка, номер на продажба/фактура, приблизителна стойност на проекта в лева, прикачване на минимум една снимка „след“ на осъществения ремонт/проект, като всяка следваща снимка носи допълнителна точка, заглавие на проекта, описание на проекта с минимален брой символи- 100 (сто). 

Едно лице може да участва с повече от един проект, условието е всяко следващо участие да представя различен вид проект и различен номер на покупка/фактура.
Едно лице не може да спечели повече от една награда в периода на Конкурса.

Победителите в този конкурс ще бъдат избирани от специално сформирано жури, включващо необвързан с организацията на конкурса представител на Организатора и един или повече специалисти в сферата на интериорния дизайн в ролята на независим/и член/ове.

Критерийте за подбор ще се основават на оригиналност на проекта- иновативност, дизайн, изпълнение, както и детайлност на текста с  описание на използваните материали и процеси. Всеки от критерийте носи от 0 до 10 точки.
Допълнителна точка ще бъде присъждана на участниците добавили снимки преди и след ремонта. Всяка снимка носи допълнителна точка. При всяко заседание за определяне на печеливши участници ще се изготвя оценителен протокол. Вече оценен, но не спечелил проект ще участва в следващите присъждания с непроменен набор от точки.
Решенията на журито са окончателни и Организатора няма да участва в обсъждания или кореспонденция.

На всеки два месеца до края на Кампанията ще бъдат избирани трима печеливши участници- на първо, второ и трето място. Срокът за включване в конкурса е до 23:59:59 от последния ден на всеки два календарни месеца, считано от 02.03.2018г. Участия за последния кръг от конкурса се приемат до 23:59:59 ч. на 30.11.2018г.

Журито се свиква на първия работен ден от следващия месец и в срок до 3 работни дни след събранието има задължение да обяви печелившите в съответния кръг.

Наградният фонд за всеки период от два месеца включва:

- 1 бр. ваучер за пазаруване в строителни хипермаркети Masterhaus на стойност 1000 лв с ДДС-  1-ва награда

-  1 бр. ваучер за пазаруване в строителни хипермаркети Masterhaus на стойност 300 лв с ДДС- първи подгласник

- 1 бр. ваучер за пазаруване в строителни хипермаркети Masterhaus на стойност 200 лв с ДДС- втори подгласник

НАГРАДАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА ЗА ПАРИЧНАТА Й РАВНОСТОЙНОСТ.

Спечелилите награда, ще може да я получат на сектор Информация в търговския обект MASTERHAUS гр.Бургас, най-късно до 15 дни след официалното определяне и обявяване, а най –рано три дни от деня на обявяването на печелившите.
Победители с местожителство, различно от Област Бургас, ще получат наградата с доставка от куриер след доброволно предоставяне на необходимите данни за изпращането и получаването й.
При отказ да бъде получена Наградата, правото за нейното получаване се погасява.

Печелившите лица ще бъдат обявени със списъци, които могат да бъдат открити на www.masterhaus.bg. Организатора ще направи опит да извести печелившите участници чрез едно телефонно обаждане на посоченият в регистрираният профил телефонен номер, като същият няма задължение и/или отговорност да съобщи на печелившите участници по този метод за спечелената награда. Получаването на Наградата трябва да се осъществи до посоченият в чл.7.1. краен срок. В случай, че до тази дата не бъдат уредени всички административни въпроси и/или не бъде подписан договорът за прехвърляне на собствеността и предаване владението на Наградата, правото да бъде получена Наградата се погасява.

Наградата се получава лично от Печелившите участници.

Печелившият участник е длъжен да декларира получените награди съгл. разпоредбите на действащото българско данъчно законодателство. Организаторът не носи отговорност за наложени глоби и/или санкции във връзка с това.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара