Спечелете 1000 бр. четки за зъби Philips SoniCare от Orbit


Краен срок - 31 май 2018

Продуктите, които дават възможност за участие в Промоцията, са със следните търговски
марки и опаковки:
- Orbit White Bubblemint драже
- Orbit White Freshmint драже
- Orbit White Spearmint драже
- Orbit White Strawberry драже
- Orbit White Bubblemint бутилка
- Orbit White Freshmint бутилка
- Orbit White Bubblemint минифлоу

Участието в Промоцията е обвързано с покупка. За да участва в нея, всеки участник трябва
да премине през следните стъпки:
1. Да закупи някоя от участващите опаковки Orbit White
2. Да регистрира своите лични данни във формата за регистрация на сайта
https://orbitgum.bg/.
3. Да снима касовата бележка съдържаща покупка Orbit White.
4. Да качи снимката с касовата бележка, съдържаща покупката на Orbit White, на
определеното място в сайта - https://orbitgum.bg/

В периода от 00:00:00 часа на 02.03.2018 г. до 23:59:59 часа на 31.05.2018 г. участникът може да регистрира съответния брой касови бележки за участие в томболата за спечелване на една от наградите: 1000 бр. четки за зъби Philips SoniCare с акумулаторна батерия

Участниците в Промоцията имат право да участват неограничен брой пъти с регистриране
на снимки от касови бележки.

Наградите ще се теглят в определен ред, на случаен принцип, измежду всички участници,
регистрирали поне 1 (една) касова бележка към всяка от датите на теглене, както са
посочени по-долу, от началото на промоцията до крайния срок за участие.

Всяко от тегленията ще се извърши чрез специализиран компютърен софтуер.
Печелившите ще бъдат определени на лотариен принцип измежду всички регистрирани към момента на теглене. Организаторът няма да използва този софтуер или каквито и да било други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите.

Печелившите за съответния ден ще бъдат публикувани в подстраница „Печеливши” на сайта https://orbitgum.bg/

В случай че в който и да е интервал на теглене на награди от Промоцията не бъде регистрирано нито едно валидно участие, разиграване на награди не се провежда, а наградите остават на разположение на Организатора.

Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени за това с e-mail съобщение на електронния адрес, който са посочили в електронната форма за регистрация на сайта https://orbitgum.bg/ до 5 работни дни след тегленето. Имената на печелившите ще бъдат публикувани и на интернет сайта на промоцията https://orbitgum.bg/

За да получат наградата си от Промоцията, спечелилите Участници трябва:
Да изпратят на същия имейл адрес, от когото са получили уведомлението, потвърждение,
че ще се възползват от наградата си, като предоставят следната информация: име,
презиме и фамилия, дата, месец и година на раждане, адрес за доставка и телефон за
връзка, както и необходимите данни за издаване на служебна бележка за деклариране на
награди на стойност над 30 лв. по ЗДДФЛ.

Ако Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник и участникът не се свърже с Организатора в рамките на 30 работни дни след изпращането на уведомителен имейл, печелившият губи правото си да получи наградата.

Наградите ще бъдат изпратени до печелившите участници в срок до 30 календарни дни
след съответното теглене чрез куриер. При получаване на наградата участникът трябва
да подпише декларация за получаване, която ще му бъде предоставена от куриера на
място. Освен наградата спечелилият ще получи и служебна бележка за деклариране на
награди на стойност над 30 лв. по ЗДДФЛ.

Наградата ще се предостави след като участникът представи за справка оригиналната
касовата бележка, с чиято снимка е участвал и документ за самоличност. Лицата между
14 и 18 години предоставят писмен документ за съгласие на родител/настойник.

Награди ще се предоставят на печеливши участници, имащи право да участват в
Промоцията на базата на регистрирана касова бележка за закупуване на участващи в
Промоцията продукти на електронния сайт на Промоцията – https://orbitgum.bg/
Снимките на касови бележки, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани,
фалшифицирани или подправени се считат за невалидни и участието се обезсилва.
При представяне на оригинални касови бележки в момента на получаването, които
страдат от изброените по-горе недостатъци, участникът не получава подаръка и той остава
в полза на организатора.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара