Спечелете пътувания до Киев, тениски, раници, топки и още над 8000 награди от Pepsi


Краен срок - 6 май 2018

Участващите продукти и опаковки са Pepsi Cola 500 ml, Pepsi Cola 2 L, Pepsi Cola 2.25 L и Pepsi Cola 2.5L, Pepsi Max 500 ml, Pepsi Max 2 L, Pepsi Max 2.25 L и Pepsi Max 2.5 L в промоционална опаковка (“Промоционални продукти”). Всички участващи Промоционални продукти ще бъдат идентифицирани с промоционални етикети, върху които ще бъде изобразено рекламното послание на промоцията „200 награди всеки ден!” и кратка версия на тези правила.

За да участвате и да имате шанса да спечелите на някоя от наградите, трябва да направите следното:

1. Открийте уникалния код отпечатан от или по възлагане на Организатора под капачката на който и да е от Промоционалните продукти ("Уникален код");

2. Регистрирайте кода на www.pepsi.bg или www.pepsi.-bg.com („Сайта“) или чрез SMS (кратко съобщение) на кратък номер 1030 в Периода на промоцията (от 00:00:00 на (26) март 2018 г. до 23:59:59 на (6) май 2018 г.) Цената на един SMS на номер 1030 е 0,30 лв. с ДДС за абонати на M-tel и Vivacom и 0,29 лв. с ДДС за абонати на Telenor, срещу която Участниците получават тапет за телефон. Регистрацията на Сайта изисква въвеждане на Уникалния код и валиден мобилен телефонен номер. Регистрацията с SMS изисква въвеждане на Уникалния код чрез посочване в SMS – с един SMS може да бъде регистриран само един Уникален код. Изпращането на Уникален код чрез SMS извън Периода на Промоцията е невалидно и не води до регистрация на Уникалния код за участие в Промоцията.

При успешна регистрация на Уникален код , Участникът получава web прозорец-известие при регистрация на код чрез web страницата www.pepsi-bg.com или www.pepsi.bg или SMS известие при регистрация чрез SMS на кратък номер 1030 с потвърждение за успешна регистрация.

Регистрирането на всеки Уникален код преди момента на съответното теглене дава възможност за спечелването на една от общо 200 малки награди, които ще се изтеглят в рамките на всеки ден от Периода на промоцията: 5 футболни топки Pepsi, 45 тениски Pepsi, 20 шапки Pepsi, 5 раници Pepsi и 70 ключодържатели-отварачка Pepsi, 55 мултипак опаковки Pepsi (2x2l). Във всеки един ден през Периода на Промоцията ще бъдат извършвани 200 тегления на награди (по едно за всяка малка награда), разпределяни чрез автоматична система (специален софтуер) на случаен принцип. За спечелване на наградата системата уведомява печелившият участник незабавно. Уникалният код, с който е спечелена една награда, не участва в следващите тегления и в разпределението на останалите (малки или големи) награди.

Регистрирането на минимум 60 (шестдесет) непечеливши (кодове, с които не е спечлена моментна малка награда) уникални кода до съответното теглене на голяма награда дава възможност за спечелването на една от три големи награди – пътуване за финала на „Шампионска лига на UEFA“ в Киев. Тегленията на трите големи награди ще се извършат на 8 май в присъствието на нотариус. В рамките на тегленето за всяка голяма награда, измежду Участниците изпълнили условието за регистриране на поне 60 (шестдесет) Уникални кода, ще бъдат изтегляни и по трима резервни Участници, с цел заместване на печелившия Участник, ако той се откаже от наградата си или не я предяви в посочения по-долу срок. Заместването от резервните Участници става последователно в хронологичен ред, в случай че печелившият или съответно предходният резервен Участник се откаже или не предяви в срок наградата си. Печелившите на големите награди ще бъдат известени чрез SMS или обаждане от страна на Организатора. В рамките на 24 часа от уведомлението, печелившият участник трябва да потвърди дали ще използва правото си върху наградата. В случай ,че печелившият се откаже ще бъде заменен с резервен участник, за който в сила е отново 24 часов срок за потвърждение на наградата. Уникален код, с който е спечелена награда не се взема предвид при определяне на броя Уникални кодове необходими за участие в тегленето за големите награди и не участват в следващите тегления и в разпределението на останалите награди.

За да увеличи шанса си да спечели, всеки Участник може да регистрира повече Уникални кодове.

Всеки Уникален код може да бъде регистриран само веднъж. Повторното или многократното регистриране на един и същ Уникален код не води до повторно участие в Промоцията.

Регистрации на Уникални кодове се считат за невалидни и не участват в разпределението на наградите в следните случаи:
1. Ако регистрацията съдържа повече от един Уникален код;
2. Ако регистрацията не съдържа Уникалния код;
3. Ако регистрацията съдържа Уникален код, който вече е бил регистриран;
4. Ако регистрацията съдържа грешен код (списък на всички Уникални кодове се съхранява при Организатора);
5. Ако регистрацията е получена преди началото или след изтичане Периода на Промоцията, а именно преди 00:00:00 на (26) март 2018 г. или след 23:59:59 на (6) май 2018 г.

В Промоцията ще бъдат разпределени следните награди:
• футболна топка Pepsi – общо 210 бр.,
• тениска Pepsi – общо 1890 бр. ,
• шапка Pepsi – общо 840 бр.,
• ключодържател-отварачка Pepsi – общо 2940 бр.,
• раница Pepsi – общо 210 бр.,
• мултипак-опаковки Pepsi (2x2l) – общо 2310 бр.
• пътуване за пътуване за финала на „Шампионска лига на UEFA“ в Киев, което включва пакет за един човек - самолетен билет икономична класа, ваучер за настаняване в хотел (3* или 4*, в двойна стая заедно с един от останалите печеливши) за две нощувки (25-26.05) и пропуск за самия финал - общо 3 бр.

В случай, че при съответното теглене в произволно избрания от софтуера момент няма нито едно участие, годно да участва в това теглене, награда не се изтегля. Неспечелените награди остават притежание на Организатора и няма да се разпределят допълнително.

Резултатите от тегленето на наградите се публикуват на сайта www.pepsi.bg в деня на тегленето.

Участниците, спечелили награди от Промоцията, могат да получат наградите си срещу показване на лична карта и печелившите капачки (Уникалните кодове от които са послужили за регистрация на участие, довело до спечелване на наградата). Ако Участникът не предостави капачките с Уникални кодове, с които е спечелил награда, Организаторът си запазва правото да не предоставя награда, за да се избегнат съмнения за злоупотреби.

Печелившите Участници на награди ще бъдат уведомени, че са спечелили награда със SMS, в който ще се съдържа телефон, на който следва да се обадят в срок от 5 работни дни след уведомлението за спечелването на награда, за да предявят наградата си и да получат подробни указания за начина, по който могат да я получат. Участниците спечeлили награда пътуване за финала на „Шампионска лига на UEFA“ при предявяване на наградата си трябва да предоставят на Организатора и следните свои данни: Три имена, адрес за кореспонденция, лични данни, необходими за регистрацията на самолетен билет (номер на лична карта/номер на задграничен паспорт, ЕГН) и телефон за връзка. С печелившите на голяма награда ще се свърже допълнително представител на Организатора, за да бъдат уточнени детайлите за пътуването.

Участниците не са ограничени в броя на регистрираните Уникални кодове. Всяка нова регистрация носи допълнителен шанс за спечелване на малка награда и Участниците могат да регистрират нови Уникални кодове, колкото пъти пожелаят. В съответствие с чл. 11 и 12 по-горе, системата автоматично ще изключва регистрации на Уникални кодове, спечелили награда, от тегленето за спечелването на останалите награди.

За избягване на всяко съмнение, с цел осигуряване равнопоставеност и справедливост при разпределение на наградите, Участниците трябва да пазят всички промоционални капачки с кодове от които участват в Промоцията и да предадат капачките с печеливш уникален код на съответния представител на Организатора, за да получат наградата си.

Всички награди се доставят безплатно на печелившите Участници след проверка за валидност на указания от тях адрес и предоставяне на капачки с кодовете, които са изтеглени като печеливши.

Всички награди се доставят в срок до 40 (четиридесет) работни дни от предявяването им. Наградите пътуване за финала на „Шампионска лига на UEFA“ се предоставят за период от два дни, определени от Организатора, включващи деня на финала на "Шампионска лига на UEFA" през 2018 г., който се определя от UEFA (към настоящия момент датата за провеждането му е определена на 26 май 2018 г.). Не се допуска ползването на наградата в различни дни, на различно място или по какъвто и да било различен начин от този определен от Организатора, независимо от причините за това. Печелившите Участници трябва да предоставят, при поискване, необходимите документи, данни и съдействие за осъществяване на пътуването. За да ползват голямата награда, печелившите Участници следва да притежават валиден задграничен паспорт и туристическа виза за Република Украйна, които следва да осигурят сами. За притежателите на биометричен задграничен паспорт виза не се изисква. За избягване на всякакво съмнение Организаторът не се ангажира да покрива каквито и да е други разходи свързани с пътуването, в т.ч. дневни пари, глоби и други санкции във връзка с извършени от печелившите Участници нарушения, разходи за хранене, развлечения, телефонни разговори, мини бар и др. под., извън посочените изрично в настоящите Официални правила. За награди на стойност над 30 лв., Организаторът поема заплащането на дължимия данък върху доходите на физическите лица, което не освобождава печелившия Участник от задължението му за данъчно деклариране, ако той има такова съгласно закона.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара