Спечелете телевизор, фотоапарати, слушалки и други награди от Panasonic


Краен срок - 29 март 2018

Подготвили сме за Вас две възможности за участие в конкурса - състезание#1, в който се борите за всички награди или състезание # 2, в което се състезавате за слушалки RP-HT161E-K.

Състезание № 1

Купете продукт на Panasonic по време на състезателния период *
Запазете касовия бон
Състезавайте се за големите награди

* Продукти, включени в промоцията, предоставени в правилника   

Състезание № 2

За тези, които не притежават касов бон
Намери продуктите Panasonic скрити на пистата по най-бързия начин. Състезавай се само за слушалки Panasonic RP-HT161E-K.

Продуктите на марката Panasonic, чиято покупка е условие за състезание за Големите награди са посочени в Приложение 1 към настоящия Правилник - Списък на промоционални продукти, които са закупени в някой от онлайн или стационарните (оторизирани) магазини на територията на Република Полша, Румъния, България и Унгария, в периода между 01.03.2018 и 29.03.2018 r., наричани по-нататък в множествено число "Продукти", а в единствено число "Продукт". Списък на оторизираните търговци на дребно на Възложителя е даден в приложение 2 към настоящия Правилник. Покупката на продукти в друг период, различен от посочените по-горе дати, в количество по-малко от определеното в Правилника и в други магазини, различни от тези посочени в Правилника не дава право на участие в Конкурса. Покупка на Продукт от вторичния пазар; покупка на ремонтиран или рециклиран ("обновен") Продукт; покупката на Продукт от физическо лице, което не се занимава с търговска дейност; или покупка на Продукт, който е бил фалшифициран или по някакъв начин нарушава правата на интелектуална собственост на групата Panasonic, не дава право на участие за Голямата награда в Конкурса. Покупката на повече от един Продукт не дава право на Участника да се състезава повече от един път за Голямата награда и повече от един път да решава Конкурсната задача.

За да участва в Конкурса, в периода на Конкурса Участникът трябва изпълни едновременно всички условия, посочени в Правилника, по-специално:

a. да се запознае с правилата за участие в конкурса и да даде съгласие, че приема Правилника на Конкурса;

b. Ако Участник желае да се състезава за Големите награди, той трябва да:
• закупи поне (1) един Продукт, в периода и магазините, посочени в ал. 3 по-горе и
• да запази оригиналния касов бон или друг документ, потвърждаващ покупката на Продукта,

c. да подаде заявка за участие в Конкурса („Заявка") в периода от 0:00:01 часа на 01.03.2018 до 23:59:59 часа на 29.03.2018 г като извърши следното:
• попълване на формуляра на заявката на адрес: www.panasonic-race.pl www.panasonic-racing.pl Формулярът съдържа следните елементи: име и фамилно име, електронна поща,
• даване на съгласие за обработка на личните данни на Участника за целите на Конкурса,
• подаване на декларация, че Участникът е пълнолетен и не е едно от лицата, които не могат да участват в Конкурса, посочени в § 2, ал. 2 от Правилника,
• подаване на декларация, че е запознат със съдържанието на Правилника и се задължава да спазва правилата, определени в Правилника на Конкурса,
• даване на съгласие за публикуване на името на Участника на сайта www.panasonic-race.pl, www.panasonic-racing.pl ако той спечели Награда,
• изпълнение на Конкурсната задача, посочена в § 3 по-долу, чрез конкурсното приложение, достъпно на сайта www.panasonic-race.pl.

Организаторът ще провери верността на изпратените Заявки. Приложения без предоставени лични данни на Участника и всички елементи, посочени в ал. 4 по-горе, няма да участват в Конкурса.

Участник, който се бори за Голямата награда, е задължен до края на Конкурса да пази документа за покупка на Продукта, който му дава право да заявява участие в Конкурса за Голямата награда. Преди да получи наградата, Участникът е длъжен да предаде на Организатора доказателството за покупка на Продукта, основание за получаване на Награда. Предаването на Организатора на доказателството за покупката на Продукти е необходимо условие за получаване на Голямата награда. Ако предоставеното доказателство е нечетливо или неправилно, Участникът губи правото си да получи Награда.

Доказателството за покупка (касов бон или фактура) ще бъде признат като потвърждение на покупка на Продукти, ако отговаря на следните условия:
• фактурата или касовият бон са четливи;
• датата и часът на издаване на касовия бон или датата на покупката на фактура е в периода на траене на Конкурса, т.е. в периода от 0:00:01 часа на 01.03.2018 до 23:59:59 часа на 29.03.2018 г.

Участник, който е стартирал в категорията Голяма награда, може също да се състезава в категорията Допълнителни награди, но в такъв случай неговата позиция в рамките на Конкурсната задача за Допълнителни награди не му дава възможност да се съревновава за Големите награди.

Конкурсната задача е намиране от Участника по най-бързия възможен начин на страницата на Конкурса: www.panasonic-race.pl на изобразената там писта на Формула Е скритите елементи, т.е. всички разположени там продукти Panasonic. На пистата на Формула Е са скрити следните продукти: Фотоапарат, слушалки, TV, Blu-Ray, Soundbar. Участникът открива скритите продукти, като кликне върху продукта скрит на пистата на Формула Е.

Времето за изпълнение на Конкурсната задача се отчита от момента, в който настъпи кликването START до намирането на всички пет продукта на марката Panasonic, скрити на пистата на Формула Е или докато Участникът сам не спре времето. Времето се изчислява с помощта на хронометър, разположен на графиката на пистата на Формула Е.

Участникът може да не намери всичките пет маркови продукти на Panasonic и да спре отмерваното време, отказвайки се от по-нататъшно търсене, тогава той няма да бъде включен в Класацията.

Всеки участник може два пъти да опита да реши Конкурсната задача в категорията Участник, който се бори за Голямата награда и два пъти - в категорията Участник, който стартира за Допълнителните награди.

В Класацията на Участниците се записва само най-краткото време, постигнато от даден Участник при изпълнение на Конкурсната задача. По-дългото време, постигнато от Участника се регистрира, но се отхвърля автоматично от системата и не се включва в класацията.

Класацията на Участниците се базира на постигнатото от всеки Участник време за намирането на всички скрити маркови продукти на Panasonic на пистата на формула Е. Класацията ще включва най-бързите Участниците като на първо място е най-бързото решение на Конкурсната задача. Позициите на Участниците, съревноваващи се за Големите награди в Класацията, ще бъдат обозначени със символа "FE“. Позиции в Класацията без символа "FE" се отнасят за Участници, които стартират в категорията Участник, който се съревновава за Допълнителни награди.

Класацията на Участниците съревноваващи се за Големите награди ще взема предвид само резултатите, постигнати от Участниците, които са направили покупка на Продукт и се състезават за Голямата награда.

Класацията на Участниците съревноваващи се за Допълнителните награди ще взема предвид само резултатите, постигнати от Участниците, които не са направили покупка на Продукт и се състезават за Допълнителните награди.

Участник, който е закупил Продукт може да получи само една Награда в Конкурса. Когато Участник, които е закупил Продукт спечели Голямата награда, той няма право да получи Допълнителна награда, въпреки постигнатото време за изпълнение на Конкурсната задача и заемането до 25-то място в Класация в категорията Конкурс за Допълнителна награда.

Изборът на победителите на Големите награди и Допълнителни награди, предвидени в Конкурса ще бъде осъществен от конкурсна комисия (наричана по-долу "Комисия"), назначена от Организатора, която ще се състои от най-малко трима члена, които са представители на Организатора и Възложителя.

Конкурсът предвижда следните награди:

1 Големи награди за Участниците, които са заели първите 11 места в Класацията, направили са покупка на Продукт и са се състезавали за Голямата награда:

a) І място: два билета за рали Формула Е Pass ePrix Берлин за дата 19.05.2018 със стойност на наградата: 400 злоти бруто и ваучер на стойност: 8 600 злоти бруто (срок на валидност до 20.05.2018), ваучерът може да се използва между 19-20 май и включва нощувка в избрано от Организатора средство за подслон за двама души ведно с два двупосочни самолетни билета до Берлин и обратно на международно летище, което е най-близко по отношение на местоживеенето на лауреата (летището на излитане за събитието). ВАУЧЕРЪТ е пряко свързан с ралито формула Е Pass ePrix Берлин с обща стойност: 9000 злоти бруто заедно с допълнителна парична награда в размер на: 999.9 злоти - за заемане на първо място в класацията сред Участниците, съревноваващи се за Голямата награда; Организаторът постановява, че използването на ваучера е възможно само в периода 19 - 20 май 2018година.Ваучерът ще бъде реализиран в следната туристическа агенция: Виза Травел, ул. Пьотрковска 175, 90-447 Лодз, Полша

b) II. място: два билета за рали Pass ePrix Париж, наградата включва: два билета Premium Pass за рали Формула E в Париж, което ще се проведе на 28.04.2018, наградата е със стойност: 400 злоти бруто и ваучер на стойност: 8 600 злоти бруто (срок на валидност до 30.04.2018), ваучерът може да се използва между 28-29 април и включва нощувка в избрано от Организатора средство за подслон за двама души ведно с два двупосочни самолетни билета до Париж и обратно на международно летище, което е най-близко по отношение на местоживеенето на лауреата. ВАУЧЕРЪТ е пряко свързан с ралито формула Е Pass ePrix Париж с обща стойност: 9000 злоти бруто заедно с допълнителна парична награда в размер на: 999.9 злоти - за заемане на второ място в класацията сред Участниците, съревноваващи се за Големите награди; Организаторът постановява, че използването на ваучера е възможно само в периода 28 - 29 април 2018година.Ваучерът ще бъде реализиран в следната туристическа агенция: Виза Травел, ул. Пьотрковска 175, 90-447 Лодз, Полша

c) III. място: телевизор Panasonic TV (TX 58EX780E). 6099 злоти бруто заедно с допълнителна парична награда в размер на: 677.59 злоти - за заемане на трето място в класацията сред Участниците, съревноваващи се за Големите награди;

d) IV. място: фотоапарат LUMIX (DMC G80 черен + 12_60MM) на стойност: 4399 злоти бруто заедно с допълнителна парична награда в размер на: 488.72 злоти - за заемане на четвърто място в класацията сред Участниците, съревноваващи се за Големите награди;

e) V място: фотоапарат DC-GX800KEG на стойност: 2499 злоти бруто заедно с допълнителна парична награда в размер на: 277.63 злоти - за заемане на пето място в класацията сред Участниците, съревноваващи се за Големите награди;

f) VІ. място: аудио система (SC-BTT505EG-S) на стойност: 2449 злоти бруто заедно с допълнителна парична награда в размер на: 272.08 злоти - за заемане на шесто място в класацията сред Участниците, съревноваващи се за Големите награди;

g) VІІ място: плейър blue-ray (DMP-UB300EG) на стойност:1299 злоти бруто заедно с допълнителна парична награда в размер на: 144.31 злоти - за заемане на седмо място в класацията сред Участниците, съревноваващи се за Големите награди;

h) VІІІ. място: аудио система (SC.-BTT465EG9) на стойност: 1158 злоти бруто заедно с допълнителна парична награда в размер на: 128.65 злоти - за заемане на осмо място в класацията сред Участниците, съревноваващи се за Големите награди;

i) IX място: самобръсначка за мъже (ESST3NK803) на стойност: 498 злоти бруто заедно с допълнителна парична награда в размер на: 55.32 злоти - за заемане на девето място в класацията сред Участниците, съревноваващи се за Големите награди;

j) IX място: самобръсначка за мъже (ESST3NK803) на стойност: 498 злоти бруто заедно с допълнителна парична награда в размер на: 55.32 злоти - за заемане на десето място в класацията сред Участниците, съревноваващи се за Големите награди;

k) XI място: слушалки (RR-BTD10) на стойност: 449 злоти бруто заедно с допълнителна парична награда в размер на: 49.88 злоти - за заемане на единадесето място в класацията сред Участниците, съревноваващи се за Големите награди;

Допълнителни награди: слушалки (RP-HT161E-К) на стойност: 50 злоти бруто заедно с допълнителна парична награда в размер на: 5,55 злоти - ще бъдат наградени 25 участници, състезаващи се за Допълнителните награди, които са направили или не покупка на Продукт, и които ще заема най-високите места в състезанието в тази категория.
Най-късно до 06.04.2018 г. победителите ще бъдат уведомени от Организатора за спечелените наградите чрез изпращане на съобщение на адреса на електронната поща, предоставена от Участника.

Победителите ще бъдат помолени да предоставят адрес за изпращане на спечелената Награда по e-mail в срок от 7 дни от получаването на съобщението за спечелената Награда от Организатора. Освен това победителите на Големите награди ще бъдат помолени да представят доказателства за оригиналната покупка на Продукт, при което ако предоставеното доказателство е нечетливо или неправилно, Участникът губи правото си да получи Голямата награда. Освен това Чуждестранните лица ще бъдат помолени да предоставят документи и данни, посочени в ал. 4 по-горе.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара