Спечелете блендер и 200 ваучера за пазаруване от Lidl


Краен срок - 31 декември 2018

В Lidl не спираме да се развиваме и да правим нещата по-добри за Вас.

Затова Вашето мнение е изключително важно. То ни помага да се подобряваме и да превръщаме пазаруването в нашите магазини в още по-приятно изживяване.

Ако сте пазарували за поне 1 лв., попълните анкетата и след това се регистрирате, можете да участвате в нашата игра „Твоето мнение". Вижте пълните условия за участие в правилата по-долу.

За да участва в Играта Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта да:

1. пазарува в магазин на Лидл България в рамките на Периода на провеждане на Играта за не по-малко от 1 (един) лев и да запази касовата бележка; и

2. да посети страницата www.lidl.bg/anketa и на първия отварящ се прозорец да попълни в съответните полета номера на магазина, от който е пазарувал/а, и номера на касовата бележка, както е показано на самата страница; и

3. да участва в започналата след въвеждане на информацията по т.7.2. анкета и след като отговори на всички въпроси да натисне бутон „Регистрация“; и

4. в появилия се прозорец с регистрационна форма, Участникът трябва да попълни съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Официалните правила на Играта и политиката за защита на личните данни и след това да натисне бутон „Участвай“.

В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, т.е. за всяко участие е необходима отделна касова бележка.

Участникът следва да запази касовата бележка, с която е участвал, тъй като представяне на копие на същата е условие за получаване на награда в Играта, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител.

С регистрацията си в Играта при съобразяване на реда и условията по т.7 и т.8 по-горе Участникът може да спечели ваучер за пазаруване в търговските обекти на Лидл България. Един ваучер е на стойност 20 (двадесет) лева. Общият брой награди под формата на ваучери за Периода на провеждане на Играта е 200 (двеста), като за всеки месец от Периода на провеждане на Играта ще се раздават по общо 20 (двадесет) ваучера.

Всеки успешно регистрирал се Участник, независимо дали въз основа на регистрацията е спечелил/а награда ваучер по т.10. или не, участва в томболата за голямата награда – блендер за смути – Silvercrest Kitchen Tools.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

Определянето на печеливш Участник ще се извършва в първия работен ден от всеки месец за предходния, в рамките на който е направена регистрацията, чрез провеждането на томбола на случаен принцип от всички Участници, регистрирали се в рамките на съответния месец (от 00:01 на първо число до 23:59 часа на последно число от съответния месец, а за март 2018 г. – от 10:00 часа на 15 март до 23:59 часа на 31 март 2018 г.).

Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

Голямата награда ще бъде изтеглена на 04.01.2019 г. отново чрез провеждането на томбола на случаен принцип измежду всички регистрирали се в рамките на Периода на провеждане на Играта.

Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

Имената на всеки печеливш Участник както и последните три цифри от телефонния му номер, както са посочени в регистрационната  форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/mpobediteli, в рамките на деня на провеждане на томболата съгласно условията на т. 13, а за голямата награда – на 04.01.2019 г. Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда ваучер и/или голяма награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него/нея в регистрационната форма.  

Печелившият Участник трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата на Лидл България съгласно условията на т. 15, да изпрати имейл на igra@lidl.bg с потвърждение, че желае да получи наградата, както и конкретен валиден адрес или магазин на Лидл за получаване. Участникът следва да приложи сканирано копие на касовата бележка, с който той/тя е участвал/а в Играта. Ако Участникът е избран повече от веднъж въз основа на различни регистрации, той/тя трябва да представи копие на всяка от съответния брой касови бележки. 

Ако Организаторът не получи от уведомения Участник имейл с потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока, посочен в т. 16, и/или към същия не е приложено сканирано копие на касовата бележка, с който Участникът е участвал в Играта, той/тя губи правото да получи наградата си.

Организаторът изпраща наградата в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на имейла по т.17. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара