Спечелете 50 уикенда в планината и 1 000 000 бири от Пиринско


Краен срок - 30 април 2018

Промоцията стартира на 01.02.2018г. и e валидна до 30.04.2018г. За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията промоционални опаковки могат да се предлагат на пазара в България до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди. Описаната награда бира в точка 5. трябва да бъде предявена за получаване в обозначените със стикер наградните центрове най-късно до 30.04.2018г. Описаната награда ваучер за хотелско настаняване за двама в точка 5 трябва да бъде предявена за получаване най-късно до 15.05.2018г. като спечелилият трябва да се обади на потребителската линия тел.: 0 800 11 500 и да предостави информация за контакт- име, телефон и настоящ адрес. След тази дата Организаторът не е задължен да предоставя награди.

Участващата търговска марка е Пиринско, в съответните опаковки: Пиринско Светло оборотна бутилка 500 мл.

Участващата опаковка ще бъдe идентифицирана с промоционален етикет (колие с посланието „1 000 000 награди под капачките“), а печелившите ще имат символ на бутилка или символ на планина под капачката.

Наградите, които ще бъдат раздавани по време на промоцията, са следните: Бира Пиринско Светло оборотна стъклена бутилка 500 мл. – 1 000 000 броя и 50 броя ваучери за хотелско настаняване в студио за двама за една нощ с включена закуска и вечеря в хотел „Сейнт Джордж Палас“ (http://www.saintgeorgepalace.com), гр. Банско за периода 01.05. - 30.11.2018г. Ваучерите за хотелско настаняване няма да бъдат валидни за периода 05.08. - 13.08.2018г.

Всеки над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи участваща в промоцията опаковка и да провери дали има един от двата печеливши символа под капачката, изображенията на които са показани в т.8 по-долу. Гореупоменатите награди, а именно бира или ваучер за хотелско настаняване, печелившият ще получи по начин, описан в точка 7. Под непечелившите капачки няма отпечатан символ или текст.

Участниците, спечелили бира, ще могат да я получат в предварително определени наградни центрове, обозначени със стикер, срещу предоставяне на печеливша капачка. Информация за търговските обекти, от които могат да бъдат получени наградите ще бъде публикувана на http://pirinskopivo.bg/promo. Списъкът с наградните центрове може да бъде променян в периода на промоцията, като промените ще бъдат отразявани в разумен срок на сайта на промоцията http://pirinskopivo.bg/promo. Едно лице може да вземе максимум пет броя награди в един ден от един награден център, след изпълнение на условията по точка 8. В случай, че наличностите в търговския обект не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг обозначен със стикер награден център. Участниците, спечелили ваучер за хотелско настаняване в хотел „Сейнт Джордж Палас“ в гр. Банско, ще трябва да се обадят на потребителската линия на тел.: 0 800 11 500 и да предоставят информация за контакт - име, телефон и настоящ адрес за обратна връзка. Организаторът на промоцията или негов подизпълнител ще се свърже с печелившия, за да организира предоставянето на наградата ваучер в рамките на 45 дни след получаването на контактната информация. Спечелилите ваучер за хотелско настаняване участници се съгласяват да предоставят на Организатора или негов подизпълнител личните си данни, необходими за изготвянето и предоставянето на служебна бележка по образец № 4 по чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и декларират, че ще обявят и платят данък за получената награда, съгласно разпоредбите на закона. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и предостави на Организатора или негов подизпълнител Декларация за информираност по чл. 35 от ЗДДФЛ. Образецът на Декларацията се предоставя от Организатора или негов подизпълнител, който осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване на Декларацията.

Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията (лица над 18 години), срещу валидна печеливша капачка, само ако печелившият символ е отпечатан от Организатора или от негов подизпълнител на оригинална промоционална капачка. Промоционални капачки, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, включително манипулация на капачка, се считат за невалидни и се обезсилват.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара