Спечелете 17 мобилни телефона Nokia 5


Краен срок - 29 декември 2017

Участник в Кампанията (наричан по-нататък в настоящите Правила за краткост „Участник“) може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което е абонат на една или няколко
електронни съобщителни услуги, предоставяни от Мобилтел и което отговаря на условията за включване и участие в Програмата. За избягване на всяко съмнение потребител само на предплатена услуга, предоставяна от Мобилтел, не може да бъде Участник или Ползвател в Програмата. Ползвател е физическо лице, което ползва услуга/и по договор с друго физическо или юридическо лице Участник в програмата за лоялни клиенти „Мтел Клуб“, което се регистрира на интернет-сайта на Мтел за Кампанията – http://www.mtel.bg/mtelclubigra.

Всеки Участник, отговарящ на изискванията на т. 4 от настоящите Правила, който направи
регистрация във формата за участие в Кампанията на следния интернет-адрес: www.mtel.bg/mtelclub-igra, и отговори на трите въпроса, участва в жребия за спечелване на една от описаните в т. 6 от настоящите Правила

Въпросите по предходната точка са, както следва:
1. Кой бранд, продукт, услуга или магазин бихте искали да присъства в Мтел клуб?
(Отворен въпрос с празно поле за описване на отговора).
2. Как бихте искали да Ви информираме за бъдещи промоции и оферти по Мтел клуб?
Възможни отговори:
o SMS
o Viber
o Facebook
o Newsletter – месечен бюлетин, който да получавате по имейл
o Месечния Мтел каталог
o Друг начин
o Не желая да бъда информиран за бъдещи промоции
3. От къде разбрахте за Мтел клуб и играта, в която се регистрирате?
Възможни отговори:
o Получих СМС
o От Viber
o От Facebook
o От Newsletter
o От месечния Мтел каталог
o Видях билборд
o От Приятели, познати, роднини
o Друго място
o Не съм сигурен

Регистрации за участие в Кампанията, направени извън времевия период, определен в т. 2.1.
от настоящите Правила не предоставят възможност на Участника да участва в жребия за разпределение на наградите, посочени в т. 6 от настоящите Правила.

Печелившите участници се определят чрез теглене измежду всички участници, отговарящи на
изискванията за участие в Кампанията, съобразно реда за разпределение на наградите, описан в т. 7 от настоящите Правила.

Наградите, които ще бъде разпределени на печелившите Участници в Кампанията, са
определени, както следва:

Мобилен телефон: марка – „Nokia“; модел – „5“; брой – 17;

Определяне на печелившите участници се извършва на 09.01.2018 г. чрез електронен жребий,
посредством специализиран автоматичен софтуер в централния офис на Организатора, в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

Имената на печелившите участници се обявяват на официалната интернет страница на
Организатора, достъпна на следния интернет-адрес: http://www.mtel.bg/mtelclub.

Наградата се получава от спечелил Участник, който отговаря на условията на настоящите
Правила и който е спазил механизма за участие по настоящите Правила.

Всеки Участник има право да спечели само една награда.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара