Спечелете 3 СПА уикенда и 80 gift карти от Zewa


Краен срок - 12 ноември 2017

За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:

В периода на кампанията да закупи едновременно тоалетна хартия Zewa и влажна тоалетна хартия Zewa в някои от следните разфасовки, които са включени в Кампанията:

        Тоалетна хартия:
        Zewa ТХ 4 пласта Ultra Soft (2 ролки)
        Zewa ТХ 4 пласта Ultra Soft (8 ролки)
        Zewa ТХ 4 пласта Excl. AlmondMilk (8 ролки)
        Zewa TX 3 пласта Limited edition (10 ролки)
        Zewa TX 3 пласта Limited edition (16 ролки)
        промо пакет Zewa TX 3 пласта Limited edition (16 + 16 ролки)
        промо пакет Zewa TX 3 пласта Limited edition (16 + 4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Kids (10 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Jasmine (10 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Jasmine (16 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Jasmine (16 ролки + 16 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Jasmine (16 ролки + 4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (8 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (10 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (16 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (16 ролки + 16 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (16 ролки + 4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (20 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (20 ролки + 20 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (20 ролки + 4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (8 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (10 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (16 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (16 ролки + 16 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (16 ролки + 4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (20 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (20 ролки + 20 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (20 ролки + 4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Lavender Dream (4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Lavender Dream (8 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Lavender Dream (10 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Lavender Dream (16 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Lavender Dream (16 ролки + 16 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Lavender Dream (16 ролки + 4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (8 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (10 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (16 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (16 ролки + 16 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (16 ролки + 4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (20 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (20 ролки + 20 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (20 ролки + 4 ролки)
        Влажна тоалетна хартия:
        Zewa Влажна ТХ Almond Milk 42 бр.
        Zewa Влажна ТХ Pure 42 бр.
        Zewa Влажна ТХ Kids 42 бр.
        Zewa Влажна ТХ Natural Camomile 42 бр.
        Zewa Влажна ТХ Aloe Vera 42 бр.

Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.promozewa.bg, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; телефонен номер; населено място.

След регистрацията си да качи в своя профил снимка на касовата бележка за покупка едновременно на тоалетна хартия Zewa и влажна тоалетна хартия Zewa, която да отговаря на следните критерии:
            Снимката не трябва да е по-голяма от 5 мегабайта
            Снимката трябва да е във формат .jpg или .png
            Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
            Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи да валидирането ѝ.

На снимката трябва ясно да се виждат обекта, от който са закупени продуктите, датата и стойността на покупките, номера на касовата бележка, както и да присъстват и двата участващи в промоцията продукта (тоалетна хартия Zewa и влажна тоалетна хартия Zewa трябва да са едновременно в касовата бележка). Примерна снимка на валиден касов бон ще бъде качена в уебсайта на Кампанията.

Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайта www.promozewa.bg.

За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 283 (двеста и осемдесет и три) броя награди, както следва:

Гарантирани награди – 200 x носни кърпички Zewa Softis 10*10 бр. за първите 200 потребители, регистрирали валидни касови бележки от началото на Кампанията;

Седмични награди – 80 x карти за подарък на стойност 20 (двадесет) лв. за целия период на Кампанията.

Голяма награда – 3 х „СПА уикенд за двама в Todoroff Wine & Spa“ с. Брестовица. Стойността на всеки един ваучер е точно 300 лв.

Всички участници трябва да докажат покупката си, като своя профил в уебсайта на кампанията качат снимка или на касова бележка, удостоверяваща покупката едновременно на поне два продукта, участващи в Кампанията, съгласно условията на Раздел 4 от настоящите Правила.

Всички регистрирани валидни касови бележки през съответната седмица ще бъдат включени в тегленето на седмичните награди.

С приключване на Промоцията, всички регистрирани валидни касови бележки ще участват в тегленето на Голямата награда.

Тегленето на седмичните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка.

Разпределянето на седмичните награди ще се извърши по следния начин:
        Седмица 1 – 5 бр.
        Седмица 2 – 8 бр.
        Седмица 3 – 17 бр.
        Седмица 4 – 20 бр.
        Седмица 5 – 15 бр.
        Седмица 6 – 15 бр.

В случай че през съответната седмица няма достатъчен брой регистрирани валидни касови бележки, останалите награди ще се прехвърлят в следващата седмица и т.н.

Голямата награда ще бъде изтеглена на томболен принцип, с помощта на специално разработен софтуер, на 15 ноември 2017 г. Печелившият ще бъде обявен на сайта на Кампанията на 16 ноември 2017 г.

Ако касовата бележка на участник е сред първите 200 (двеста) регистрирани и печели една от гарантираните награди, то същият участник може да бъде включен в тегленето на седмичните награди със същата касова бележка. Участникът не може да участва в тегленето на томболата за голямата награда със същата касова бележка, с която е спечелил едновременно гарантирана и седмична награда. Същият участник може да участва в тегленето на томболата за голямата награда само с друга регистрирана от него и одобрена касова бележка. Един участник може да спечели максимум по една награда от всеки тип.

В случай че участник е спечелил само една награда (гарантирана или седмична), същият има право да участва в тегленето на томболата за голямата награда със същата касова бележка, с която е спечелил гарантирана или седмична награда.

За всяко от тегленията на томбола за награди ще бъдат определяни и по 5 (петима) резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници.

Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда съгласно условията на настоящите Правила.

Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона. Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от провеждане на съответното теглене на телефонния номер, регистриран за участието в Кампанията. Организаторът следва да уведоми участника с кой номер на касов бон е спечелена наградата.

Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и номера на касовата бележка, с която е спечелена тя.

Наградите се изпращат до спечелилия участник по куриер в срок до 14 дни (при отстъствие на независими от Организатора причини за забавяне) след като представител на Организатора се е свързал с участника и е получил информация за валиден пощенски адрес на територията на страната. На същия адрес ще бъде изпратена и съответната спечелена награда.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара