Спечелете БИО продукти на обща стойност 600 лв.


Краен срок - 9 ноември 2017

Спечелете продукти от сектор БИО!

Ето какво трябва да направите в няколко лесни стъпки:
1. Снимайте продукти, които ви харесват, от новите БИО сектори в магазини МЕТРО.
2. Качете снимката в коментар под тази публикация.

3. Участвайте в теглене за:
1 награда – Продукти по избор от сектор „БИО“ на стойност 100 лв. с ДДС
10 награди - Продукти по избор от сектор „БИО“ на стойност 50 лв. с ДДС

В периода на провеждане на Играта клиентите могат да участват, като направят снимка на биопродукти, които харесат, на място в сектор „БИО “ на магазини МЕТРО Кеш енд Кери ЕООД, и я публикуват под поста, обявяващ играта на Фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/METRO.Bulg... до 09-ти ноември включително.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

Всяко лице има право да участва в Играта с неограничен брой снимки.

Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Facebook.
5.5. С участието си в Играта на Фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/METRO.Bulg... и с приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

Наградите в Играта се раздават на томболен принцип както следва:
1 бр. - Продукти по избор от сектор „БИО“ на стойност 100 лв с ДДС (83,33 без ДДС)
10 бр. – Продукти по избор от сектор „БИО“ на стойност 50 лв с ДДС (41,66 без ДДС)

Всеки участник може да бъде избран за победител само за 1 (една) предметна награда.

Спечелилите награда Участници („Печеливши”) и Резервите ще бъдат определени не по-късно от 17.11.2017 г., чрез изтегляне на случаен принцип, в присъствието на Комисия в Централния офис на Организатора. В тегленето участват всички, публикували снимки на избрани продукти от сектор „БИО“ в рамките на Участващите обекти само под публикацията, анонсираща играта.

Победителите ще бъдат обявени не по-късно от 17.11.2017 г., на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/METRO.Bulg... и на сайта на Организатора с името и фамилията им, които използват във Fаcebook профила си, както и чрез изпращане на лично съобщение.

Участниците, спечелили награда от Играта, следва в срок от 7 дни да изпратят лично съобщение на официалната фен страница на Организатора във Facebook https://www.facebook.com/METRO.Bulg... с трите си имена по лична карта и телефон за връзка, за да потвърдят своята награда.

За получаването на наградите се подписва приемо-предавателен протокол. Наградите се получават лично от участника, избран да получи награда, срещу представяне на лична карта. Организаторът има право да провери дали самоличността от личната карта съвпада с данните по т. 6.1.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара