Спечелете фотоапарат SONY DSC-HX350, раници и несесери


Краен срок - 4 февруари 2018

В играта могат да вземат участие всички лица, навършили 18 години и регистрирали през специално разработеното приложение касов бон (фискална касова бележка), с дата в рамките на периода на играта, доказващ закупуването на цяла опаковка Инфлуцид. Не се приемат касови бележки за закупуването на отделни блистери. Участието в играта не е обвързано с извършване на плащане или поемане на задължения от страна на участниците, различни от посочените в тези Правила. Участието в играта е безплатно и не е обвързано с предоставяне на залог от страна на участниците.

В играта могат да участват и всички лица, навършили 18 години и регистрирали се на специално разработеното приложение без регистриране на касов бон, като в този случай лицето участва в разпределение на малките наградите, без голямата награда.

В резултат на играта може да бъде спечелена една от следните награди:

1 брой голяма награда - дигитален фотоапарат. Дигиталният фотоапарат ще бъде модел SONY DSC-HX350

Малки награди:

1 от 10 бр. раници на Инфлуцид;
1 от 10 бр. практични несесери.

Лицата, регистрирани за играта за голямата награда, не участват автоматично и за малките награди. Допуска се отделна регистрация на едно лице и за голямата, и за малките награди.

Всяко лице, навършило 18 години, може да попълни на адрес www.facebook.com/influcidbg/app/1965033090420108  или http://dhu-bg.com/game/send-cards.php намиращата се там форма за регистрация. За участие за голямата награда е необходимо лицето да се регистрира с име, фамилия, телефонен номер, както и да качи снимка на фискален бон от закупуването на цяла опаковка Инфлуцид, реализирано в периода на играта. След успешно регистриране участникът в играта ще има възможност да избере темплейти на картички с оригинални послания на тема „Има такъв мъж” и впоследствие да изпраща и споделя от тях в профила си във Фейсбук, с което автоматично се регистрира за участие в томболата с малки награди -  10 бр. раници Инфлуцид и 10 бр. практични несесери. За участие за голямата награда не е необходимо споделяне на темплейт. За успешно включване единствено в томболата с малки награди потребителите е достатъчно да споделят поне един от темплейтите на картички с оригинални послания на тема „Има такъв мъж”. Потребителите, които не регистрират фискален бон, който отговаря на правилата на играта, не участват в томболата за голямата награда SONY DSC-HX350. Потребителите, регистрирали касов бон, не могат с тази регистрация да участват за малки награди.

Само коректно попълнени форми могат да участват в играта;

Всеки фискален бон може да участва само веднъж в тегленето на наградите. В случай, че един фискален бон е регистриран повече от веднъж, Организаторът си запазва правото да отстрани допълнителните регистрации от участие в тегленето на наградите.

Касов бон може да регистрира всеки, независимо дали той е закупил опаковката Инфлуцид.

Всеки може да регистрира неограничен брой касови бона, като всеки от тях участва в томболата за голямата награда. Всеки регистриран касов бон увеличава шансовете за спечелване на голямата награда;

Всяко лице може да направи само една регистрация без касов бон за участие в томболата с малки награди. В случай, че се установи, че едно лице е направило повече от една регистрация без касов бон, то може да участва в разпределението на малките наградите само веднъж, като то няма право да участва за голямата награда. Това обаче не изключва възможността за участие в томболата за голямата награда, ако същото лице е регистрирало касов бон.

Лицата, регистрирали касов бон, участват в томболата само за голямата награда.

Лице, спечелило една от малките награди в играта, няма право да участва в разпределянето на останалите малки награди.

Тегленето на наградите ще се извърши чрез специализиран софтуеър https://www.randompicker.com/Project/Public/Protocol.aspx?Key=456391x82035, като процесът на теглене ще бъде заснет на видео, което впоследствие ще бъде публикувано на Фейсбук страницата на Инфлуцид. Наградите ще се теглят на няколко етапа, както следва:

01.12.2017 г. – теглене на томбола за 3 бр. раници Инфлуцид и 3 бр. практички несесери. Първо ще бъдат изтеглени раниците, а след тях практичните несесери;

02.01.2018 г. теглене н томбола за 3 бр. раници Инфлуцид и 3 бр. практични несесери. Първо ще бъдат изтеглени раниците, а след тях практичните несесери;

05.02.2018 г. – теглене на томбола за 4 бр. раници Инфлуцид, 4 бр. практични несесери и дигитален фотоапарат SONY DSC-HX350. От малките награди първо ще бъдат изтеглени раниците, а след тях практичните несесери.

Имената на победителите ще бъдат обявени на 04.12.2017 г., 03.01.2018 г. и 06.02.2018 г.  на Фейсбук страницата на Инфлуцид (https://www.facebook.com/influcidbg/).

Наградите ще бъдат връчени на печелившите след изтеглянето в периода 05.12.2017 г. – 28. 02.2018 г.

Наградата се получава лично от печелившото лице или от негов представител, изрично упълномощен, или ще бъде изпратена по куриер, като транспортните разходи ще са за сметка на Организатора. Детайлите относно реда за получаване на наградата ще бъдат уточнени със спечелилите чрез посочените от тях при регистрацията телефони.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара