Спечелете Lenovo Yoga Tablet 2 и всяка седмица USB памет карта 4 GB, чаша или Уейуърд Пайнс пъзел

Краен срок - 23 юли 2015

Гледай внимателно Уейуърд пайнс по FOX и обръщай внимание на подробностите.

Отговоряй на въпросите.

Събирай точки и играй за наградите.

След като се регистрира, всеки играч получава личен профил, в който се пазят резултатите му – въпросите по епизоди, верни отговори и общ брой спечелени точки. Играчът има право да отговаря само по веднъж на даден въпрос. Отговорите на различните въпроси носят различен брой точки. Различните награди също струват различен брой точки.

Играчът може да играе за различни седмични награди или да пази точките, които е спечелил, за да участва в томболата за голямата награда на края на играта.

Ако желае, играчът може да играе за една и съща награда всяка седмица, или за голямата награда – на всеки две седмици. След като веднъж е играл за дадена награда, „цената“ й в точки се изважда от общия сбор точки на играча.

Всички играчи, които в последната седмица на играта имат останали над 200 точки, автоматично участват в томболата за голямата награда.

Потребителят, желаещ да участва в Играта, трябва:

    Да влезе в Страницата на Играта на адрес: foxtvgame.com или чрез препратка от страницата на Организатора: www.foxtv.bg/game
    Да даде достъп на приложението на Играта до своя Facebook профил;
    Да потвърди, че е съгласвн с настоящите Правила на Играта;
    Да следи сюжета на сериала Wayward Pines, излъчван по канал FOX, за да може да отговори правилно на поставяните всяка седмица в Играта въпроси;
    Всеки участник има възможността влезе в своя личен профил, който ще бъде създаден веднага след регистрацията, в Страницата на Играта и да посочи, кой според него е правилният отговор на всеки от четирите поставени за седмицата въпроса;
    След посочване на верен отговор, определеният брой точки за всеки правилно отговорен въпрос се натрупва в личния профил на играча в Страницата на Играта;

Всяка седмица на Страницата се поставят четири въпроса. Въпросите са степенувани в четири нива на сложност. Всеки правилно отговоред въпрос, съобразно съответното ниво на сложност, носи определен пропорционален брой точки, като най-малък брой точки носи въпросът с най-ниско ниво на сложност, а най-голям – въпросът с най-високо ниво на сложност. Има четири вида награди, като всяка награда съответства на определен събран брой точки от участника.Отговаряйки на поставените въпроси, участникът събира точки и избира за коя награда да играе, в зависимост от общия събран от него брой точки.

След отговор на въпрос, участникът получава нотификация, дали даденият отговор е верен, и в личния му профил ще се записват съответните събрани точки от участника за правилно отговорени въпроси.

Участниците могат да участват в томболите за спечелване на седмични награди, или да запазят точки, които са събрали, за да играят за голямата награда, томболата за която ще се изтегли в края на последната седмица от срока на Играта. Участниците могат да играят и за една и съща награда всяка седмица. Щом участник избере да играe за определена награда, броят точки, който съответства на тази награда, се изважда от общия събран брой точки научастника. Веднъж извадени от общия събран брой точки на участника, тези точки не се възстановяват.

Наградите, за които се играе са както следва:

Малки награди:
- Чаша – 20 точки
- USB памет карта 4 GB– 30 точки;
- Уейуърд Пайнс пъзел – 40 точки

Голямата награда:
– Таблет Yoga - 200 точки.

Играчите имат право да отговарят на поставените въпроси само по веднъж. Правилният отговор на въпрос от първа степен на сложност носи 10 точки; от втора – 20 точки, от трета – 30 точки, от четвърта – 40 точки. Ако отговори правилно на всички четири поставени въпроса, участникът може да събира по 100 точки за седмица.

В последната седмица от играта всички играчи с налични 200 или повече точки към този момент, се класират автоматично за участие в томболата за спечелване на голямата награда -Таблет Yoga.

Победителите ще бъдат изтеглени с жребий в присъствието на нотариус. В края на всяка седмица през срока на Играта, ще се теглят почеливши участници за по една от трите малки награди, а в последната седмица на играта ще бъде изтеглен печеливш на Голямата Награда.
За всяко теглене ще бъдат избирани и по три резерви, в случай на отпадане на някой от печелившите.

Представители на Организатора ще се свържат с печелившите посредством имейл на зададения при регистрацията имейл адрес, за да ги уведомят за спечелената награда и в рамките на едноседмичен срок съответният участник, следва да потвърди съгласието си за получаване на наградата и да посочи актуален адрес, на който наградата да му бъде изпратена от Организатора.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара