Спечелете мечтаното жилище или 100 000 лв. от Vivacom

Краен срок - 30 юни 2015

Мечтаното жилище е на една разходка разстояние

Не чакай чудо, за да се сдобиеш с нов дом. Ела в удобен за теб магазин на VIVACOM до 30ти юни, регистрирай се в томболата и можеш да спечелиш жилище, където пожелаеш в България!

Eла в наш магазин и се регистрирай по един от двата начина:

Заповядай във VIVACOM магазин и наш асистент ще те регистрира. Просто влез, не е необходимо да направиш покупка или да си наш клиент - томболата е отворена за всеки!

Във всеки наш магазин има поставен лаптоп, чрез който сам(а) да се запишеш за участие. Това не е обвързано с покупка или подписване на договор - ела и участвай!

Регистрирането в томболата не е обвързано по никакъв начин с реализиране на покупка, подписване на договор или заявка за каквато и да е услуга от VIVACOM.

С участието си в томболата участниците дават съгласието си, в случай че спечелят награда, имената им да бъдат публикувани на сайта www.vivacom.bg.

Спечелилият наградата по т. 5.1 следва да даде/потвърди писмено съгласието си да бъде заснето във фотосесия във връзка със спечелване на наградата и снимки от тази фотосесия да бъдат публикувани в медиите и социалните мрежи. В противен случай, лицето няма да има право да получи спечелената награда.

Участието в томболата може да бъде заявено във всички магазини от магазинната мрежа на VIVACOM във всички населени места на територията на Република България, посочени в Приложение 1 към настоящите правила за участие.

НАГРАДА:
“Жилище“ на стойност до 100 000 лв. (с включено ДДС, ако е приложимо), навсякъде в границите на Република България или парична сума в размер на 100 000 лв., получени чрез банков превод.

По смисъла на тази рекламна томбола, „жилище“ означава недвижим имот, представляващ съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди. В „жилище“ по смисъла на настоящите правила не се включват гаражи и парко места.
VIVACOM не е страна по договора за покупко-продажба на жилището, не носи отговорност и няма други задължения освен заплащане на цената му.


Всички лица, които отговарят на условията за участие, описани в чл. 3, участват в томболата за разпределението на наградата от т. 5 чрез еднократна регистрация за целия период на Томболата по т.1 от тези правила. Ако едно лице има повече от една регистрация, за действителна се счита само една регистрация.

Печелившият ще бъде изтеглен чрез специализиран софтуер в присъствието на тричленна комисия и нотариус на 06.07.2015 г.

В срок до 10 (десет) календарни дни от уведомяване на печелившия по правилата на т.7.4. и следващите, той трябва да даде/потвърди писмено съгласието си по т.3.5. и да направи избор дали иска да получи жилище на стойност до 100 000 лв. (с включено ДДС, ако е приложимо) или иска да получи парична сума в размер на 100 000 лв. чрез банков превод. Печелившият ще декларира избора си писмено пред VIVACOM в срока по тази точка. Ако съответният печеливш не направи избора си с писмена декларация в срока по тази точка, той губи правото си на избор за формата на наградата и VIVACOM се задължава да му я предостави под формата на парична сума в размер от 100 000 лева.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара