Спечелете специална френска вечеря и 10 селекции с френски продукти от Lidl

Краен срок - 5 юли 2015

За да се включи в Играта, всяко физическо лице, което отговаря на условията, трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу, след като влезе от своя Facebook профил на Facebook страницата на Lidl:

- Да приеме Facebook приложението на играта, като натисне бутон „участвай“, след което на екрана излиза стандартно съобщение на Facebook, че Организаторът ще получи достъп до Facebook профила и посочените в него данни на Участника, включително имена/псевдоним и имейл адрес. Ако Участникът е ограничил достъпа до имейл адреса, посочен в неговия Facebook профил, той ще получи друго автоматично съобщение от Организатора, в което да посочи имейл адреса си за връзка. Посочването на имейл адреса е условие Участникът да продължи участието си в Играта.

- Да отговори свободно на три въпроса, които ще се появяват на екрана последователно, като въпросите нямат верен отговор. След като отговори и на трите въпроса на екрана Участникът ще открие кой е неговият забавен френски готвач.

- Да сподели на стената си резултата от отговорите на въпросите на Играта „Открий кой е твоят забавен френски готвач“.

Участниците, които са изпълнили условията на Раздел II от настоящите Общи условия, участват в томбола на произволен принцип, с която ще се определят печелившите. Тегленето ще се проведе  след края на Периода на Играта на 06.07.2015 г.

Всеки печеливш Участник печели една от общо 11 награди.

Наградите представляват:

Селекция от продукти от Френска седмица в Лидл, избрани от Организатора по негова преценка – 10 броя.

Голяма награда – специална френска вечеря за двама – 1 брой. Вечерята е за двама души – спечелилия и посочено от него лице. Вечерята може да се състои във време, избрано от спечелилия Участник, във времеви интервал, който ще бъде определен от Организатора. Място на провеждане на вечерята и други организационни детайли се съгласуват между Организатора и печелившия Участник.

Спечелилите Участници (т.е. имена/псевдоним и снимка на спечелилите Участници, посочени на техния Facebook профил, с който са участвали в Играта), и видът на наградата ще бъдат публикувани на Facebook страницата на „Лидл“ в раздел „Победители“ на 06.07.2015 г.

Всички печеливши трябва да изпратят на Организатора, в срок до 15 дни от датата на публикацията, на лично съобщение във facebook следните свои лични данни: три имена, телефон за контакт; ако наградата е „Селекция продукти от френска седмица“ - адрес на магазин на ЛИДЛ, от който Участникът желае да получи наградата си и/или адрес за доставка по куриер.

Наградите „Селекция продукти от френска седмица“ се получават в магазина на ЛИДЛ, посочен от спечелилия Участник в личното съобщение. В случайче няма достатъчно близък магазин на ЛИДЛ до дома или работното място на спечелилия Участник, той може да получи наградата си „Селекция от продукти от френска седмица“ на пощенския адрес, който е посочил. В този случай наградата му ще бъде доставена по куриер за сметка на Организатора до 30 (тридесет) работни дни.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара