Спечели безплатен пакет Интернет + Телевизия за 1 година

Краен срок - 30 юни 2015

Участието в играта се извършва чрез попълване на електронна форма за регистрация на специално обособените за това места в уебсайта на VIVACOM, в която участникът предоставя данните си за контакт.

Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга.

С участието си в играта участниците дават съгласието си, в случай че спечелят награда, имената им да бъдат публикувани на сайта www.vivacom.bg. Участниците дават и съгласието си, в случай че спечелят награда, да бъдат заснети във фотосесия с наградата, и снимки от тази фотосесия да бъдат публикувани в медиите и социалните мрежи.

За да получи наградата, спечелилият следва да посочи адрес, на който е налична оптична свързаност за предоставяне на пакет VIVACOM DUO: FiberNet + IPTV или е налице техническа възможност за предоставяне на сателитна телевизия DTH TV и да сключи договор за 12 месеца със 100% отстъпка за целия срок на договора за:
- пакет VIVACOM DUO: FiberNet + IPTV и допълнителните пакети +FiberNet 80 Mbps, +TV 30, + Smart SD, +Smart HD, видеотека MAXI – в случай, че на посочения от печелившия адрес е налична оптична свързаност и при наличие на техническа възможност за предоставяне на услугите;
- сателитна телевизия DTH TV Extra и допълнителен пакет +HD Light - в случай, че на посочения от печелившия адрес не е налична оптична свързаност и има техническа възможност да се предостави сателитна телевизия DTH TV.

НАГРАДИ:

1. 10 броя пакетни услуги VIVACOM Duo: FiberNet + IPTV, състоящи се от интернет услуга FiberNet с допълнителен пакет +FiberNet 80 Mbps в комбинация с телевизионна услуга IPTV с допълнителни пакети +TV 30, +Smart SD, +Smart HD, видеотека MAXI, предоставени за 12 месеца със 100% отстъпка от стандартната месечна абонаментна такса , считано от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол.

В случай, че на посочения от печелившия адрес не е налична оптична свързаност и няма техническа възможност да се предостави пакет VIVACOM Duo: FiberNet + IPTV, на спечелилия се предоставя сателитен телевизионен пакет DTH TV Extra и допълнителен пакет + HD Light за 12 месеца със 100% отстъпка от стандартната месечна абонаментна такса, считано от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол. Печелившият следва да посочи адрес, на който е налична техническа възможност за предоставяне на телевизионен пакет DTH TV.

След изтичане на първите 12 месеца по т.4.1. и 4.2. спечелилият заплаща стандартна месечна абонамента такса за основния пакет и за допълнителните пакети при условията на безсрочен договор. В случай, че спечелилият желае да прекрати предоставянето на услуга, следва да бъде подадено 30-дневно предизвестие.

Едно лице, регистрирано за участие в Играта, може да спечели само 1 (една) награда.

При стартиране на участието в играта, участниците задължително трябва да въведат име и фамилия, валиден адрес, телефонен номер за контакт и електронна поща.

От общата база данни с участници, които са се регистрирали за участие, ще бъдат изтеглени 10 (десет) победителя.

След изтегляне на печелившите, по реда на т. 7.1 се изтеглят още 20 резервни участници. По реда на изтеглянето на всеки резервен участник, той може да замести печелившия участник в случаите по т. 8.3.

Имената на печелившите ще бъдат обявени не по-късно 10.07.2015 г. на официалната интернет страница на VIVACOM на адрес www.vivacom.bg.

Представител на организаторите ще се свърже с всеки спечелил чрез телефонно обаждане на посочения от участника телефонен номер, за да го уведоми за наградата и за начина на получаването й. Връзката с печелившия участник ще става до 30 дни след изтегляне на печелившите, при ежедневно прозвъняване в работни дни от страна на представителя на VIVACOM.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара