Спечелете шест смартфона LG G3 и още награди от Mtel

Краен срок - 14 юни 2015

Участник в Кампанията може да бъде всяко физическо лице с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие:

1. се регистрира на уеб сайта на Организатора или достъпи и актуализира вече съществуваща своя регистрация на сайта, като се убеди, че данните му - име и фамилия, телефонен номер и и-мейл са актуални и коректно посочени;

2. приеме настоящите Правила с отбелязване на чек-бокс на сайта www.mtel.bg, достъпен при нова регистрация или актуализация на вече съществуваща регистрация на сайта.

В Кампанията нямат право да участват лица на възраст под 14 (четиринадесет) години.

Награди:

1. Смартфон LG G3 - 6 броя

2. 100 % отстъпка от една месечна абонаментна такса за ползвана от спечелилия участник услуга, предоставяна от Мобилтел - 20 броя

3. 100 % отстъпка от 12 (дванадесет) месечни абонаментни такси за услугата „Мтел Мобилен интернет S“ заедно с безплатен USB модем за ползване на услугата - 20 броя

Участниците в Кампанията, които печелят награди се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

Тегленето ще се извърши на 15.06.2015 г.

Печелившите участници ще бъдат обявени след извършване на тегленето на www.mtel.bg/reg.

След определяне на всеки печеливш Участник се изтеглят по още 2 (двама) резервни печеливши Участници за съответната награда. Всеки от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен при условие, че същият не може да бъде открит и/или да получи наградата в срока по т. 7.1. от тези Правила.

Печелившите участници ще бъдат информирани за спечелената награда и начина на получаването й чрез обаждане от служител на Организатора на телефона, посочен от съответния участник в регистрацията му на уеб сайта www.mtel.bg. В случай, че съответният печеливш Участник не отговори на 3 (три) последователни обаждания в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след извършване на тегленето на датата по т. 6.2. и/или не даде своето съгласие за получаване на наградата в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от получаване на обаждането, за победител се счита първият резервен печеливш участник, с който се правят опити за контакт по реда на тази точка. В случай, че и той не отговори на обажданията в срока по тази точка, за победител се счита вторият резервен печеливш участник. В случай, че и вторият резервен печеливш участник не отговори на обажданията, наградата остава неразпределена и ново теглене не се организира.

Участвай в КОНКУРСА

2 Коментари

  1. супер,без коментар

    ОтговорИзтриване
  2. кога ще се съобщят победителите от томболата?
    за клуб Мтел

    ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара