Спечелете билети за One Republic, 16 микрофона, 16 броя слушалки и 60 тениски Mentina

Краен срок - 30 април 2015

Участник в Играта е всяко физическо лице, което в периода на Играта :

- закупи 2 опаковки бонбони Mentina на „Захарни заводи” АД – в играта участват всички видове бонбони Mentina на “Захарни заводи” АД, които се предлагат в търговската мрежа на територията на Република България.

- въведе номера и датата на касовата бележка/касовите бележки за закупените 2 опаковки бонбони Mentina на адрес www. Facebook.com/ZaharniZavodiBG;

- регистрира със своите данни (трите имена, телефонен номер, e-mail) в специално създаденото Facebook приложение на официалната страница на „Захарни заводи“ в съответствие с Раздел 5 от настоящите Правила;

- потвърди своето участие в Играта и приеме Общите условия – Правилата на Играта.

Играта е обвързана с покупка и участие се допуска със закупуване на 2 опаковки бонбони Mentina и регистрация на код от касова бележка. Наличието им (на бонбоните и касовата бележка) се доказва при получаване на наградата.

Всеки потребител може да участва в Играта неограничен брой пъти, като регистрира личните си данни само при първото участие, а при последващо такова регистрира само номера на касовата/касовите бележка/и, с която/които са закупени още веднъж продуктите, участвящи в Играта

Наградите в играта са:

- билети за концерта на One Republic в София на 2.6.2015 г. – 10 броя

- слушалки Sony – 16 броя

- микрофон Philips – 16 броя

- тениски Mentina – 60 броя

Победителите в играта се определят с тегления в 4 поредни седмици, както следва:

8.4.2015 г. в 11 ч. – теглене на 3 билета за концерта на One Republic, 4 броя слушалки, 4 броя микрофони, 15 броя тениски.

15.4.2015 г. в 11 ч. – теглене на 3 билета за концерта на One Republic, 4 броя слушалки, 4 броя микрофони, 15 броя тениски.

22.4.2015 г. в 11 ч. – теглене на 2 билета за концерта на One Republic, 4 броя слушалки, 4 броя микрофони, 15 броя тениски.

1.5.2015 г. в 11 ч. – теглене на 2 билета за концерта на One Republic, 4 броя слушалки, 4 броя микрофони, 15 броя тениски.

Тегленията ще се извършат в присъствието на нотариус, като ще се изготвят протоколи с имената на победителите, както и с 25 резерви. Организаторът предприема всички разумни средства, за да осигури извършването на тегленията в срок, на случаен принцип и без външна намеса.

Избраните да получат награди участници получават наградите си по куриер, след и предоставени от него адрес за доставка и/или проведен телефонен разговор с печелившия , в срок от 30 (тридесет) работни дни от изтеглянето на наградите.

Печелившите участници са длъжни да предоставят 2 опаковки бонбони Mentina и касова бележка на куриера при получаване на наградата. В противен случай те губят правото да получат наградата. Номерът на представената касова бележка следва да съвпада с този, регистриран за участие в играта, а от съдържанието на касовата бележка следва да може да се удостовери закупуването на 2 опаковки бонбони „Ментина”.


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара