Спечелете 12 телефона Microsoft Lumia 535 и 714 брандирани тениски от Pepsi

Краен срок - 8 май 2015

Предлаганите награди по време на промоцията са предметни и са разпределени както следва:

1. Брандирана тениска Pepsi от лимитирана серия – общо 714 бр.

2. Мобилен телефон Microsoft Lumia 535 – общо 12 бр.

За да участват за наградите от Промоцията участниците трябва да закупят Участващите продукти Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Twist, Pepsi Light, Mirinda, 7up, Evervess от разфасовки – 0,33 л, 0,5 л, 1 л., 1,5 л, 2 л., 2,25 л. и 2,5 л.

Участникът трябва да регистрира сумата, за която е закупил Участващи продукти със съответната касова бележка и номера на касовата бележка от нея (това е номера на касовия
бон) чрез SMS на кратък номер 19356 или на страницата на Pepsi Bulgaria във Facebook. При регистрацията на сумата не трябва да се упоменават буквени означения за лев и/или стотинки. Сумата и номера на касовата бележка трябва да са разделени с интервал (празно пространство). Например, при покупка на артикули, участващи в промоцията на стойност 1,40 лв. и номер на касова бележка 4291390867, участникът трябва да изпрати SMS с текст или да регистрира в страницата на PepsiBulgaria във Фейсбук следния код: 1,40 4291390867.

Участникът трябва да попълни всички полета на регистрационната форма, която
се намира там.

Номерът на касовата бележка, представлява номера, намиращ се долу вляво на самата бележка, се въвежда в полето „номер на касова бележка”.

Ако участник има повече от 1 (една) касови бележки за закупен Участващ
продукт, следва да регистрира сумата за което е закупил Участващи продукти и номера по всяка от тях.

Сумите, за които са закупени Участващи продукти, които трябва да се регистрират за участие за спечелването на някоя от наградите, са както следва:
- За дневната награда „брандирана тениска от лимитирана серия Pepsi“ е необходимо да се
регистрира сума от покупка на Участващи продукти в размер не по-малък от 1.40 лв. с ДДС и номер на касовата бележка от касовата бележка за тази/тези покупка/и;
- За седмична награда „мобилен телефон Microsoft Lumia 535“ е необходимо да се регистрира сума от покупка на Участващи продукти в размер не по-малък от 3.50 лв. с ДДС и номер на касовата бележка от касовата бележка за тази/тези покупка/и.

Регистрация на суми за закупени Участващи продукти и номера на касови бележки (номер на касовата бележка) извън периода на провеждане на Промоцията няма да бъде възможна. При опит за повторна регистрация на сума от покупка и на номер на касова бележка, които вече са регистрирани, участникът ще получи незабавно автоматично съобщение на страницата на Pepsi Bulgaria във Facebook или SMS, че сумата и номерът вече са регистрирани и не могат да бъдат приети повторно.

За определяне на спечелилите участници и разпределяне на наградите се
провеждат тегления, както следва:

- За дневните награди „брандирана тениска Pepsi от лимитирана серия” – ежедневно в периода на Промоцията чрез специално разработен за нуждите на промоцията софтуер, който на случаен принцип ще излъчва печеливши. Печелившите регистрации нe участват в тегленето на останалите награди;

- За седмична награда „мобилен телефон Microsoft Lumia 535“ седмично в първия работен ден на следващата седмица в периода на Промоцията, както и в последния ден на промоцията, чрез специално разработен за нуждите на промоцията софтуер, който на случаен принцип ще излъчва печеливши в присъствието на комисия. Печелившите регистрации (на сума/и от покупка на Участващи продукти и номера от касовата/ите бележка/и, с коя/ито е извършена покупката) нe участват в тегленето на останалите награди. В случай, че в края на съответния период няма регистрирано нито едно участие, даващо възможност за спечелване на награда, теглене не се извършва. В случай, че наградите, подлежащи на изтегляне в съответния ден са повече от броя на участията, даващи възможност за спечелване на награда от съответното теглене, се изтеглят такъв брой награди, който съответства на броя на тези участия, намален с един. Останалите награди, предвидени за съответното теглене, се изтеглят, по преценка на Организатора, в някое/и от следващите тегления до края на Промоцията;

Участниците трябва да пазят като доказателство касовите бележки с регистрираните от тях суми на закупените Участващи продукти и номер/а на касова бележка. На съхраняваните касови бележки, трябва ясно да се вижда номера на касовата бележка и сумата за която са закупени Участващи продукти, отпечатани от касов апарат или касова система с фискална памет, които са регистрирани и името на закупените Участващи продукти. При получаването на наградата спечелилият участник е длъжен да предаде на куриера или представител на Организатора касовите бележки въз основа на които е направил регистрацията на участието, с което е спечелил.

Приемат се за регистрация и участие суми от покупки и номера на касови бележки само от касови бележки (фискални бонове), на които ясно е посочено (отпечатано от касовия апарат или касовата система с фискална памет), че е закупен Продукт от марките Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Twist, Pepsi Light, Mirinda, 7up, Evervess. Не се приемат за участие в Промоцията суми от покупка и номера от касови бележки, на които закупения Участващ продукт е маркиран „артикул“, “продукт“, „безалкохолно“ и т.н., от които не става ясно, че е закупен Участващ продукт от марките Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Twist, Pepsi Light, Mirinda, 7up, Evervess.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара