Спечелете 5 таблета Lenovo A7-30 от Мтел

Краен срок - 6 април 2015

Здравейте,

От днес стартира новата ни игра подкрепена от Lenovo. В продължение на три седмици ще задаваме въпроси свързани с марката. Позналите всички верни отговори ще участват в томбола за разпределение на пет таблета Lenovo.

Кампанията се провежда в официалния Форум на Мтел.

Участник в Кампанията може да бъде всяко физическо лице с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие:

1. има валидна регистрация във форума на Мобилтел.
2. да приеме правила за участие;
3. да отговори правилно на поставените въпроси свързани с марката Lenovo;

Всеки регистриран във Форума участник следва да отговори правилно на всички 6 (шест) въпроса публикувани в специално създадени във Форума теми, като посочи верния според него отговор (чрез изписване на буквата, която съдържа верният отговор или изписване на верния отговор).  Верният отговор е само 1 (един). Периодът на провеждане на Кампанията е 3 (три) седмици, като този период е разделен на 3 (три) етапа, всеки от които се състои от 1 (една) седмица. Във всеки етап (седмица) ще бъдат задавани по два въпроса. В края на етапа ще бъдат обявявани верните отговори, а темите ще бъдат заключвани.

След публикуването на отговорите от страна на Участник, в края на всеки етап (седмица) те ще бъдат проверени от модератор за съответствие с изискванията на тези Правила и в случай, че не отговарят на някое от тях, същите ще бъдат изтривани, като потребителите на Форума, които са дали грешни отговори нямат право да продължат участието си в Кампанията.

Всеки участник, изпълнил изискванията по предходните точки в Периода на участие, участва в теглене за разпределение на наградите, което ще определи печелившите участници.

Общо награди, които ще бъдат раздадени в рамките на Кампанията: 5 броя таблет Lenovo A7-30

Участниците в Кампанията, които печелят награди се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

Печелившите участници ще бъдат информирани за спечелената награда и начина на получаването й чрез изпращане на e-mail от служител на Организатора на e-mail адреса, посочен от съответния участник в регистрацията му за Форума на Мобилтел.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара