Спечелете 100 000 бутилки Coca-cola

Краен срок - 31 март 2015

100 000 бутилки В ОПАКОВКИТЕ CHIO ЧИПС

Купи Chio чипс, Chio Exxtra или Chio Exxtra Deep чипс с промоционална лента и потърси в пакета печеливш талон. Занеси талона в един от магазините означени с промоционален
плакат, на който е изписано „Тук можеш да вземеш своята безплатна Кока-Кола ® 500 мл”.

Списък на магазините, в които можеш да получиш своята безплатна Кока-Кола ® 500 мл, можеш да видиш тук.

Участието в играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от организатора.

За да участва в играта, участникът трябва да закупи пакет Чио чипс или Чио Екстра Дийп или Чио Екстра с промоционална лента, указваща промоцията. Из всички опаковки с промоционална лента потребителят може да намери промоционален талон. 100 000 от тях са печеливши. Всички талони са съставени от 2 лица. На печелившите талони е изписан текстът „ЧЕСТИТО! Ти ПЕЧЕЛИШ!“. За да може да получи своята награда, участникът трябва да запази печелившият талон и да го предаде в един от участващите в промоцията магазини в цялата страна. Всеки един от участващите магазини, ще бъде означен с промоционален плакат, оказващ, че консуматорът може да получи своята безплатна бутилка Кока-Кола 500 мл в него. Пълният списък на магазините и техните адреси ще бъде публикуван на www.chio.bg. На непечелившите талони е изписан текстът „ОПИТАЙ ПАК“

Продукти, участващи в промоцията: Всички продукти Чио чипс, Чио Екстра Дийп и Чио Екстра с промоционална лента, указваща промоцията.

Награден фонд: 100 000 бутилки Кока-Кола 500 мл, които могат да бъдат получени срещу предаване на печеливш талон, намерен в опаковка на Чио чипс, Чио Есктра Дийп и Чио Екстра с промоционална лента, указваща промоцията, в който и да е от участващите магазини в страната.

Един печеливш Чио талон дава право на една бутилка Кока-Кола 500 мл.


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара