Спечелете Samsung Galaxy A3, часоник Gear to fit и 10 раници от Mtel

Краен срок - 31 март 2015

Желаещият да се включи в Кампанията следва да направи снимка на място, намиращо се на ски писта в България, което според него крие риск за посетителите на пистата и да качи снимката във Facebook профила си с хаштаг #MTELSKI. Качената снимка трябва да бъде публична, а не скрита, като към хаштага трябва да се добави точното наименование на мястото, което е заснето (пример #MTELSKI Лалето).

Качените снимки с хаштаг #MTELSKI по описания по-горе начин автоматично стават част от галерията, намираща се в таба на Кампанията, след проверка от модератор за съответствие с условията на настоящите Правила. В случай, че даден участник не желае качена от него снимка да бъде част от общата галерия, същият следва да изпрати съобщение до модераторите на страницата на адрес: https://www.facebook.com/MobiltelBG с искане снимката да бъде изтрита.

Всеки участник има право да качва само по една снимка на ден в периода за участие. В случай, че даден участник качи повече от една снимка на ден, същият получава право да бъде включен в тегленето за наградите само веднъж. Участниците могат да качват по една снимка всеки ден в периода на участие, като по този начин участват в тегленето, толкова пъти, колкото снимки са качили (не повече от една на ден).

Всяка снимка, качена от участник, следва да отговаря на следните изисквания:

(а) Всяка снимка следва да бъде автентична и направена от съответния участник. Снимки, които не са част от български ски курорти или снимки други места, обекти или хора, които нямат общо с темата на Кампанията, няма да бъдат допускани до участие.

(б) Всяко лице, публикувало снимка за участие в Кампанията отговаря за каквито и да са претеции на трети лица, свързани с тази снимка и декларира, че с ползването и публикуването ѝ в рамките на Кампанията не нарушава права на трети лица и изисквания на действащото законодателство. Лицето, публикувало снимка за участие в Кампанията, по реда на тези Правила, отговаря изцяло за всички права, свързани със съответната снимка, включително, но не само: авторски и сродни права, права върху марки, запазени знаци и/или каквито и да са други елементи от снимката и др.

(в) по отношение на качените снимки няма технически изисквания за качество, но снимките трябва да бъдат достатъчно ясни, за да се вижда добре мястото, което според Участника трябва да бъде обезопасено.

След качването на всяка снимка от страна на Участник, тя ще бъде проверена от модератор за съответствието й с изискванията на тези Правила и в случай, че не отговаря на някое от тях, същата ще бъда изтрита.

Всички участници, които са качили поне една снимка в Периода на Кампанията, която отговаря на изискванията по тези Правила участват в теглене за наградите.

Награди:Описание на наградата
Общ брой награди от съответния вид за целия Период на Кампанията
5.1. Samsung Galaxy A3
1 (един брой)
5.2. Gear to fit
1 (един брой)
5.3 Раница
10  (десет броя)

Общо награди за целия Период на Кампанията –12 (дванадесет) броя.

Участниците в Кампанията, които печелят награда се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него. Тегленето ще се извърши в срок от една седмица след края на Кампанията.
Печелившите участници ще бъдат обявявени в  официалната страница на Организатора във Facebook след провеждане на тегленето в специално създаденото приложение.

Печелившите участници ще бъдат информирани за спечелената награда и начина на получаването й чрез изпращане на e-mail от служител на Организатора на на e-mail адреса, с който съответният Участник се е регистрирал във Facebook. В случай, че съответният победител не отговори на съобщението в рамките на 3 (три) работни дни от изпращането му, като изпрати своите три имена, ЕГН и телефон за връзка, за победител се счита първият резервен печеливш участник, с който се правят опити за връзка по описания в тази точка начин. Ако и с него не може да бъде осъществена връзка, за победител се счита вторият резервен печеливш участник, с който се правят опити за свързване по реда на тази точка. Ако не може да бъде осъществен контакт и с него наградата остава неразпределена и ново теглене не се организира. При осъществяването на контакт между Организатора и печелившия, последният следва да посочи и удобен за него Мтел магазин, в който желае да получи спечелената награда.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара