Спечелете ваучери за 50 лв., прибори за барбекю и книги с рецепти от Maggi

Краен срок - 25 февруари 2015

За да се включи в играта, е необходимо участникът да отговори правилно в коментар под поста на въпроса: Кои подправки и изсушени зеленчуци са най-характерните в MAGGI® Малки тайни Винен кебап? Състезават се само коментарите под поста на стената ни. Всеки участник има право да участва в играта само веднъж.

Печелят 15 (петнадесет) от участниците, които са отговорили правилно в коментар под поста на въпроса: Кои подправки и изсушени зеленчуци са най-характерните в MAGGI® Малки тайни Винен кебап? Победителите ще бъдат определени на лотариен принцип, гарантиращ равен шанс на всички участници. Имената на победителите ще бъдат публикувани на стената на страницата ни на 25.02.2014 г. до 18.00 часа. Ако ти си един от печелившите, следва да ни изпратиш лично съобщение във Facebook, с което да ни предоставиш трите си имена, адрес за доставка и мобилен телефон за връзка, за да ти изпратим наградата по куриер.

Ако организаторът не успее да се свърже със спечелилия участник на посочения от него телефон и адрес в рамките на 2 (две) работни седмици след обявяване на печелившите участници, наградата се пази още 10 работни дни. Участниците, непотърсили наградите си в посочения 10 (десет) дневен срок, губят правата си върху тях. Организаторът си запазва правото да предостави наградата на следващ изтеглен участник, който отговаря на условията за участие в тегленето на наградите.

След обявяване на печелившите участници, те получават наградата си по куриер на посочения от тях валиден адрес.

Наградите, които ще получат изтеглените победители са:

1. За първите 2 (двама) изтеглени победители - 2 броя ваучери на стойност 50 лева от голяма хранителна верига

2. Трети и четвърти изтеглени победители-  2 броя прибор за барбекю

3. Пети, шести, седми и осми изтеглени победители – 4 рулетки за измерване

4. Девети, десети, единадесети и дваннадесети изтеглени победители – 4 готварски престилки

5. Тринадесети, четиринадесети и петнадесети изтеглени победители – 3 броя комплекта книги с рецепти


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара