Прегърни приятел и спечели плюшена овчица от Дормео

Краен срок - 28 декември 2014

За да участва в Играта Участникът трябва да:

Отговаря на условията за участие в Играта и да притежава валидна регистрация/профил в сайта www.facebook.com;

Да посети Facebook страницата на Dormeo Bulgaria и да приеме / да се свърже с Facebook приложението „Подари топла прегръдка за Коледа”;

Да потвърди своите данни чрез въвеждането на трите си имена и валиден имейл адрес;

Да покани за приемане на приложението „Подари топла прегръдка за Коледа” поне един свой „приятел” в сайта www.facebook.com, който също трябва да приеме приложението и да се включи в играта.

С изпълнението на горните условия всеки Участник може да спечели една от следните награди, разпределени между всички Участниците на случаен принцип, а именно: една от общо 20 (двадесет) бр. плюшени играчки - брандирани овце.

Всяко физическо лице може да участва в Играта само с една своя регистрация в интернет сайта www.facebook.com.

Организаторът ще осигури общо 20 (двадесет) бр. плюшени играчки - брандирани овце, които ще бъдат разпределени между Участниците, както следва:

10 (десет) бр. овце ще бъдат раздадени на Участниците, които са били поканени за участие в Играта по реда на горната т. 6.4. и 10 (десет) бр. ще бъдат раздадени на Участниците, които са поканили за участие в Играта свой/и „приятел/и” по реда на горната т. 6.4. Избирането на всички печеливши Участници ще се осъществи на 29.12.2014 г. на случен принцип, посредством специализиран софтуер, изготвен по поръчка на Организатора за целите на Играта.

Връчването на наградите ще става след попълване на електронна форма от печелившите Участници с данните им за доставка (име, фамилия, точен адрес, телефон за връзка), изпратена до Организатора от имейл адреса, с който се е регистрирал печелившият Участник в Играта до следния имейл адрес на Организатора: info@igra.topshop.bg. Печелившият Участник ще бъде уведомен по електронен път за срока на получаване на наградата.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора напълно безплатно с куриер до всеки печеливш Участник в срок от 45 работни дни след потвърждение и отговор на уведомителното електронно писмо, изпратено по имейл, в което печелившия Участник посочва изричен адрес за доставка.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара