Спечели една от 10-те страхотни фигури на извънземни!

Краен срок - 16 ноември 2014

Състезанието е отворено за всички граждани на Република България на възраст от 6 до 15 години.

Всички състезатели трябва да имат съгласието на своя родител/настойник, за да могат да вземат участие.

Участниците трябва да се регистрират в Състезанието, като следват инструкциите, които са публикувани на сайта на състезанието. Всеки участник ще има право да се регистрира за Състезанието само веднъж.

В края на Периода за участие ще бъдат избрани 10 (десет) победители, надлежно регистрирали се за състезанието, постигнали първите 10 най-добри резултата (успешно подредили своя пъзел от играта «Пъзел-мания» за най-кратко време).

В едно домакинство може да има максимум един (1) победител.

Всеки от 10-тимата победителите ще спечели по една играчка от Бен 10.

Всеки победител ще бъде приканен да потвърди възрастта си преди да получи своята награда.

В случай, че не направи това, Организаторът ще избере алтернативен победител, според критериите, установени за избор на Победител в Състезанието.


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара