Спечелете цялостен стайлинг и фотосесия, ваучер за Sisley & Benetton, епилатор или сешоар Rowenta

Краен срок - 18 януари 2015

За да участват в Промоцията, лицата, които отговарят на условията по Раздел 3, трябва да закупят преса за коса Rowenta Volum’24 CF6430 от някой от търговските обекти –на Техномаркет, Технополис, Зора и Техмарт на територията на Република България.

Лицата, които отговарят на условията по т. 4.1. имат право да участват в Промоцията, като регистрират покупката си, по следния начин:

1. Като регистрира правилно промоционалния код от касовата бележка от покупката си на интернет-страницата: www.volum24club.rowenta.bg . За целта,  участникът следва да въведе в съответните полета на регистрационната форма освен номер на касовата бележка, още: търговски обект, от който е закупен продукта, име, фамилия, е-mail, номер на мобилния си телефон и точен адрес. В регистрационната форма не може да бъде попълван номер на стационарен телефон.

Промоционалният код представлява номера на фискалния бон, които се състои от 7 цифри и се намира в долния ляв ъгъл на фискалния бон. Промоционалният код е уникален и се генерира автоматично от системите на Техномаркет, Технополис, Техномаркет и Зора.

Промоционалният код не включва следните символи: точка (.), двоеточие(:), наклонена черта (/). Промоционален код, съдържащ някой от горните символи, ще бъде счетен за валиден, в случай че без горните символи, поредицата от цифри представлява валиден код съгласно т. 4.3.1.

Регистрация на промоционален код, извършена чрез интернет-страницата www.volum24club.rowenta.bg . след 23:59 ч. На 18 януари 2015 г., е невалидна и няма да участва в Промоцията.

Всеки потребител, регистрирал успешно поне един промоционален код, участва във всички предстоящи тегления за награди през целия период на Промоцията.

Всеки участник, регистрирал успешно промоционален код, получава потвърждение на валидността на регистрацията, като на екрана се визуализира съобщение, че регистрацията е завършена успешно. 

Всеки участник участва в тегленията за награда с толкова участия, колкото пъти успешно е регистрирал поне един промоционален код (напр. ако до датата на тегленето участникът успешно е регистрирал 2 (два) промоционални кода, той участва с 2 (две) участия в жребия за награди, подробно описани в т.5.2.).

За целия период всеки участник в Промоцията може да бъде избран за победител само за не повече от 1 (един) брой малка награда и не повече от 1 (един) брой голяма награда, независимо от общия брой регистрирани кодове. На мястото на участниците, които вече са спечелили, съответно една малка или голяма награда, се изтеглят нови участници на случаен принцип, имащи право да получат награда от Промоцията.

В жребиите за награди участват номерата на мобилни телефони и имейл адресите на онези участници, които са регистрирали поне 1 (един) промоционален код до датата на съответния жребий, на интернет-страницата: www.volum24club.rowenta.bg  Телефонният номер и имейл адресът на потребителя се включва в листата за жребиите толкова пъти, колкото потребителят успешно е регистрирал всеки 1 (един) уникален код. Всеки успешно регистриран уникален код дава  допълнителен шанс за спечелване на наградите по време на периода на промоцията.

Всеки уникален код може да бъде регистриран еднократно и да участва успешно за спечелване на награди по време на периода на промоцията.

Участниците в ROWENTA VOLUM’24  CLUB участват за всички награди с общ брой 65 (шестдесет и пет), разпределени в тегленията посочени в точка 5.2. Наградите са 4 (четири) типа, разпределени както следва:

- 25 (двадесет и пет) сешоара Rowenta Instant Dry,

- 25 (двадесет и пет) епилатора Rowenta Soft Extreme,

- 10 (десет) броя ваучери на стойност 50 лв. за покупки от магазините на  Sisley & Benetton;

- както и за 5 (пет) броя големи награди - Цялостен стайлинг и фотосесия.

Голямата награда Цялостен стайлинг и фотосесия представлява преобразяване от глава до пети на 5 (пет) дами с помощта на звездния екип на коафьора Жоро Петков, което включва прическа, грим и облекло от Бенетон и/или Сисли, избрано с помощта на виден стилист. Цялостното преобразяване ще бъде заснето от професионален фотограф и публикувано на страниците на модно издание на САНОМА Блясък България.

Печелившите се опеделят чрез тегления, провеждащи се на следващия работен ден след изтичането на даден (двуседмичен) период:

- Период 1: 29.09.2014г. /00:01 ч./ до 12.10.2014г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на победителите на наградите на 13.10.2014г.

- Период 2: 13.10.2014г. /00:01 ч./ до 26.10.2014г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на победителите на наградите на 27.10.2014г.

- Период 3: 27.10.2014г. /00:01 ч./ до 09.11.2014г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на победителите на наградите на 10.11.2014г. 

- Период 4: 10.11.2014г. /00:01 ч./ до 23.11.2014г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на победителите на наградите на 24.11.2014г.

- Период 5: 24.11.2014г. /00:01 ч./ до 07.12.2014г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на победителите на наградите на 08.12.2014г.

- Период 6: 08.12.2014г. /00:01 ч./ до 21.12.2014г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на победителите на наградите на 22.12.2014г.

- Период 7: 22.12.2014г. /00:01 ч./ до 04.01.2015г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на победителите на наградите на 05.01.2015г.

- Период 8: 05.01.2015г. /00:01 ч./ до 18.01.2015г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на победителите на наградите на 19.01.2015г.

На всяка от посочените по-горе дати за съответните тегления, през Период 1 до Период 7, ще бъдат определяни по 7 (седем) печеливши участника, от които сумарно 3 (трима) ще получат сешоар Rowenta Instant Dry, 3 (трима) ще получат епилатор Rowenta Soft Extreme и 1 (един) ваучер на стойност 50 лв. от Sisley & Benetton. Разпределението на видовете награди между отделните печеливши ще бъде на случаен принцип.

През Период 8, на датата, посочена по-горе за дата на теглене на наградите,   ще бъдат определени общо 11 (единадесет) печеливши, от които 4 (четирима) ще получат сешоар Rowenta Instant Dry, 4 (четирима) ще получат епилатор Rowenta Soft Extreme, 3 (трима) ще получат ваучери на стойност 50 лв. от Sisley & Benetton и 5 (пет) дами ще бъдат определени печеливши за големите награди - Цялостен стайлинг и Фотосесия. Разпределението на наградите между отделните печеливши ще бъде на случаен принцип.

Победителите ще бъдат определяни за съответните периоди на случаен принцип чрез автоматична  система между всички, които са изпълнили условията от настоящите Правила. Тегленията ще се провежда в присъствието на 3/три/-членна комисия, с представители служители на Възложителя и Изпълнителя, която ще съставя Протокол за определяне на печеливши.

Победителите от жребиите се обявяват на интернет-сайта www.volum24club.rowenta.bg  с телефонния номер, чрез който са участвали, като последните 3 (три) цифри от телефонния номер се заместват със символите (***).

В случай, че регистрираните от участника кодове печелят награда от Промоцията, в работния ден след съответното теглене, участникът получава известие на e-mail, който е посочил, със съобщение, че печели от Промоцията, както и указание как ще бъде предоставена наградата. 

Спечелилият участник следва да върне отговор на уведомителния e-mail с потвърждение на данните си за доставка на наградата в срок от 10 (десет) работни дни от датата на получаване на уведомителния e-mail по т. 7.2., като предостави трите си имена, телефон за връзка, точен адрес за доставка, е-mail адрес, както и да потвърди дали пази касовите бележки, с които се е регистрирал в Промоцията.

За да получи наградата, спечелилият участник трябва да предостави на куриера копие от съответната касова бележка - промоционалният код, с които участникът е играл в Промоцията.


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара