NESCAFÉ 3in1 раздава всеки месец страхотни кафе награди на най-добрите откриватели

Краен срок - 31 декември 2014 

В Играта ще се раздават по 3 награди, за всеки месец от промоцията, на класиралите се на първите 3 места потребители (за механизма на класирате, вижте раздел 7. Механизъм на играта). Наградите, които ще се получават от потребителите, класирани на съответното място е както следва:

- потребителят, който се е класирал на първо място - кутия NESCAFÉ ® 3in1 Classic Crema и порцеланова NESCAFÉ ® чаша;
- потребителят, който се е класирал на второ място – термочаша NESCAFÉ ®
- потребителят, койтo се е класирал на трето място – часовник NESCAFÉ ® 3in1

Тегленето на печелившите се извършва в 00:00:00 часа, на 1-во число от всеки месец, по време на провеждане на Играта, чрез специално разработен модул(софтуер), част от играта. Ако има повече от един потребител, класирал се на първите 3 места, за победител се избира потребителят, който най-рано е решил всички поставени задачи и игри. За получаване на наградите, печелившите играчи трябва да са попълнили точно и с верни данни, своите имена, телефон, имейл и адрес за доставка, в страницата с лични данни в Играта, защото тези данни ще се използват за доставка на наградите.

В играта участват всички потребители, които отговарят на условията и са се регистрирали успешно на страницата в приложението " NESCAFÉ ® 3in1 Find the coffee ".

За успешна регистрация е необходимо потребителят да осъществи вход със собственият профил в социалната мрежа Facebook. След успешен вход, Играта автоматично ще потвърди статуса на регистрацията и покаже персонализирана за съответният потребител страница. Играта се провежда на месечен принцип и участие за спечелване на наградите, се счита за валидно от всички потребители, които са играли успешно всички игри през текущият период. На случаен период от време, в рамките на календарен месец, в Играта ще се стартират игри – от 6 до 8 игри, като потребителите, които участват в Играта трябва да решат успешно всяка една от тях. Игрите ще бъдат от тип „открий логото на NESTLÉ “, “открий логото на NESCAFÉ ® 3in1 “, „открий разликите в двете картинки”. За всяка една игра ще бъде засичано време, което ще бъде основа за класирането на потребители на първите три места в края на периода. Потребители, решили най-бързо всички игри ще се класират на първите места. В играта ще има класация на всички участници и тяхното място в подреждането. Всеки един потребител ще може да вижда на специална страница, всички игри през текущият месец и времето за което ги е завършил. Всяка една игра ще може да се играе по неограничен брой пъти, като само времето постигнато през първият опит ще се зачита за участие в разпределянето на наградите и класирането на потребителите.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара