Създай рецепта с кафе Jacobs и спечели награди

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 27 юни 2021

Участвай в играта ни за страхотни Jacobs награди! 

Ето как:

• Сподели в пост или стори в Инстаграм своята любима кафе рецепта с Jacobs
• Добави #JacobsRecipes и тагни @jacobs_bulgaria
• Последвай профила ни в Instagram – @jacobs_Bulgaria
• Вдъхновение можеш да почерпиш от линка в биото или от @preyah_yeah, @chriszahariev и @simeona.g

На 14, 21 и 28 юни ще обявяваме по трима от вас на стори в Инстаграм, които ще спечелят кафе продукти Jacobs (разтворимо кафе Jacobs Monarch Classic 200гр, мляно кафе Jacobs Monarch Classic 250гр и кутия Jacobs 3in1 Original) + чаша! 

Участник в играта може да бъде всяко физическо лице навършило 18-годишна възраст, което е дееспособно и което притежава самостоятелен профил в Инстаграм (Instagram account), създаден в съответствие с вътрешните правила и условия на Instagram, с изключение на лицата описани в 5.1.

Участието в Играта не е обвързано с покупката на стока и/или услуга предлагана от Организатора или трето лице.

Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за печалба.

В Играта не се допуска публикуване/споделяне на снимка, която е представлява вече създаден творчески продукт  от трети лица.

В Играта не се допускат снимки, съдържащи образи на малолетни или непълнолетни лица, снимки с добавени нецензурни или обидни думи и изрази или с нецензурни жестове и пози, с еротично и/или порнографско съдържание, съдържание, което насажда омраза срещу група или човек, популяризира или подбужда към дискриминация на расова, етническа, полова, религиозна, възрастова, национална основа, полова идентичност и физически и/или психически увреждания и др., както и снимки съдържащи елементи на други марки кафе и техните производители/доставчици (наименование, марка, знак/лого и др.) или снимки със съдържание, представляващо форма на негативна, заблуждаваща, сравнителна или друг вид нелоялна реклама. Организаторът си запазва правото да премахва снимки и да изключва от Играта участници, които са споделили снимка, която не отговаря на изискванията по предходното изречение.

С изпращането на съответната снимка победителите се съгласяват и преотстъпват на Организатора правото да използва изпратената от тях снимка с рекламна цел в социалните му канали, без териториални ограничения и за максималния срок по закон, без за това да им се дължи възнаграждение. С изпращането на снимка участниците декларират, че те са лицето заснело фотографското изображение и дават съгласието си за използване на снимките по посочения по-горе начин от Организатора.
 
Всеки участник има право да участва в периода на Играта без ограничение по отношение на броя споделени снимки на своята кафе рецепта, ако отговаря и е изпълнил изискванията за участие. Всеки участник има възможността да бъде обявен за печеливш само един път за периода на играта.

Профилите на участниците, чрез които те са се включили в Играта, трябва да бъдат публични в срока на провеждането ѝ с цел проверка на изпълнението на условията на Играта.

Изборът на Победители от Играта се извършва на случаен принцип, чрез жребии. Победителите се избират сред участниците изпълнили настоящите условия. Жребият се осъществява чрез използване на софтуер за избор на случаен принцип (random.org) от две лица определени от Организатора. Лицата, избрани за победители и спечелили една от наградите, се вписват в протокол, който се подписва от лицата определени от Организатора.

В периода на провеждане на играта по т.3.1. се избират общо 9 броя победители сред участниците, отговарящи на настоящите условия. Всеки понеделник (14.06, 21.06 и 28.06) в периода на провеждане на Играта се избират трима победители сред участниците включили се в играта по реда на т.6.4. за изминалата/изминалите седмица/и (три понеделника х трима победители или общо 9 победители за периода на Играта), като победителите се обявяват в стори в профила на Организатора по т.2.1. Участник избран за победител, няма право да получи друга награда в случай, че бъде избран отново сред победителите при последващо теглене. В този случай се прилага правилото на т.6.11

На всеки победител, в срока по т.6.10. се изпраща и лично съобщение на профила, с който е участвал в Играта, като в срок до 5 дни от съобщението на Организатора победителят трябва да върне отговор като предостави необходимите данни за получаване на наградата (три имена, телефон за контакт и адрес за доставка на наградата). Ако определен победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи спечелената награда и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 6.7. друг победител сред останалите участници. По същият начин Организаторът постъпва и в случаите когато за победител от съответното теглене бъде определен участник, който вече е бил избран за победител в предходно теглене.
 
При участие в Играта в съответствие с настоящите Общи условия, всеки от Участниците има възможност да бъде определен за победител и да спечели само една от наградите. С цел избягване на всякакво съмнение един участник има право да получи един брой награда независимо от броя на участията му по реда на т. 6.4.
Наградите, които ще бъдат раздадени в периода на провеждане на Играта, са общо 9 броя (3 награди за всяко теглене в периода провеждане на играта). Всяка една награда включва: разтворимо кафе Jacobs Monarch Classic 200гр, мляно кафе Jacobs Monarch Classic 250гр, кутия Jacobs 3in1 Original (20 бр. х 18 гр.) и брандирана чаша за кафе.

Наградите се изпращат до адреса, посочен от победителите, чрез куриер. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето, участвало в Играта, или от пълномощник с писмено пълномощно, който трябва да е пълнолетно лице. За получаване на наградата Победителят/пълномощникът представя на служителя на куриерската фирма своя лична карта и пълномощното. Наградите се изпращат в срок до 30 дни, считано от датата на приключване на Играта.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара